Evrenin Evriminde İnsan

Evrenin Evriminde İnsan          İnsanın Evriminde Us                 Usun Evriminde Dil                    Dilin Evriminde Gerçek                                                                                                                          Düşünce en kolay, dille karıştırılır.   Devinim (hareket), evrenin, insanın, usun (aklın) ve dilin evriminde; bu dörtlünün oluşumunda ve dönüşümünde büyük bir gerçeklik ve

Bilişim Kültürü Kendini Gösteriyor

Geçmiş hakkındaki bilgi ile bugün anlaşılamıyor, hatta gelecek kestirilemiyorsa geçmiş bilginin gerçeklik ve geçerlik sorunu var demektir. Geçmişin bilgisi gelecek için lazımdır ve sosyal bilimlerin önemli konularından biri “geçmişte nasıldı”, sorusunun cevabına yöneliktir. Geçmişi açıklamaya yönelik çok sayıda kuram, bilgi