Prof. Dr. Rennan Pekünlü

Basın Açıklaması Prof. Dr. Tolga Yarman Aşağıdaki metin, önce Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) İstanbul Şubesi Yönetimi tarafından kaleme alınmıştır. İmza veren dernek yönetimlerinin görüşleriyle olgunlaştırılmıştır. Metin, 3 Ağustos 13.30’da, Galatatasaray Lisesi önünde, Prof. Tolga Yarman tarafından basına ve kamuoyuna duyurulmuştur. (Parantez içindeki ifadeler, Prof. Yarman’in, “irticalen” telaffuz ettiği, vurgulardır.) Metni bu köşede, daha yaygın olarak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk

YAZAR HAKKINDA İlhan Başgöz 1921 Sivas doğumludur. Folklor araştırmacısı ve yazardır. Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu. Aynı yerde asistanlık ve doktora yaptı. Ardından oradaki görevinden uzaklaştırıldı ve Tokat Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Ocak 1953’te Türk Ceza Kanunu’nun özellikle solcuların o dönemde hapse düşmesine neden olan 141. maddesine aykırılıktan dolayı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği

KADINLARIN SINIFI: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası   Kadınlığın ve kadın cinsinin ev ve ev içi ile özdeşleştirilmesinin doğası nedir? Bunun cinsiyet ve sınıf çalışmalarıyla, kadın öznelliği ile bağı nedir? Ev hizmetlerinin alınıp satılması sakıncalı mıdır? Ev hizmetlerinde alınan ve satılan nedir? Hizmet ve emek gücü mü yoksa hizmetlinin kişi olarak kimliği mi? […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Dine Karşı Din

Değerlendirmeye başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki haddim olmayarak bu değerlendirmeye kalkışıyorum. Bu kitabı eleştirecek kadar bilgi ve deneyime sahip değilim. Bu işi sadece ödev amaçlı yapıyorum. O yüzden kitabın kim tarafından yazıldığını, hangi tarihte yazıldığını ve içeriğinin ne olduğu hakkında bilgi verdikten sonra bu kitabı neden seçtiğimi, ilgimi çeken yönlerini ve bende bıraktığı izlenimleri paylaşmayı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Adım Önde

İlk olarak ismiyle daha sonra arka kapağındaki General Motors’un kurucularından Charles F. Kettering’in “Fırtınanın ortasında gemi terkedilebilseydi kimse okyanusu geçemezdi.” sözüyle sizi etkileyebilecek bir kitap. İlk bakışta klasik bir kişisel gelişim kitabı olarak görünen ancak içinde bilgilerle yazarının da dediği gibi içinde “ başarı yolunda kullanılmamış yöntemler ” barındırıyor. Yazar sadece sosyal yaşamda değil iş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okumak Üzerine

Çok seviyorum okumayı, okurken bambaşka dünyalarda kaybolmayı. Küçüklüğüm annemin okuduğu masal ve öykü kitaplarını ezberleyerek geçmiş. Ezberleyip gelen gidene sözüm ona okurmuşum! Bilmiş bilmiş bakınır, dinlenip dinlenmediğimi incelermişim. Sonrasında da hep kitaplar olmuş dünyamda. Onlarla mutlu olmuşum. Hep okumuşum, okutmuşum… YAĞMUR… Hava ılık, bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor… Ben yağmuru ve yağmurdaki hüznün kalplere inişini dinlemeyi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kars’ta Koç Katımı Törenleri

İnsanlar kendi hayatlarında önem arz eden unsurlar için kutlamalar tertip etmişlerdir. Birlik ve beraberliğin pekiştiği, insanlar arası paylaşım ve etkileşimin arttığı bu kutlamalar aynı zamanda eğlenmek, gülmek, sevinmek için de bir fırsat oluşturmaktadır. Türk kültüründe hayvancılığın temel geçim kaynaklarından biri olması sebebiyle hayvanların ayrı bir yeri vardır.  Bu da hayvanların insan yaşamının birçok alanına girmesini […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Dil – Din İlişkisinde Bazı Gerçekler

Dil ve din! Ne alaka? İnsanlar hayvansal hücrelerden oluşur ve karşılıklı etkileşim halindedir. Bu nedenle insana sosyal hayvan denir. İşte bu hayvanlar bir arada yaşamış, başka yerlere göçetmiş, orada başka hayvanlar görmüş, onlarla kaynaşmış, oradan da göçetmiş, orada da başka hayvanlarla karşılaşmış ve kaynaşmış ve bu böyle devam etmiş ve hala devam etmektedir. İşte milletler […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi halen tanımı ve anlamı hakkında gerek akademik çevrelerde gerekse de konunun ilgilisi eğitmenler arasında tam anlamıyla tanımlanamamış bir kavram olmakla beraber, kısaca, “değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir. Bu girişim toplumda meydana gelen ciddi sorunların getirileriyle birlikte birinci sınıf bir gereklilik haline gelmiştir. Komşusunu öldüren katiller, annesini sokağa atan insanlar birer […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Gaziantep’te Evlenme Adetleri

EVLENMEK Evlenme toplumsallaşma sürecinin en önemli aşamasıdır. Kız ile erkeğe yeni bir toplumsal statü kazandırması ve aileler arası dayanışma sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca evlilik törenleri adet, gelenek ve göreneklerin zengin bir şekilde yansıtıldığı önemli törenlerdir. Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle hayat şartlarının değişmesiyle birçok adet,  gelenek ve görenekler unutulmaktadır. Bunlardan birisi de evlenme ve düğün törenleridir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Başkası Olmak ya da Kertenkele

Birkaç günlük tatilin ardından geç vakit eve dönen Müzeyyen Hanım ve Osman Bey bahçe kapısının önündeki yaralı kertenkeleyi sokak lambasının ışığında rahatlıkla görebiliyordu. Hatta can çekişen kertenkelenin seğirten arka bacağı bile seçilebiliyordu. Osman Bey, ürkeceğini sandığı Müzeyyen Hanım’ın kertenkeleyi uzun bir adım atarak tereddütsüz geçivermesini şaşkınlıkla izledi. Son aylarda evin çevresindeki kertenkeleler artmıştı. Mahallelinin “koçmar” […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

19. Yüzyıl Türk Müzik Tarihi

Bir Türk-İslam uygarlığı olan Osmanlı İmparatorluğu pek çok farklı kültürü de bünyesinde barındırmakta, bu kültürler topluluğu bir bütün teşkil etmekteydi. Güçlü bir orduya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. yüzyılın başlarına gelinene kadar, bu bütünün korunmasını sağlayabilmiştir. Fakat bu yy’dan itibaren İmparatorluğun gerileyerek savaşlarda yenilmesinin doğurduğu toprak kaybı, Batı’nın ordu alanında artık daha güçlü olduğu bilincini […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan’ın Çevresindekilerle Ortak Yanı

Canlıları meydana getiren temel yapı taşı hücrelerdir. Canlı ya tek bir hücreden ya da çok sayıda hücreden oluşur. Doğan’ın canlı ve cansız çevre ile ortak yanını belirtmek için, kendi yapısını oluşturan milyarlarca hücrenin bir tanesinin yapısını incelemek gerekir. Biyologlar hücreleri gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ilkel hücre (prokaryot) ve gelişmiş yapılı hücre (ökaryot) olarak iki büyük […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İslam Hukuku Dersi Öğrencilerine Tavsiyeler

Giriş Her ilim dalının kendince temel konusu, bu konunun ayrıntısına dair meseleleri ve bunların çözümünde yararlanılan ilkeleri vardır. Aynı husus, fıkıh ilmi için de geçerlidir. İşte bu yazının amacı da fıkıh öğrenimi ve fıkıh kitaplarından en verimli şekilde nasıl yararlanacağı konusunda atalarımızın değerli tecrübelerini fıkıh öğrencisine aktarmaktır. Bunun için de öncelikle yapı sonra da muhtevanın […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Evrenin Evriminde İnsan

Evrenin Evriminde İnsan          İnsanın Evriminde Us                 Usun Evriminde Dil                    Dilin Evriminde Gerçek                                                                                                                          Düşünce en kolay, dille karıştırılır.   Devinim (hareket), evrenin, insanın, usun (aklın) ve dilin evriminde; bu dörtlünün oluşumunda ve dönüşümünde büyük bir gerçeklik ve içerik olarak eytişimini sürdürmektedir. Oluş ve yok oluş bu sürecin sonsuz başı ve sonsuz sonudur. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Filin Neresidir?

Ünlü benzetmede, daha önce hakkında hiçbir bilgileri olmayan, adını bile bilmedikleri “fil”i dokunarak tanımlamaları istenen doğuştan körlerin her biri, filin dokunduğu yerinin bilgisini kullanarak fili tanımlamış, kuyruğunu tutan “süpürgedir”, hortumunu tutan “borudur”, ayağını tutan “direktir” demiş ya, günümüzde birçok kavram gibi eğitim de kişilerin doğru veya yanlış “bildikleri kadarıyla” anlamlandırdıkları bir kavram oluverdi. Dahası, herkes […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilişim Kültürü Kendini Gösteriyor

Geçmiş hakkındaki bilgi ile bugün anlaşılamıyor, hatta gelecek kestirilemiyorsa geçmiş bilginin gerçeklik ve geçerlik sorunu var demektir. Geçmişin bilgisi gelecek için lazımdır ve sosyal bilimlerin önemli konularından biri “geçmişte nasıldı”, sorusunun cevabına yöneliktir. Geçmişi açıklamaya yönelik çok sayıda kuram, bilgi ve belge vardır. Kimisi savaşların uygarlığı yarattığını, kimisi toplumsal sınıflar arasındaki gelirden pay alma mücadelesinin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yöneticiler Suçlu Olamazlar

– Silifke’nin Yoğurdu Da Yok – Başlıktaki anlamlardan biri de, suçlu olanların yönetici olmamaları gerektiğidir. Bir yöneticinin işleyebileceği en hafif yasal suç, belki de görevi ihmal suçudur. Bu suç için de birkaç ay hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumda, en hafif suçu da işlese, bir yöneticinin yeri, makamı değil, hapishane olmalı, aksi halde, yasalar uygulanmayacaksa hiç […]

Yazının devamı İçin tıklayınız