Mezuniyetin 50. Yıl Dönümü Konuşması

1963 Mezunları’nın, Lise’den Mezuniyetleri’nin Ellinci Yıl Dönümü Dolayısıyla, 1 Aralık 2013 Günü, “Pilav” Öncesi, Arkadaşları’nı Temsilen, Prof. Tolga Yarman’ın, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu’nda, Yaptığı Konuşma’nın, Metni Önce, Sevgili Aydın’ın; Biricik Arkadaşımız, Rahmetli, Prof. Mimar Aydın Kunt’un; “Kavun Unutmadan” başlıklı; bizi bize

Bireyin Toplumsal Rolü

Birey etkiyen, etkilenen, değişen, dönüşen bir varlıktır. Birey, toplumsallığa bağlı bir olgudur, durumdur, süreçtir,sonuçtur. Birey toplumsallığın doğurduğu, toplumsallığın ürettiği bir gerçekliktir. Birey biyososyal, biyofiziksel, sosyopsikolojik, ekonomipolitik, sosyokültürel, tarihsel biricikliğin kavramsal adıdır. Dünyayı küresel ölçekte etkileyen, toplumsal ekonomik ve zincirleme olarak

Dilsel Etkinlik Olarak Okuma

Okuma, düşünenin düşüncelerini, araştırmalarını, bulgu veya yorumlarını yazılı olarak aktardığı, yansıttığı, paylaştığı kavramsal/dilsel veriyi, yani üretileni, yeniden üreterek anlam varsıllığı yaratma, bilme, öğrenme, birleştirme, yorumlama, yeni bir anlam oluşturma, bir anlamı zenginleştirme ya da bir anlamı eleştirme amaçlı dilsel, doğal

Araştırmaların Bilimselliği

Bilimsel yayınların işlevselliğinin artırılması için, onlarla ilgili açıklama, eleştirme, tartışma yazılarına da gerek vardır. Bunlar, yazara, yayıncıya, okuyucuya ışık tutarak yayınların düzeltilip geliştirilmelerine hizmet eder. Bu yapılmadığında yazarın iletimi yanıtsız kalır, iletişime dönüşmez, dönütün yararları oluşmaz. Daha kötüsü, bazı yayınlarda

Felsefenin İşlevi ve Din: Hasan Aydın’la Röportaj

Bu röportajda Türkiye’nin düşünce evreninin istenmesine rağmen genellikle kapalı tutulan penceresinden, felsefeden, felsefeye bakmak istedik. Görüştüğüm kişi çağı kavrayışı, ayrıntıları fark etmedeki yeteneği, bilimsel yaklaşımı, birikimi ve üretkenliğiyle Türkiye’nin düşünsel geleceğinde önemli bir paya sahip olacağına inandığım OMÜ İlahiyat Fakültesinden