Demir Kafes Geleneği

Ortadoğu’da ve Afrika’da meydana gelen halk hareketleri dünya gündemine önemli ölçüde damgasını vurdu. “Arap Baharı” da denilen bu hareketlerin kısa sürede sonuç verdiği ülke Mısır’dı. Mısır tarihin en eski çağlarına uzanan geçmişi ve coğrafi konumuyla tüm dünyanın ilgisini çeken bir bölgedir. Mısır’ın uzun tarihine Türkler de uzun yıllar tanıklık ettiler. Mısır’ı, Moğolları durdurabilen tek devlet […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğum

Birçok ailenin geçmişinde isli lekeler olarak kalan “istenmeyen” çocukların öyküsüdür anlatacaklarım. Herkesin öyküsü doğduğunda başlar sanılır. Benimkisi, ben doğmadan başlamış. Başka öykülerde de bahsi geçen dağlar ardındaki uzak kasabada, yirmili yaşların sonlarına yaklaşmış anne ve babamın aklında bile yokmuş belki, benim olma (doğma) olasılığım. Ablam iki, ağabeyimse henüz sekiz aylıkken üçüncü bir çocuk olarak ailemizin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sofiya’ya

Sonsuzluğumsun, ölmezliğimsin Kelebeğimsin en uzun ömürlü Kanat çırpışı mı, karmaşık sessizliğin Düşen kar tanesinin beyazlarla örülü Sonsuzluğumsun ölmezliğimsin Evlerin bacaları dumanlı akşamüzerleri Birazdan şehrin tüm ışıkları yanacak Herkesin koşacak bir rüyaya gözleri Gece yarısı, umutları bir tren sesine tutunacak Evlerin bacaları dumanlı akşamüzerleri Her gün yeni doğan güneşe bak Bir özlem yuvalansın yüreğinde Bir sarılış […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Han-ı Yağma

Bu sofracık, efendiler – ki iltikaama muntazır Huzurunuzda titriyor – bu milletin hayatıdır; Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazir! Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir? Bu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kaotik ve Çılgın Kapitalizm

Sloganlar basittir ama gerçek tercihler yapmak gerektiğinde pek yardımcı olmazlar. N. Chomky Toplumsal yaşamda, yani bir toplumun yaşamında, her olayın bir politikekonomiye dayalı yani sınıfsal açıklaması vardır ve öncelikle bu bilinmeli, sonra buna bağlı diğer etkenler; toplumsal gerçeği tam anlamanın, açıklamanın başkaca bir yolu yoktur. Batılı ekonomistler, ekonomi çözümleyiciler, küresel şirketlerin liberal kapitalizminin, dünya ekonomisini […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Öncesinde Oyunun İşlevleri

GİRİŞ  Her çağda ve her kültürde oyun ile ilgili materyallerle karşılaşılması, bize oyunun tarih boyunca insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu göstermektedir. Kültür, yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan yaşamında yer alan oyunun, çocuğun gelişiminde ve hayata hazırlanmasında da önemli rolü olması 20. yüzyılda da araştırmacıların oyuna olan ilgisini arttırmıştır (Poyraz, 2006). Okul Öncesi Eğitimin Tanımı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Öncesinde Oyuncak ve Önemi

GİRİŞ Oyuncak; gelişim süreci boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihin, beden ve sosyal gelişimine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir. Su, kil, kum gibi doğal oyun malzemeleri gibi; boş kibrit kutusu, makara, kumaş parçaları vb. artık malzemeler de oyuncak kapsamına girebilir. Oyunun en önemli malzemesi oyuncaklardır. Çocuklar oyuncaklarla oynar ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bülent Arınç’a Mektup

BÜLENT ARINÇ’IN AHISKA TÜRKLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ HAKKINDA Mikail Soytürk 6 Ocak 2013 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bursa’da sürgündeki Ahıska Türkleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Ahıska Türklerinin sorunlarına değinen Arınç’ın gündeminde Vatandaşlık talepleri vardı. Arınç, “Maşallah başkan 4 bin 500 kişinin hep beraber istisnai yolla vatandaşlığa geçmesini istiyor. Bu dünyada mümkün değil. Böyle bir şey […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doğan’ın Çevresinden Farkı

Dünyamız oluştuktan ve üzerinde canlıların yaşayabileceği duruma geldikten sonra sırasıyla canlı grupları sulardan başlamak üzere çoğalarak ve çeşitlenerek karalara doğru yayılmışlardır. Canlı türlerinin yayılmaları o kadar hızlı olmuştur ki, bazı türler tüm dünyaya yayılmışlardır. İnsanın ortaya çıkışından önce meydana gelen bu hızlı yayılmalar tabiî ki bazı coğrafik ve biyolojik zorluklarla zaman zaman engellenmiş ya da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Barış Süreci ve İstikrar

Bu devşirme yazıyı okurken, dünyadan Türkiye’ye bakıp, eşleştirme yaparsanız, dünyayı ve Türkiye’yi görülenlere birer adlandırma, kavramlaştırma zenginliği sağlamış olursunuz, belki.. Barış Süreci ve İstikrar:  Bu sözcükleri,  ABD ve Ulusararası Katil Güçlerin Komutanları, Küresel Şirketlerin Gezegensel Yöneticileri başka ülkeleri işgal ettiklerinde ve bu güçlere bağlı yerel iktidar sözcüleri ise ülkeler içindeki her tür muhalefete karşı ekonomik, politik, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kapitalizmin İşleyiş Yasaları

Dünyanın, büyük kapitalist devletler arasında bölüşülmesi, henüz hiçbir kapitalist devlet tarafından zaptedilmeyen bölgelerde engellerle karşılaşmaksızın genişleen bir sömürge politikasından, durmaksızın bölüşülen yenyüzünün tekelci egemenliğinin sömürge politikasına geçişti. Kapitalizm, yeryüzü halkının çok büyük bir çoğunluğunun bir avuç ileri ülke tarafından sömürgeci baskı ve mali bakımdan boğulma ile karşı karşıya bırakan bir dünya sistemidir. Kapitalist üretim sürecinin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İkbal’de İnsan Benliği

İslam’ın benliğe verdiği özgürlük, Müslümanlarca yanlış anlaşılmış ve kadercilik tüm İslam dünyasının geri kalmasına neden olmuştur. Kuran-ı Kerim’de üç ilke apaçık karşımıza çıkar: 1) İnsan Yaradan’ın seçtiği en iyi yaratıktır. 2) İnsan tüm hata ve kusurlarına rağmen Yüce Yaratıcının yeryüzündeki naibi ve temsilcisi kılınmıştır. 3) İnsan emaneti yüklenme cesareti göstermiş olup, özgürlüğe en layık olandır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretimi-2

ATATÜRK DÖNEMİ (1923-1938) ORTAOKULLARDA TÜRKÇE VE LİSELERDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ – 2 2. Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Gelişimi  Liselerde Türk dili ve edebiyatı öğretimini, ortaokullarda Türkçe öğretiminde olduğu gibi, iki bölüm hâlinde ele alacağız: 2.1. Yazı devrimi öncesi Türk dili ve edebiyatı öğretimi ve 2.2. Yazı devrimi sonrası Türk dili ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ahlâk ve Yobazlık

Nereye gitsek, kimle konuşsak aşağı yukarı aynı mentaliteyle karşılaşırız. Bu insanlar sanki fabrikada üretilip piyasaya sürülüyor. Sonra da versiyonları yenileniyor. Konuşulan konularda her yerde aynı. Nosyonlar aynı. Bir insan, bir insan değil, bir toplum gibi. Toplumda bir insan gibi. İnsandan insana karakter, düşünce, tercihler, tarz, yaşam, giyim kuşam şekli, neredeyse hiçbir şey değişmiyor. Birtek arkalarından […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Medya Okuryazarlığı Üzerine

Medya okuryazarlığı kavramı özelde televizyon yayınlarının, genelde kitle iletişim araçlarının sunduğu erişimlerin zaman zaman değişen ideolojiler çevresinde tekelleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Dilimize İngilizceden geçen medya (media) kelimesi İngilizceye de Latinceden geçmiştir ve ortam, araç anlamı taşımaktadır. Medya okuryazarlığı ise çeşitlilik gösteren kitle iletişim araçlarının gönderdiği iletileri doğru anlama ve değerlendirme yeteneği kazanabilmek olarak tanımlanır. Medya okuryazarlığı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir İctihadın Başına Gelenler

Cuma günü dersten çıkıp camiye yetişmek kolay iş değil. Biliyoruz cami sıcak ama dışarısı buz gibi. Yollar buz gibi değil, resmen buz pisti. Ama iman dolu göğsümüz var, zorluklar bizi yıldıramaz; düşsek de kalksak da, genellikle iç ezan okunmaya başladığında ulaşsak da, arkalarda kendimize yer bulabilsek de o cami bizim camimizdir. Camiye girer girmez yüzümüz […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kader Var mı: Determinizma Görecelidir

“Seyretmekte bulunan” bir olayın, “dışarıdan” nasıl bir gelişme göstereceğini “kestirmekle”… Bu olayın, bizzat içinde bulunarak muhtemel gelişmeler karşısında, ona çeşitli derecelerde “yön vermek” arasındaki, “karakter farklılığına”, dikkat etmeliyiz. Aslında “determinizma” başka bir deyişle, “kestirebilirlilik”, şablonunun kökeninde, seyir halindeki bir olaya, “bunun dışından bakıyor olma”, kabulü vardır. Belli bir hızda ve belli bir eğimde olarak atılan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız