Kadınsı Yansımalar – 3

Nev’i şahsına münhasır kişiliği ile uçuk kaçıktan hallice, kaçıklık, şaşkınlık, görgüsüzlük üçgeninde sıkışıp kalmış, seksapel kırıntıları ile yoğrulmuş, kendince dürüst ve vakur kadındı Nihan! Uzun, sarı boyalı saçları, üzüm gözleri ve ince hatta çelimsiz sayılabilecek vücuduyla güzel denemezdi, ama çirkin de sayılmazdı. Dip boyasını ihmal etmez, kutsal bir görevmişçesine, kıpkırmızı rujunu sürmeyi de asla unutmazdı. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Özür Dilemek Üstüne

Bazı kavramların içi bazılarına göre boş. Az okuyan, az felsefe yapan ve sonuçta az düşünen insanlarda içi boş kavramlarla sığlıklarını sergilemek giderek daha bir yaygınlaşıyor. Bazıları bir kavramı söz olarak kullanıyor ama onun aslında ne anlama geldiğinin farkında değil. Kaba, saygısız, yanlış, hatta küstahça bir davranış sergiledikten sonra “özür dilerim” deyip gidenler var. Ancak canınız […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Azerbaycan’a Bir Bakış

Kurban bayramı vesilesiyle Azerbaycan seyahati fırsatı buldum. Yediğim içtiğim bende kalmak üzere bazı gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Yazmak gözlemlerinden bir iz bırakmaktır.  Posof üzerinden Tiflis’e kadar otobüs bileti almıştım. Otobüs firması biz yolcularını Ahıska’da Gürcü şoförlü bir minibüse devrederek ortada bıraktı! Gürcistan’da ciddi bir dil problemi yaşadım. Ahıska’yı saymazsak, etrafta Türkçe ve İngilizce bilene rastlayamadım. Gürcistan’ın […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Gelincikler Ölmesin

20 yüzyılın önde gelen fizikçilerinden Özel Görelik Kuramcısı Albert Einstein’a göre “atomu parçalamak insanın ön yargılarını yıkmaktan daha kolaydır”. Bilindiği gibi atom maddenin parçalanamayan en küçük yapı taşı olarak kabul edilmekteydi. Gelişen bilimle birlikte atom parçalandı ve kendi içinde değişik parçalara ayrıldı. Oysa insan denen gizemli yaratık tüm dönemlerde olduğu gibi günümüzde de hala tüm […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kumpanyadaki Kız

İkinci dünya savaşının ateşi yeni yeni sönüp dünyanın üstündeki kara bulutlar dağılmaya başladığında birkaç günlük yolculuğun yorgunluğuyla askerden dönen kara yağız delikanlı Çukurova’ya ayakbastı. Sırtında bir soluk mintan, siyah, eprimiş bir şalvar ve tozlu ayaklarında eski çarıklar… Ali, baba ocağından ilk kez askere gitmek için ayrılmıştı dört yıl önce. Tam dört koca yıl askerlik yapmıştı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okulsuz Toplum: Ivan Illıch’i Yorumlamak

OKULU NEDEN DEVLET KURUMU OLMAKTAN ÇIKARMALIYIZ Okullar sadece kendi müfredatlarına göre ders ve konu işledikleri için belli bir düşünceye ve belli bir tarza göre insan yetiştirmektedir. İnsanları oldukları gibi değil kurumların görmek istedikleri şekilde eğitmektedirler. Okul insanın yaşam tarzını, aile ilişkisini düşünceleriyle birlikte kişilik kavramını bile etkilemektedir. Bu kurumlar kişilerin kendileri olmalarını engellemektedir. Sanayinin gelişmesi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Wıkıleaks, Yeni Dünya Düzenbazları Ve Teyo Pehlivan

WIKILEAKS VE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DÜZENBAZLARININ BİLİŞSEL (CONGNITIVE) SİYASİ STRATEJİLERİ VE TEYO PEHLİVANDAN TÜYOLAR   Son yıllarda, tükenmeyen bir çaba ve istekle kurgulanan, bazen objektif gibi algılanabilen subjektif zeminlere  oturtulmaya çalışılan ve her ne kadar adı yeni olsa da, yeniliği sadece kurgulayanların eskiden beri oynadıkları oyunlarının, yeni sürüm değişik versiyonları olmasından kaynaklandığı fark edilen, ancak; nesneleri […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Müfredat Laboratuvar Okulları

Özet: Bu çalışmadaki amacım Milli Eğitimi Geliştirme Projesi ve bu projenin önemli bir adımı olarak görülen Müfredat Laboratuvar Okullarını inceleyerek Müfredat Laboratuvar Okullarının ne amaçla kurulduğunu ve amaçların tanımı yapıldıktan sonra MLO olarak adlandırılan bu okullar hakkında yapılan araştırma sonuçları hakkında alan yazı taraması yapıldıktan sonra elde edilen veriler paylaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Müfredat Laboratuvar Okulları, etkili […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cılavuz Köy Enstitüsü’nün Kuruluş Ve İşleyişi

Cılavuz Köy Enstitüsü’nün Kuruluşu Eğitim ve öğretime büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un başkanlığında Türkiye’de üç eğitmen okulu açılmıştır. Bunlar Düziçi (Adana), Hasanoğlan (Ankara) ve Cılavuz (Kars) Eğitmen Okulları’dır. 1937 yılında kurulan Cılavuz Eğitmen Okulu’nun ilk müdürü Halit Ağanoğlu’ […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri

1. GİRİŞ 1.1. Genel Bilgiler ve Problem Durumu Eğitim, bireylerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etme sürecidir. Okul, eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda, öğrenciye istendik bilgi, beceri ve davranışların bilimsel yöntemlerle kazandırıldığı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Iskra’dan Kuarka Bilim

Osmanlı “şerare” diyormuş kıvılcıma. İngiliz dilinde “spark” oluyor. Bizimkiler “cınkı” ya da “cınskal” diyorlardı. Çocukluğumda ocak başında ateşi seyretmek meraklarımdan biriydi. En çok da kıvılcımların parlayışı beni heyecanlandırırdı. Bazı ağaçlardan o kadar çok kıvılcım çıkardı ki aleve dalmış halimle kendimi meteor yağmurunun içinde hissederdim. Kıvılcımdan ilginç sesler de gelirdi; çatırtı şeklindeki bir patlamadan sonra kıvılcımın […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimde Blog Kullanımı

GİRİŞ Eğitim ortamlarında çok çeşitli teknoloji ürünleri kullanılmaktadır. Bunlardan en etkili olanı, şüphesiz bilgisayardır. Bilgisayarlar, öğrenme-öğretme süreçleri açısından benzersiz imkânlar sunan çok yönlü ve güçlü araçlardır. Öğrenmeyi etkileşimli ve zevkli hale getirmesi, öğrenenlerin bireysel ihtiyaçlarına hitap etmesi, bilgiye erişim olanakları sunması ve öğrenenleri araştırma, bulma ve yaratmaya yöneltmesi gibi katkılarının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir E-Öğrenme Uygulaması: Eğitişim Grubu

Bilgisayar ve internet çağımızın en önemli araçlarıdır. Bu araçlar eğitim-öğretim amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Eğitişim Grubu bu amaçla kurumlu bir tartışma listesidir. Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanma becerilerini geliştirmek, bilgi okuryazarı yapmak, ders notu ve elektronik öğrenme malzemelerini paylaşmak, derslerde yetiştirilemeyen konu ve tartışmaları sanal ortamda sürdürmek ve öğrenmeyi zamana yaymak amacıyla yahoogroups üzerinden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Şehriyar’ın “Maarifimiz” Şiiri Üzerine

İran sınırları içinde yer alan Güney Azerbaycanlı şair Muhammed Hüseyin, şiirlerinde “Şehriyar” mahlasını kullanır. 1906’da İran’ın Tebriz şehrinde doğmuş, 1988’de vefat etmiştir. Şiirlerini Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça ile yazmıştır. Babası avukattı. İlk öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan şair, Medrese-i Talibiye’de aldığı Arapça ve Arap Edebiyatı eğitiminin yanı sıra, Fransızca da öğrendi. 1921 yılında Tahran’a giderek Dar-ül Fünun […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Derste Not Yazdırma Hastalığı

Giriş İlköğretimden üniversiteye kadar yıllardır bitmeyen, bitirilmeyen hastalıklı bir ders işleme yöntemimiz var: Öğretmenlerimizin bir kısmı derste öğrencilerine not tutturuyorlar. Bir dikte çalışması yapar gibi. Öğretmen kendi notlarından ya da bir kitaptan öğrencilerin yazacakları hızda okuyor ve öğrenciler de bunu defterlerine yazıyorlar. Bu bir ders işleme yöntemi ama doğrusu değil. Öğrenimim boyunca bu biçimde ders […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye’deki Faaliyetleri

ÖZET Barış Gönüllüleri Örgütü 1961 yılında kurulmuştur. Barış Gönüllülerinin amacı diğer milletleri yakından tanımak, Amerikalılar diğer milletleri tanıtmak ve gelişmekte olan ülkelere kalkınmaları hususunda becerili işgücü ile yardımcı olmaktır. Barış Gönüllüleri 1962-1970 yılları arasında Türkiye’de bulunmuşlardır. Ülkemize gelen gönüllü sayısı 1201’dir. Barış Gönüllülerinin dörtte birinden fazlası Ankara’da görev yapmıştır. Gelen Barış Gönüllülerinin yüzde 67’si İngilizce […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

18. Millî Eğitim Şurası Ve Teyo Pehlivan’ın Değerlendirmesi

Bilindiği gibi; Milli Eğitim Şuraları, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ihtiyaç duyulan; “program geliştirme” çalışmaları için önemli etkinlikler olarak Türk Eğitim Tarihindeki yerini almıştır. Günümüzde de geleceğe dönük olarak çok önemli bir açığın kapatılması için sistem ve işleyişinin masaya yatırıldığı izlenimini vermektedir. Aslında bu tür çalışmalar; Cumhuriyet öncesi de çeşitli adlarla organize edilmiş ve hatta yurtdışına […]

Yazının devamı İçin tıklayınız