Halk İçin Eğitim

Eğitişim dergimizin bu sayısının konusu ”başkaları nasıl yapıyor?”. Bizim eksiklerimizi ve fazlamızı görmemizde bu sayı oldukça önemli bir yer tutmakta. Eğitim yüzyıllardır bir avuç azınlığın hakkı iken günümüzde kısmı zaferlerle halkın engellenemez insanlık hakkı olmuştur. İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan eğitimde kendi özgül koşullarında evrimleşmiş ve toplumsal bir olgu olmuştur. Öyle ki toplumun artı değerinin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Norveç’te Eğitim

Eğitim, Araştırma ve Kilise İşleri Bakanlığı, eski Kilise İşleri Bakanlığı ve Kültürel İşler Bakanlığının bir bölümüne dayalı olarak kurulmuştur. Kilise ve Eğitim Bakanlığı ülkenin ilk beş bakanlığından biri olarak 1814’te kurulmuştur. 1982’de Kilise ve Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Bilim İşleri Bakanlığından ayrı ve bağımsızdı. Diğerlerinin yanı sıra yüksek öğretim ve araştırma için sorumlulukları eskimişti. 1 […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Hollanda’da Eğitim

Yönetsel yapı Hollanda’da okulların yönetim ve finansmanı çoğunlukla yerel yönetimlere (belediye) ilgilenir. Bununla birlikte ilköğretim düzeyindeki okulların % 70’i, ortaöğretim düzeyinde ise % 80’i özel kurumlardır. Bunlar arasında az sayıdaki kilise ve dernek okulu da vardır ve bunların finansmanının bir kısmına da yerel yönetimler katkıda bulunur. Okullar Türkiye’de olduğu gibi her yıl denetmenlerce denetlenmez. Her […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yeni Zelanda’da Neo Liberal Bağlamda Feminist Eğitsel Liderlik

Yazar Jane_Strachan Çev. İkram Çınar    Öz: Niteliksel, feminist bir örnek olay çalışması metodolojisi kullanılan bu araştırmada karma eğitim yapan ortaokullarda çalışan üç kadın müdürün feminist liderlik boyutu araştırılmıştır. Bilgiler üç feminist müdür ve 24 görevli ile yapılan görüşme ve gözlemlerle toplanan belgelerden sağlanmıştır. Araştırma göstermiştir ki, feminist eğitim liderlerinin uygulamaları öğrenciler üzerinde odaklanmaktadır. Bu tez […]

Yazının devamı İçin tıklayınız