Mutluluğun Felsefesi

Hiç birimizin inkâr edemeyeceği bir gerçek vardır: Hepimiz mutlu olmak isteriz.  Neredeyse tüm hayatımız boyunca mutluluk peşinde koşarız.  Arayışlarımız süreklidir.  Çaba, “Acaba” kaygısı dönüşümlü olarak hayatlarımızı kuşatır.  Hedeflere varınca mutlu olacağımızı zannederiz.  Oysaki ulaştığımız her hedef, yepyeni uzantı ve arzuların

Kıssalar ve Eğitim

Kıssa: Kendisinden ders alınması gereken kısa hikâye. (TDK Türkçe Sözlük) anlamına gelmektedir. Tanımından da anlaşılacağı üzere ders vermek amaçlanmaktadır. Dinleyene ders verir. Bir şeyler öğretir. Bugün çağdaş eğitimin de amacı olan ‘bireyde davranış değişikliği’ oluşturulmak istenmiştir. Kıssalar geçmişten bugüne eğitimde

Eğitimde Kıssa ve Masalların Önemi

“Kıssa ders alınması gereken kısa hikâye olarak tanımlanabilir.”[1] “Ayrıca kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma, hikâye etme olarak da nitelendirilebilir.”[2]Kıssa geçmişte yaşananlardan ders çıkarma, nedenler hakkında araştırma yapma ve açıklama yollarına başvurarak günümüz insanına yol gösterici bir misyon üstlenmiştir. “Masal,

Sözlü, Yazılı ve Görüntülü Kültür

Veri, malûmat, bilgi ve hikmet Yukarıdaki kavramlar bazen sadece “bilgi” kelimesi ile ifade edilmesine karşın aralarında büyük farklar vardır. Veri, işlenmemiş ham gerçeklerdir. Veriler işlenerek malûmat/haber (İngilizler infımeyşın diyor) elde edilir. Malûmatlar işlenerek daha üst düzey sonuçlara ulaşılır ve bunlara