Enerji Pazarında Neler Oluyor?

Enerji sektörünün gündemini son dönemlerde, nükleer enerji yatırımları ve enerji dağıtım ihaleleri oluşturuyor. AKP Hükümeti’nin bu konulardaki tutumu ise şüphe uyandırıyor. Gündemden düşmeyen nükleer santralleri ve yandaşların enerji yatırımlarına olan ilgisini ve kamu-özel sektör ortaklık modelini,‘nükleer reaktör mühendisliği’ uzmanı Prof. Dr.

ECER 2013 Türkiye’de

Eğitişim Dergisi’nin Ekim sayısında okurlarla dünyanın en büyük Eğitim Araştırma derneklerinden biri olan Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneğinin (EERA- European Educational Researchers Association) her yıl düzenlediği Eğitim Araştırması Avrupa Konferansını (ECER) ve konferans izlenimlerimizi paylaşacağız. EERA, Avrupa’da 20’den fazla ulusal ve

Süpürgeli Cadı

Kim bilmez efsunlu gecelerde Büyü kokar misteria Her sözde bir ışıltı var karanlık yerine… Misteria’nın çilek bahçelerinde… Bir kelebek Kanadında onbir renk..                                                      Uçar gider sahibine.. Sahibi şeker kokan evinde Efsun yapar akşama dek.. Sonra biner süpürgesine Süpürgeli cadı ve Cadılı

Eğitim Politikamız ve TTK’ya Dair

Eğitim sistemimizin politikalarını üreten Talim Terbiye Kurumu; Öncelikle değişimin isminden başlaması gerektiğine, Ders kitabı ihaleleriyle uğraşmak ve elverişliliğine görücü usulü karar veren kurum olmaktan ziyade yapıcı önlemler almaya çalışması gerektiğine, Fildişi kulelerde, eğitim ortamını düzenlemeye çalışmak yerine, etrafında neler olup

Geleceğin Şekillenmesi için Eğitimde Yaratıcılık

Geleceğin şekillenmesi, eğitimin doğru biçimlenmesiyle ilintilidir. Eğer yaratımlarla, yaratıcılığa önem verirsek, bireysel farklılıkların ayırtında olursak bu bağlamda şekillenen eğitim, geleceğin umudu olur. Yaratıcılık, salt eleştirel bakmak, eleştirip bırakmak değildir. Yeni önermelerde de bulunmaktır. Salt sorulara yanıt aramak değil soru da

Kadının Kestiği Hayvanın Eti Yenir Mi?

Fakültelerdeki hoca odaları, hocaların ders aralarında dinlenme, derslerin olmadığı saatlerde çalışma mekânları olmaları yanında, hocaların uzmanlık alanlarıyla ilgili konuların tartışma yerleridir. Bazen konu hakkındaki bir bilginin tasdik ettirilmesi hedeflenirken bazen de konu dışındaki kişilerin kendi aralarındaki bilgi uyuşmazlığının sahanın uzmanı

Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Dili, en genel biçimde, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için sözcüklerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma olarak tanımlamak mümkündür. Ana dili ise, insanın çocukken anasından, evindekilerden ve soyca bağlı olduğu topluluktan öğrendiği dildir[1]. Ana dilimiz Türkçenin ve onun durulanmış sözcükleriyle meydana gelmiş

Atatürkçülüğün Güncelliği

Yakın tarihimizde, özellikle darbe dönemlerinde Atatürkçülüğün içi boşaltılırken bir yandan da ağızlarını her açışta, “bismillah” der gibi Atatürk’ten söz eden zevat yönetti memleketi. Dillerinden Atatürk’ü düşürmezken oluşturdukları alt yapı veya döşedikleri taşlarla, yönlendirdikleri kitlelerle bugünkü gergin siyasi durumu ortaya çıkardılar.