Bir Yetişkinin “Keşke”leri

        Okan Özüdoğru, çoluk çocuğa karışmış, yetişkin yaşta bir kişidir. Öyle olmasına karşın anne babasının, çocukluk çağlarında gösterdikleri olumsuz davranışların kendisinde yarattığı rahatsızlıkları, bir türlü atamıştır içinden. Sonunda, bunlardan ilk aklına gelenleri, bir mektupla anne babasına iletmeye karar verir. Oturup

Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Sorunları

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimine devam eden öğrenciler “uluslararası öğrenci” diye tanımlanmaktadır. Bu kavrama sahip binlerce genç her yıl Türkiye’ye gelmekte ve üniversite eğitimine başlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk yükseköğretim sektörünü cazibe merkezi haline getirmek için yürüttüğü politikalar

İslam, Öteki ve Şiddet

İnsan yıkıcılığının ve şiddetin kökleri, insanlık kadar eskidir. Belki de İbrani geleneğindeki Habil-Kabil miti, metaforik olarak insanın bu yönünü dile getirmektedir. Bu metafor, büyük ölçüde, insanın nasıl insanlığından çıkarak, hem cinsini nesneleştirdiğini, şeyleştirdiğini, araçsallaştırdığını, kendi varlık koşulunu unutarak kendi varlığına