Yeni Zelanda’da Neo Liberal Bağlamda Feminist Eğitsel Liderlik

Yazar Jane_Strachan Çev. İkram Çınar    Öz: Niteliksel, feminist bir örnek olay çalışması metodolojisi kullanılan bu araştırmada karma eğitim yapan ortaokullarda çalışan üç kadın müdürün feminist liderlik boyutu araştırılmıştır. Bilgiler üç feminist müdür ve 24 görevli ile yapılan görüşme ve gözlemlerle