Mezunlara: Son Ders

Değerli Meslektaşlarım, Yeni göreviniz ülkemizin geleceğini hazırlamaktır. Yetiştirdiğiniz öğrenciler okullarını bitirdikten sonra çeşitli görevlere geleceklerdir. Öğrencilerinize kazandırdığınız bilgi ve beceriler, onların eline tutuşturduğunuz ve kullanmayı öğrettiğiniz araçlardır. Öğrencileriniz o araçları ne kadar mahir kullanırlarsa o kadar başarılı olacaklardır. Sonuçta öğrencileriniz

Hesap Verin!

Bana genç diyorsunuz, yarınlarımız diyorsunuz. Bana enkaz halinde bir bugün bırakıp benden aydınlık bir yarın bekliyorsunuz. Böyle diyerek, tüm sorumluluğu bizim (gençlerin) omuzlarımıza yükleyerek kurtulamaz, aklanamazsınız. Hesap vermek zorundasınız. Anlatın, hesabını verin biz gençlere, memleketimin neden bu halde olduğunun hesabını.

Özgürlük

Duyarsız kalmamıza hiçbir zaman izin vermeyecek yazılarınızı okuyup suskun kalmak ne mümkün. Müsemmalığımı bir kenara koyuyorum, dilim şişti yazmazsam uyuyamam, yazmazsam en derin uykulardayım demektir. Her zamanki gibi bugün de güzel ülkemizde birileri Milliyetçiliği, birileri Laikliği, birileri Cumhuriyetçiliği, Halkçılığı, İnkılâpçılığı,

Sosyal Gelişmede Gerileyişin Dayatılması

SOSYAL GELİŞMEDE GERİLEYİŞİN DAYATILMASI: KAPİTALİZMİN KRİZLERİ, AÇMAZLARI, AMAÇLARI VE KİMLİK “EMEĞİN ETNİK’LEŞMESİ, DİN’SELLEŞMESİ, ULUS’LAŞMASI” Kimlik, yalancı bir memedir; oyalar, ama doyurmaz. r. oymak Birey, tarihin belli bir kesitinde ortaya çıkan, hiçbir yer ve hiçbir kişiye bağlı olmayan varlıktır. Din ve ulus, insanın yalnızlığına

Yönetime Nasıl Katılacağım?

Uygarlık mücadelesinin sonucunda insanlar yarı-tanrı rolündeki yöneticilerden bazı haklarını almayı başardı: Artık egemenlik yöneticide değil, millette. Kuramsal olarak böyle, uygulamada ise eski sistem yaklaşık olarak devam ediyor. Devleti yöneten sınıf ve kişilerin ciddi bir sorunu vardır. Halka bunu nasıl açıklayacaklardır?

“Mankurtlaştırma Süreci” Kitabı Üzerine

Kitabın Adı: Mankurtlaştırma Süreci  Yazar: Dr. İkram ÇINAR Yayın yeri ve yayıncı: Ankara, Anı Yayıncılık Yayımlanma tarihi: Aralık 2009 Baskı: Genişletilmiş 2. baskı  Sayfa sayısı: 273 Bu yazıda yukarıda künyesini verdiğim kitap hakkında görüşlerimi yazdım. Yazarın “Mankurtlaştırma Süreci” adlı eseri ilk olarak 2006’da yayımlanmıştır. “Mankurtlaştırma Süreci” kitabıyla

Kitap Tanıtımı: Alternatif Eğitim

Hern, Matt (Ed). 2008. Alternatif Eğitim: Hayatımızı Okulsuzlaştırmak. (Çev. Eylem Çağdaş Babaoğlu) İstanbul: Kalkedon Yayınları. 279 sayfa. Yukarıda künyesi yazılı kitap bir editörlük çalışmasıdır. Matt Hern, bu konuda düşünen yazarlardan yazı talep ederek ya da yazarların daha önce yazdıkları yazıları bir araya

Dinamik Nüfusun Eğitim Hakkı

İnsanın doğa karşısında bilmediğinin farkına varması ve bu bilgisizliğine yenilmeyeceğine, yani doğaya başkaldırması, insanı bilime ve üretmeye götürmüştür. Tüketicilikten üreticiliğe geçmesiyle de uygarlığın temellerini atmaya başlamıştır. Düşünen ve üreten insanlar çoğalmış topluluklar haline gelmişlerdir. Her bir topluluğun uygarlık tarihine ayrı

Çocuk Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım

Bilişsel yaklaşım,kişilerin duygu ve davranışlarının kendi oluşturdukları dünya ve yaşantı ile belirlenmesi kuramına dayanır.İçsel motivasyon ön plandadır yani davranışçı yaklaşımın uzağındadır. Esas olan çocuğun kendi amaçlarını saptaması ve bunlar için güdülenmesidir. Bu yaklaşıma göre insan dikkat, algı, düşünme gibi zihinsel

Müderris Tunazî’nin Öğretimi Değerlendirme Tekniği

Sonunda defineyi bulduk. Yüz elli yıldır peşindeydik. Kaç kuşaktır sülalece onu arıyorduk. Neden söz ettiğimi anlamadınız değil mi? Başından anlatayım: Büyük büyük dedem Tataristan’da ünlü bir müderrismiş. Ünü ve nüfuzu sadece müderrisliğinden gelmiyor. Bir dini lider; tarikat ehli. Belki de

Çoklu Zekâ Kuramına Göre Ölçme Değerlendirme Anlayışı

Giriş Zekanın ne olduğu ve nasıl tanımlanacağı yüzyıllardan beri insanoğlunu meşgul etmiş bir konudur (Selçuk, Kayılı ve Okut, 2000; Selçuk, 2005). İnsan zekası üzerindeki çalışmalar XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında büyük bir ivme kazanmış ve insan ve hayvanlar

Okulda Değişim ve Toplam Kalite

BİR DEĞİŞİM ÖYKÜSÜ Bu yazıda “değişim yönetimi”, “değişime direnme”, “toplam kalite yönetimi” ve “örgütsel öğrenme” konuları, bir öykü kurgusu içinde işlenmektedir. Böylesi bir yaklaşımın uygulayıcılar açısından daha işlevsel olacağı düşünülmektedir. Okulda Değişim Gereksinimi Durağanlar mahallesindeki Dönüşüm İlköğretim Okulu’nun değişimci müdürü