Atatürk’ün Eğitim Anlayışı ve Günümüz

Her yenileşme hareketinin başarısının eğitim alanındaki başarıya bağlı olduğuna ve kalkınmanın akıl ve ilim önderliğinde gerçekleşeceğine inanan Atatürk’ün millî eğitime büyük önem vermesi kaçınılmazdı. 16-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da bir eğitim kongresi toplandı ve bu kongreyi Mustafa  Kemal cepheden gelerek

Atatürk İlke ve Devrimlerinin Analizi

Atatürk’ün ilke ve gerçekleştirmiş olduğu devrimleri Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde inceleyebiliriz. Atatürkçülük: Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülük;Türk milletinin,bu gün ve

Avrupa [Emperyalist] Birliği

Bilimsel bakış, görünendeki ya da gösterilendeki gerçeği görmektir. Görünen ve gösterilen Avrupa Birliği: uygar ülkeler, gelişmiş ülkeler, dünyayı düzenlemek, güzelleştirmek; dünyaya ekonomik, kültürel, demokratik özürlükler taşımak isteyen ülkeler birliğidir. Kısaca AB olarak kullanılan bu kavram, ülkemizde bir sopa, bir tehdit,

AB: Batı İle İlişkileri Yeniden Düşünmek!..

İnsanlık ülküsü adına bakıldığında, AB projesi ileri bir adımdır. Etnik, dinsel ve diğer kültürel farklılıkları bir yana bırakarak “insan olmakta” birleşmek doğrudur. Bu birlikteliğe halkının çoğu Müslüman olan Türkiye’nin de katılması, insanlığın geleceği adına daha ileri bir adımdır. Çünkü yakın