Gülendam’ın Tavuğu ve Sol

On, on iki yaşlarındaydım. Tarlada çok çalışılmış bir günün ikindisinde köye dönüyorum. Köye girişte komşumuz Gülendam teyzeyle karşılaştım. Bir elinde kocaman bir bıçak vardı. Sordu: – Sünnetli misin? – Evet, diyebildim, korkuyla. – İyi o zaman, dedi. O ana kadar göremediğim, öteki elindeki tavuğu göstererek: – Bunu akşama pişireceğim. Ama köyde erkek yok, dedi. – […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetin Temeli Ne?

Atatürk’ün yanlış anlaşılan bir sözü var. O da Atatürk’ün 1936’da söylediği “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür” sözüdür. Kültür Bakanlığının birçok yayınında bu söz kullanılmaktadır. Oysa asıl Millî Eğitim Bakanlığının kullanması gerekir. Atatürk bu sözünde “kültür”den kastettiği, günümüzdeki anlamda “eğitim”dir. Atatürk, “kültür” sözcüğünü “eğitim” karşılığında kullanmaktadır. Bu sözdeki “kültür”ü günümüzde kullanıldığı gibi “insan ürünü olan her şey” […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kafkas Jeopolitiği ve Ahıska- 1

Jeopolitik; genel olarak coğrafyanın bütün kapsamı ile siyasi olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması olarak dünyanın ve ülkelerin bugününe ve yarınına ışık tutabilme iddiasında olan bilimsel bir alandır (Tezkan ve Taşar 2002: 7). Gelecek tasarımı olmayan ve bu doğrultuda hareket etmeyen bir toplumun geleceği, dalgalar üzerindeki yaprağa benzer; nereye gideceği ve başına neler geleceği bilinmez. Stratejik düşünüş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Birleştirilmiş Sınıf Öğretiminin Yarar ve Sakıncaları

İlköğretim programlarına göre birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup meydana getirmek suretiyle, bir öğretmen tarafından yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf öğretimi denir. Birleştirilmiş sınıflar köylerde bulunmaktadır. Birleştirilmiş Sınıfların Avantajları 1- Yarış ve bireysel yükselme yerine yardımseverlik ve birlikte, iş yapma alışkanlığı 2- Sürekli bireysel kazanç yerine, paylaşım 3- Şartlandırma yerine kişiliğin özgürce gelişmesi 4- Hoşgörüsüzlük yerine farklılıklara […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Din Değiştirmek Kolay mı?

Mısır’ın inançlarında birçok tanrıya tapınma söz konusuydu. Zaman zaman bu tanrılardan biri öne geçerdi. Gerçekte politik güç ve o gücün bağlı olduğu tanrı birlikte önem kazanır veya kaybederdi. Güçlünün tanrısı da güçlenirdi… Böyle bir ortamda Thebae (Teb) şehri önem kazanmış ve buradaki Amon tıpınağı görkemine görkem katmıştı. Amon rahipleri imtiyazlı sınıfı meydana getiriyordu. Tanrının evi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Küreselleşmenin Eğitime Yüklediği Görevler

Küreselleşme kelimesi, son zamanlarda birçok insan tarafından, kendi amaçlarına uygun olarak evirdikleri bir hal almıştır. Halk ağzıyla söylersek, adeta sakız gibi olmuştur. İsteyen istediği gibi çiğnemektedir. Kim neyi anlamak ya da konuşmasına malzeme yapmak istiyorsa o anlamda kullanmaktadır. İncelediğim kaynaklarda bu durumu sürekli gözledim. Bu yüzden bu kadar esnek ve göreli bir kelimeyi yorumlamakta zor […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İlköğretimde Öğrenci Sloganları

Dicle Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Kenan Yakuboğlu’nun fikirlerinden yola çıkarak, küçük bir çalışma yaptık. Son derece hoş, zevkli, düşünmeye yöneltici bulduğum bu çalışmayı sizlerle,  paylaşmak istedim. Atılan her adım, küçük de olsa, başlangıçtır… Önemli olan istemek… Görünüşte çok basit olan bu çalışma, zaman geçtikçe meyvelerini verecektir. Günümüz toplumlarında, erdem ve insani değerler […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Şiire Şiir

Duyguların en coşkun halidir şiir. Söylemek isteyip de söyleyemediklerimizin, Haykırmak isteyip de haykıramadıklarımızın Mısralarda hayat bulmasıdır, Mutluluklarımızın, hüzünlerimizin; aşklarımızın, hasretlerimizin Mısralarda dillenmesidir.  Gâh Orhan Veli misali, Ağlayıp da sesimizi duyuramazsak imdadımıza yetişir mısralar, Gâh sessiz bir çığlık olur Yürekten kâğıda dökülen. Bir duygu yoğunluğudur şiir, Biriken özlemin, sevginin, neşenin, kederin patlamasıdır Yanardağ misali.  Şiir, tercümandır […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ün Sözcelerinin Dilbilimsel Çözümlemesi

“Benim, ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri; fakat bu ihtiraslar, yüksek mevkiler işgal etmek ve büyük paralar elde etmek gibi madde emellerin tatmini ile ilgili değil. Ben bu ihtirasların gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyakatle yapılmış bir görevin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün yaşamımın ilkesi bu olmuştur. Ona […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İşbirlikçi, Hain Değildir!

Bilim Evren, yerküre, insan her şey bir bütün ve bir bütünün bir parçasıdır. Her şey parça, her şey bütündür. Bilim, parça bütün ilişkisini ortaya çıkarmak, bilince ulaştırma çabasıdır. Bilim varolanın, varoluş biçimini, varoluş sürecini saptamak, bilinir kılmaktır. “Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir” özdeyişi, bir diğer deyişle şu anlama gelir; beni, onu, bunu, şunu değil; […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Birleştirilmiş Sınıflarda Gözlem

Ziyaret ettiğimiz okul Malatya’da, Elazığ yolu üzerinde küçük bir köy olan Yeniköy’ün Yeniköy ilköğretim Okullu idi. Yeniköy İlköğretim Okulu 1957 yılında yapılmış. Okul tek sınıflı küçük bir köy okulu. Ayrıca  müdür odası ve küçük bir koridordan oluşan bu okulun tuvaleti dışarıda. Okulun tüm onarım ve bakım işleriyle öğretmen ilgileniyor.Pencerelere naylon geçirmiş,koridora lavabo yaptırmış,sınıfın badanasını da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilgi Yönetimi

GİRİŞ Bilgi günümüzde olduğu gibi tarihin her devresinde de çok büyük bir önem arz etmiştir. Öyle ki, bilgi, çoğu zaman güç anlamına gelmiştir. Bunun en büyük sebebi ise yapılacak her türlü faaliyette bilgiye ihtiyaç duyuluyor olmasıdır. Antropoloji bilimine göre; düşünme, konuşma melekeleri ile bilgiyi edinme ve bilgiyi aktarma insanı insan yapan hatta yaşamını devam ettirmesini […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İş Ahlâkı ve Eğitim

Son yıllarda toplumuzun gündeminde hep temiz toplum hayali var. Neredeyse bir mitos halini alan biçimde, temiz toplum istiyoruz. İş dünyası, politika dünyası, bürokratlar, teknokratlar, yurttaşlar hepsi kirlenmiş toplumsal olaylardan söz ediyor, dert yanıyorlar. Temiz toplum isteğinin kampanyalarla desteklendiği ve çağrıların sürekli yenilendiği halde neden yeterince başarılı olamıyoruz. (Orhan, 2007: 1). Bu durumun en temel sebebi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi ve Geliştirilmesi

Tarihsel süreç içerisinde insanlar bireysel güçlerini aşan amaçlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği yapma ihtiyacı duymuşlardır. Hızlı teknolojik, bilimsel, siyasal, ekonomik vb değişimlerin yaşandığı günümüzde, işbirliği olmaksızın toplumsal yaşamın varlığından söz etmek güçtür (Aydın, 2005). Bu amaçla insanlar, bireylerin farklı yeteneklerinden yararlanma yoluna gitmiş, toplumsal yaşamı kolaylaştıracak kurum ve kuruluşlar oluşturmuşlardır. Kurumsal yapısallaşmanın arttığı toplumlarda bireyin yaşamı, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Örgütlerinde İnsan Sermayesi

Giriş Taylor’un makine insan teorisinin yönetim biliminde yetersiz kalmasıyla birlikte yeni yönetim modelleri ileri sürülmüş ve bu modeller uygulanmaya başlanmıştır. Ancak her yeni teorinin eksiklikleri olduğu yine zamanla anlaşılmıştır. Hâlâ bir bütün olarak tam doğruluğundan bahsedebileceğimiz bir teori bulunmamakla birlikte, geçen her gün insanı ön plana çıkaran teorileri ve kavramları daha çok doğrulamaktadır. Yöneticiler ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yönetim Bilgi Sistemi

Örgütler insanlar tarafından meydana getirilmekle birlikte, yine insanlar için insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar (Yüksel, 2000, s:1). En büyük sermayenin bilgi olmaya başlaması ve küreselleşme örgütler arasında rekabeti arttırmaktadır. Örgütün varoluşuna devamı bu rekabeti sürdürebilmesine veya kazanmasına bağlıdır. Kaynakların doğru kullanılması özelliklede örgüt temelini oluşturan insan kaynağının doğru kullanılmasının örgüte rekabet yarışmasında artı puan kazandıracağı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sendika ve Öğretmenin Uyandırma Görevi

Sendikaları, birer sivil toplum örgütü değil, üyelerinin özlük haklarını geliştiren ve meslek alanlarında karar sürecine, dolayısıyla yönetime katılan demokratik kitle örgütleri olarak kavramak gerekir. Ancak sendika sadece üyelerinin özlük haklarıyla ilgilenmez. 1906’da Şumnu’da kurulan Muallimin-i İslamiye Cemiyeti ve İstanbul’da kurulan Encümen-i Muallimin’den beri kısa süreli askeri darbe dönemleri dışında öğretmenlerin bir ya da birden çok […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Devlet ve Özel Hastanelerdeki Hekimlerin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması

Özet Bu çalışmanın amacı, devlet ve özel hastanelerindeki doktorların iş tatminini bulmak ve özel hastanelerde çalışan doktorların işlerinden devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha fazla tatmin olduğunu göstermektir. Çalışma, işlerin bazı yönleri açısından tatminsizlik olmasına rağmen doktorların işlerinden oldukça tatmin olduklarının bulunması amaçlanmıştır. Sonuçların analizi devlet ve özel hastanelerindeki doktorların işlerin bir çok yönünden tatmin düzeylerinin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İşyeri Sendika Temsilciliği Güvencesi

Sendikaların işyeri düzeyindeki faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde çok önemli rolü olan işyeri sendika temsilciliği, uygulamada en çok tartışma çıkaran ve uyuşmazlık olan kurumlardan biridir. Gerçekten, sendika temsilcilerinin özellikle işyeri düzeyinde çıkan uyuşmazlıklarda oynadıkları çok etkin rol, bütün dikkatlerin bu kurum üzerinde toplanmasına ve yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, işverenlerin sık sık şimşekleri üzerlerine çeken işyeri […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İşyerinde Cinsel Taciz

Yeşiltaş’a göre işyerinde cinsel taciz ile ilgili herkesin aynı fikirde olduğu ortak bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir. Bunun nedeni, cinsel taciz kavramının çok geniş bir içeriği olmasından ve cinsel taciz olarak nitelendirilebilecek davranışların herkes tarafından farklı algılanmasındandır (Yeşiltaş, 2007). Toplumların sosyal yapısına ve kültürlerine göre davranış ve hareketlerin cinsel taciz olup olmaması değişebilir. Ülkemizde özellikle […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kariyer Yönetimi

GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, tutum ve davranışların gelişimi olarak tanımlanan bir kavramdır. İnsan çalışma yaşamına başladığı günden itibaren belirli bazı gereksinimlerini karşılamak için işinde ilerlemek ve hiyerarşik yapıda yükselmek ister. Fizyolojik gereksinimler, güvenlik gereksinimi, sosyal açıdan doyum, toplum […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İnsan Kaynakları Planlaması

Günümüzde, insanın gelişim sürecine uygun olarak, insan ihtiyaçları artmış ve bu ihtiyaçlar giderek çeşitlenmiştir. İhtiyaçlardaki çeşitlenmenin artması, bir yandan üretimde artışa yol açarken, diğer yandan da kaliteli mal ve hizmet talebini arttırmıştır. İnsanların artan ve çeşitlenen bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sektörlerde, çok sayıda mal ve hizmet üreten örgütler kurulmuştur. Kaliteli mal ve hizmet arayışı, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Örgüt Ortamında İnsan

Tarihçi Durant’a “insan kimdir, nedir” diye sorduğumda (filozofa mı sorsaydım!) şöyle dedi: “‘İnsan’ dediğimiz varlık evrensel zamanın sadece bir anı, dünyanın geçici konuğu, türünün bir zerresi, ırkının kalemaşısı, beden, akıl ve kişiliğinin bileşkesi, aile ve toplumun üyesi, inanç yolunun yolcusu ya da sorgulayıcısı, ekonominin işçisi, devletin vatandaşı, ordunun savaşçısıdır. Bütün bu olguları inceleyen jeoloji, coğrafya, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kaynak Olabilen İnsan

Ortalıkta dolaşan bir söz var; “işsiz çok ama işe yarar adam az” diye. İşe yarar adam yetiştirerek “Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi” olmayı neden yeterince değerlendiremiyoruz? Yüzyılların bilgesi Sokrates der ki: “Atlar at olarak doğar, ama insanlar insan olarak doğmaz; eğitimle kültürlenerek insanlaşır.” Gerçekten de tay doğar doğmaz atsız bir ortama alınıp büyütülse bile, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sunuş

Merhaba, Eğitişim’in 16. sayısı ile karşınızdayız. Her üretimin sonunda olan güzel yorgunluğu yaşamakta ve tatili hak ettiğimizi düşünmekteyim. Yazarlarımız zahmet göstererek okunmak için yazdılar. Bu sayıda da genellikle öğrencilerimizin çalışmaları bulunmaktadır. Yönetim ve insan kaynakları konusu üzerinde lisansüstü öğrencilerimizin çalışmaları ana konumuzu oluşturdu. Konuyla ilgilenenlere derli toplu bir kaynak olacaktır umudunu taşıyorum. Ana konu dışında […]

Yazının devamı İçin tıklayınız