Doğan Doğayı Teslim Alabilecek mi?

Dünyanın tüm biyoçeşitliliği dikkate alındığında tüm canlılar içerisinde aklını iyi kullanan, düşünen ve gelecek hesabı yapabilen organizma olarak düşünüldüğünde insanoğlu tektir. Hem doğal yaşamdaki bitkileri hem de kültür ortamındaki bitkileri istediği şekilde kullanmak ve hayvanlardan her türlü istifade etme beceri ve kabiliyeti insanoğlunda mevcuttur. Bir başka ifade ile tüm bitki ve hayvanlar insanoğlunun tasarrufundadır. Dünya […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan’ın Yaşamdaki Amacı Nedir

Cansız ve canlı çevrenin etkileşimi sonunda ekosistem kavramı ortaya çıkar. Dünyamızın ilk oluşumundan günümüze ve sonsuza dek canlılara ev sahipliği yapacak olan çansız çevre hayatın devamı için esastır. Cansız çevreyi oluşturan unsurlar sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde ancak bir denge halinde kalmayı sürdürürler. Dünya tarihine bakıldığında kendiliğinden oluşan geri dönüşümsüz reaksiyonların azda olsa meydana […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan, Doğayı İstiyor mu?

Hırçın delikanlı Doğan, tüm planlarını nazlı ama bir o kadarda kuralcı Doğa’yı tamamen teslim almak istiyor. Dünyamız 4,5-5 milyar yıl önce ilk oluştuğundan bu yana ilk zamanlar hızlı bir değişim geçirmiş ancak daha sonra bu değişim ve dönüşüm yavaşlamıştır. Yavaşlamaktan kasıt normal seyrine girmiştir. Canlılığın yapı taşı olan hücre göz önüne alındığında içerisinde dünyamızın da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan ve Doğa Aşkı

Tüm canlı ve cansız unsurlar birlikte doğayı oluştururlar. Doğa o kadar büyük ki sınırlarını kesin olarak belirlemek imkânsızdır. Cansız unsurlar dünyamızda miktarı sabit olan ve sürekli olarak değişim ve dönüşüm içerisinde bulunan su ile toprak’tan ibarettir. Dünyamızdaki su ve toprak dışında kalan unsurlarında canlılar olarak adlandırabiliriz. Canlılığın ilk oluşumunda cansız çevre vardı. Canlı çevreyi bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki büyük gruba […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan’ın Çevresinden Farkı

Dünyamız oluştuktan ve üzerinde canlıların yaşayabileceği duruma geldikten sonra sırasıyla canlı grupları sulardan başlamak üzere çoğalarak ve çeşitlenerek karalara doğru yayılmışlardır. Canlı türlerinin yayılmaları o kadar hızlı olmuştur ki, bazı türler tüm dünyaya yayılmışlardır. İnsanın ortaya çıkışından önce meydana gelen bu hızlı yayılmalar tabiî ki bazı coğrafik ve biyolojik zorluklarla zaman zaman engellenmiş ya da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan’ın Çevresindekilerle Ortak Yanı

Canlıları meydana getiren temel yapı taşı hücrelerdir. Canlı ya tek bir hücreden ya da çok sayıda hücreden oluşur. Doğan’ın canlı ve cansız çevre ile ortak yanını belirtmek için, kendi yapısını oluşturan milyarlarca hücrenin bir tanesinin yapısını incelemek gerekir. Biyologlar hücreleri gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ilkel hücre (prokaryot) ve gelişmiş yapılı hücre (ökaryot) olarak iki büyük […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan’ın Çevresi ile Olan İlişkileri

Cansız ve canlı çevrenin etkileşimi sonunda ekosistem kavramı ortaya çıkar. Dünyamızın ilk oluşumundan günümüze ve sonsuza dek canlılara ev sahipliği yapacak olan çansız çevre hayatın devamı için esastır. Cansız çevreyi oluşturan unsurlar sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde ancak bir denge halinde kalmayı sürdürürler. Dünya tarihine bakıldığında kendiliğinden oluşan geri dönüşümsüz reaksiyonların azda olsa meydana […]

Yazının devamı İçin tıklayınız