Posof’un Ahıska’ya Bakan Yüzü

Güneşin doğduğu yere doğru, bir bilinmezliğe bakardı gözlerimiz, Kulaklarımızda acı bir hikayenin bitmez tükenmez cümleleriyle. Biz Posof’un Ahıska’ya bakan yüzüydük. Oyunlarımızı oynarken dedelerimizin anlattığı sürgünün ve zulmün acı hikayeleriyle büyüdük. Çocuk aklımızın alamayacağı kadar uzaklardan, akrabalarımızdan gelen siyah beyaz fotoğraflara

Üçüncü Dil Bayramı Konuşması 1935

Aşağıdaki metin Türk Dili dergisinin 13. sayısından alındı. Derginin kapağında İlkteşrin 1935, İstanbul, Devlet Basımevi, yazılı, 105 sayfalı bir dergi. Dergi kapağında çizgi arası –Türk Dil Kurumu Bülteni- yazılmış. Dergi, dil bayramı kutlamalarını konu edinmiş. Atatürk’ün Meclis (Kamutay) Başkanının, Başbakanın,

Türkçenin Öğretiminde Anadil, Araç Dil, Amaç Dil İlişkisi

Değişik amaçlarla, Türkçeyi öğrenmek isteyen, diğer dillerin kullanıcılarına, Türkçe öğretimi ülke içinde ve dışında yaygınlık kazanmaktadır. Buna koşut olarak, bu alanda araştırmalar, öneriler, yöntemler de gelişmekte, makale, kitap yazımı, yayımı çoğalmaktadır. Bu çalışmaların bir bölümünü, Türkçeyi başka dil kullanıcılarına öğretenlerin

Nükleer Enerji Tartışması

Aşağıdaki Metin, Yazar’ın aynı başlıklı Kitabı’nın Üçüncü Baskısı için kaleme aldığı Önsöz’den derlenmiştir. Metni yayına hazırlayan Sevgili İkram Çınar’a, herzamanki üstün duyarlılığı için gönül dolusu teşekkürler ediyorum. T.Y.) Ekim 2010’da, Türkiye’de, bir devir kapanmış, başka bir devir başla­mıştı. Kapanan devir

Otorite, İtaatsizlik ve Entelektüeller

Geçmişten günümüze, yöneticiler, din adamları, patronlar, ebeveynler, öğretmenler, otoriteye itaatin bir erdem, itaatsizliğin ise ahlaksızlık olduğu konusunda ısrar etmişlerdir. Hatta siyasal erkler ve gücü elinde bulunduranlar, itaatsizlik eyleminde bulunanları katı bir biçimde cezalandırmışlardır. Burada itaat edilmesi istenen, bir kural, bir