UNESCO ve Atatürk

UNESCO VE ATATÜRK (1963 ve 1981, ATATÜRK YILI) Seydahmet Soylu* UNESCO, 16 Kasım 1945 tarihinde aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 20 ülke tarafından kurulmuş olan Birleşmiş Milletler uzmanlık örgütüdür.[1] UNESCO sözcüğü, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” sözcüklerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuş ve dilimize “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu” olarak çevrilmiştir. UNESCO, Misyonunu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkiye’nin Kahraman oğlu Kemal Yoldaş’a

  Türkiye’nin Kahraman oğlu Kemal Yoldaş’a [1] Arkadaşım, sen yürüdün, yürüdün, İngilizi memleketden kürüdün. Senin adın tarihlerde galacax, Geyretinle millet heyat bulacax. Goy var olsun Türk’ün şanlı esgeri! Dönmez Kemal Paşa yolundan geri. Birincisi sensin İslâm elinde, Halq üçün harb etdin, silâh belinde.   Maksud Şeyhzade Özbekistan-1921       [1] Kaynak: Karakaş, Ş. (2010). […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kan Ağlar Gözlerim

AĞIT [1] Kan ağlar gözlerim hicran elinden Döker tane tane yaşın Atatürk Bizi sen kurtardın düşman elinden Dünyaya değerdi başın Atatürk Canın yurt uğruna fedakâr idi Sağlığın millete tunç siper idi Kırk evliya kerameti var idi Vahiy idi fikrin düşün Atatürk Giyelim karalar dökelim allar Ebedi hatıra kurduğun yollar Çürüsün emeğin yitiren diller Yok geçmiş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Niçin

NİÇİN? [1] Bu halkın başında bir kahraman var, Şan onundur ama millete yarar. Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar Dostlardan da varmış tiksinen, niçin? Arttıkça bu dâhi Türk’ün şöhreti Dağılan milletin arttı vahdeti Sulhta da faydalı böyle kuvveti Yıpratmak daha harp bitmeden niçin? Toplandı Lozan’da dostlar, düşmanlar Lloyd George saçıyor yine bühtanlar Lazımken müttehit olmak bu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünyada Atatürk

Almanların dünyaca ünlü fizikçisi Albert Einstein, Atatürk için “Dünyanın en büyük lideri” demiştir. Dünyadaki etkilerine bakıldığında da Atatürk, vizyoner bir dünya lideridir. Atatürk Türkiye’si, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) örgütüne başvuru ile değil, davetle üye olmuştur. Örgütün 6 Temmuz 1932 tarihli Genel Kurulunda Türkiye’nin cemiyete üye olarak değerli katkılar vermesi için davet edilmesine oybirliği ile karar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sömürgeciliğin Türklüğü Anadolu’dan Silme Suikastı

ÇANAKKALE ZAFERİ: SÖMÜRGECİLİĞİN TÜRKLÜĞÜ ANADOLUDAN SİLME SUİKASTININ ÇÖKERTİLİŞİ Prof. Dr. Özer Ozankaya ADD Kurucu Üyesi, 4. Gnl. Bşk. 18 Mart 1915’te sömürgeci İngiltere, Anadolu’yu Türkün yurdu olmaktan çıkarma suikastının ilk girişimi olmak üzere savaş gemileriyle Boğazları geçme denemesi çökertilince, bütün sömürgelerinden topladığı askerlerle karadan saldırmaya geçmişti. Bu karadan saldırı da, genç bir subay olarak ilk […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ün Türk Ulusuna Aşkı

ATATÜRK’ÜN TÜRK ULUSUNA OLAN TOPLUMBİLİMSEL TEMELLİ BİLİNÇLİ ÂŞKI, DEMOKRASİMİZ İÇİN SAĞLAM BİR ORTAK PAYDA DEĞERİNDEDİR! Prof. Dr. Özer Ozankaya ADD Kurucu Üyesi, 4. Gnl. Bşk. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm yaşamı boyunca önderliğine koyulmuş olduğu Türk ulusuna “âşık” olduğunu biliyoruz. “Özgürlük ve bağımsızlık benim özyapımdır. Ben ulusumun ve en büyük atalarımın en değerli mirasından olan bağımsızlık […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ün Resmi

  ATATÜRK’ÜN RESMİ   Kürsünün üstünde bir resim; Gözleri denizlerden mavi, Bakışları güneşlerden sıcak. Bu resimle başlar bizim günümüz, Kıvançla dolar, taşar gönlümüz. Öğretmenimiz kürsüde Verdiği dersi Dinler bizimle birlikte, Atatürk’ün resmi.   Çalışkanız çünkü Çalışınca, Bakarız: Atatürk güldü. Bir yanlışlık yaparsak, Bulutlanır gözleri, Anlarız: Atatürk üzüldü.   Behçet NECATİGİL  

Yazının devamı İçin tıklayınız

Aydınlanma, Atatürk, Türkiye

Hasan Aydın [1] Aydınlanma, Kant’ın meşhur söylemiyle, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Ergin olmama durumu, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanmayışıdır. Kant’a göre, bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedeni insan aklının kendinde değil, aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanma kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk Döneminde Psikoloji Öğretimi

Eğitim kurumlarımız arasında önemli bir yere sahip olan liselerde (ortaokullar dâhil) -Atatürk Dönemi (1923-1938) ‘nde- psikoloji derslerinin tarihçesine, derslerin haftada kaç saat, nasıl, hangi kaynaklara bağlı olarak işlendiğine geçmeden önce “psikoloji” teriminin günümüz verilerine göre geniş bir özetini vermenin yararlı olacağı kanısındayım. Psikoloji Nedir? İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçülüğün Güncelliği

Yakın tarihimizde, özellikle darbe dönemlerinde Atatürkçülüğün içi boşaltılırken bir yandan da ağızlarını her açışta, “bismillah” der gibi Atatürk’ten söz eden zevat yönetti memleketi. Dillerinden Atatürk’ü düşürmezken oluşturdukları alt yapı veya döşedikleri taşlarla, yönlendirdikleri kitlelerle bugünkü gergin siyasi durumu ortaya çıkardılar. İç ve dış dinamik, işbirliği halinde medeni modern bir devletten feodal bir Ortadoğu ülkesi elde […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk

YAZAR HAKKINDA İlhan Başgöz 1921 Sivas doğumludur. Folklor araştırmacısı ve yazardır. Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu. Aynı yerde asistanlık ve doktora yaptı. Ardından oradaki görevinden uzaklaştırıldı ve Tokat Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Ocak 1953’te Türk Ceza Kanunu’nun özellikle solcuların o dönemde hapse düşmesine neden olan 141. maddesine aykırılıktan dolayı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ün Sözcelerinin Dilbilimsel Çözümlemesi

“Benim, ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri; fakat bu ihtiraslar, yüksek mevkiler işgal etmek ve büyük paralar elde etmek gibi madde emellerin tatmini ile ilgili değil. Ben bu ihtirasların gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyakatle yapılmış bir görevin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün yaşamımın ilkesi bu olmuştur. Ona […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçülük

Atatürkçülük; Atatürk’ün yaptığı ilke ve inkılapların, hayatının, kişiliği ve kişilik özelliklerinin tam olarak kavratılmasıyla anlaşılabilir. Bilinçli bir öğretim sürecinde; sadece Atatürk’le ilgili hatıra ve hayat hikayeleri, Atatürkçülüğün kavratılması için yeterli değildir. Bu sürece mutlaka çeşitli etkinlikler yerleştirilip, tanımadan çok kavramaya, bellekte tutmaktan çok yaşamaya, bilmekten çok uygulamaya dönüştürerek, Atatürkçülüğü kavratıp, yaşatıp, uygulatmak gerekmektedir. Bütün öğretmenlerimizin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçü Öğretmen

ATATÜRKÇÜ ÖĞRETMEN Atatürkçülük, Sanayi Devriminin sonuçlarına uygun olarak toplumsal yapıyı güncelleyerek tarım toplumunun gelenekselliğinden  sanayi toplumunun modernleşmesine geçmek amacıyla, 19. yüzyılda başlayan ıslahatların 20. yüzyılın başında tamamlanmış halidir. Atatürkçülük, sanayi devriminin sonuçlarının Türkiye’de uygulanmasıdır. Bu bağlamda Atatürkçülüğe karşı çıkış Sanayi Devrimine ve modernleşmeye karşı çıkıştır. Bunun anlamı fabrikaları kapatmak, şehirden köye göçmek ve modern bilimin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız