Doğum

Birçok ailenin geçmişinde isli lekeler olarak kalan “istenmeyen” çocukların öyküsüdür anlatacaklarım. Herkesin öyküsü doğduğunda başlar sanılır. Benimkisi, ben doğmadan başlamış. Başka öykülerde de bahsi geçen dağlar ardındaki uzak kasabada, yirmili yaşların sonlarına yaklaşmış anne ve babamın aklında bile yokmuş belki,

Barış Süreci ve İstikrar

Bu devşirme yazıyı okurken, dünyadan Türkiye’ye bakıp, eşleştirme yaparsanız, dünyayı ve Türkiye’yi görülenlere birer adlandırma, kavramlaştırma zenginliği sağlamış olursunuz, belki.. Barış Süreci ve İstikrar:  Bu sözcükleri,  ABD ve Ulusararası Katil Güçlerin Komutanları, Küresel Şirketlerin Gezegensel Yöneticileri başka ülkeleri işgal ettiklerinde ve

Kapitalizmin İşleyiş Yasaları

Dünyanın, büyük kapitalist devletler arasında bölüşülmesi, henüz hiçbir kapitalist devlet tarafından zaptedilmeyen bölgelerde engellerle karşılaşmaksızın genişleen bir sömürge politikasından, durmaksızın bölüşülen yenyüzünün tekelci egemenliğinin sömürge politikasına geçişti. Kapitalizm, yeryüzü halkının çok büyük bir çoğunluğunun bir avuç ileri ülke tarafından sömürgeci

Medya Okuryazarlığı Üzerine

Medya okuryazarlığı kavramı özelde televizyon yayınlarının, genelde kitle iletişim araçlarının sunduğu erişimlerin zaman zaman değişen ideolojiler çevresinde tekelleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Dilimize İngilizceden geçen medya (media) kelimesi İngilizceye de Latinceden geçmiştir ve ortam, araç anlamı taşımaktadır. Medya okuryazarlığı ise çeşitlilik gösteren

Kader Var mı: Determinizma Görecelidir

“Seyretmekte bulunan” bir olayın, “dışarıdan” nasıl bir gelişme göstereceğini “kestirmekle”… Bu olayın, bizzat içinde bulunarak muhtemel gelişmeler karşısında, ona çeşitli derecelerde “yön vermek” arasındaki, “karakter farklılığına”, dikkat etmeliyiz. Aslında “determinizma” başka bir deyişle, “kestirebilirlilik”, şablonunun kökeninde, seyir halindeki bir olaya,