Kazanım Temelli Sınıf Geçme Modeli

Bilindiği üzere eğitim sistemimiz çeşitli kategorilerden oluşmaktadır. Henüz 4-5 yaşındayken anaokuluna başlayan çocuklarımız sırasıyla ilkokul, ortaokul, lise ve ardından yükseköğrenimine devam etmektedirler. Okullarımızda sınıf geçme genel olarak bir eğitim-öğretim yılı okula devam etme neticesinde gerçekleşmektedir. Özelikle ilkokullarda çocukların beklenilen davranışları

Sosyal Medyanın Facebook Üzerinden İncelenmesi

Son zamanlarda insanlarda değişik hayat rejimlerinin yarattığı ruh hali konuşuluyor. Özellikle de bilişim sektörünün gelişmesi sosyal medyanın değişik platformlarda yaygınlaşması insanların hayat tarzlarını etkiliyor. İnsanlar kendi gibi davranmazken bazen olayları abartıp farklı algılamalara neden olabiliyorlar. Toplumsal algıyı ciddi etkileyen sosyal

İslam Etkisindeki Roma İmparatoru: 2. Friedrich

Sicilya’daki İslam Kültürü ile Yetişen Roma Hükümdarının Hayatına Bir Bakış Emir Öngüner Tarih boyunca medeniyetler arası etkileşimlerin var olduğu gerek çeşitli siyasi figürlerin hayat hikayelerinde veya gerek devlet politikalarında gözlemlenebilmektedir. Peki devletler statüsünde çatışan inanç ve kültürler arasındaki bu temasların

Düşler Ülkesinin Alçakgönüllü Ozanı: Osman Kaya

Osman Kaya, Artvinlilerce bilinen, şiirleri içselleştirilerek okunan usta bir ozanımızdır. Dizelerinin arkasına gizlediği derin felsefe, imgelerindeki yenilikler, şiirle bağdaşan söylemleri, akıcı dil kullanması Osman Kaya’yı bu konuda yetkin kılmıştır. Osman Kaya, Çoruh vadisi ozanları içinde farklı nitelikleri olan bir kimliktir.

Türkiye: Doğu, Tarih, Güncel

DOĞA DURUMUNDA DOĞU İNSANI; TARİHSEL GÜNCEL TÜRKİYE Toplumsal tutum ve davranışları anlamak, yersiz şaşırmayı, düşkırıklığı yaşamayı, öfke duymayı, uzaklaşmayı, karamsarlığı, kızgınlığı önleyen tek yoldur. Anlamak, öngörmektir de. Toplumsal durum, tutum, davranışları anlamak ise, bakıp düşünmekle, duyup yorumlamakla, okuyup değerlendirmekle yeter

Silgiyi Yasaklamak

Okullarda, eğitimde kullanılan yöntemler aynı zamanda öğrencilere karşılaştıkları sorunları çözme yöntemlerini de öğretir. Öğretmenlerin bir konuyu öğrencilerine öğretirken kullandıkları yöntem, sorunu ele alış biçimi, kıyaslama veya durumu muhakeme etme biçimi, hayatın bütünü düşünüldüğünde öğrenme açısından konudan daha çok etkili olmaktadır.

Sosyal Darwinizm

Avrupa’daki faşizm ve ırkçılık kavramları, sosyal bilimciler tarafından genellikle II. Dünya Savaşı göz önüne alınarak 1930lu yıllardan itibaren gelişmişçesine yorumlanmaktadır. İtalya’da Benito Mussolini, Almanya’daAdolf Hitler ve İspanya’da Francisco Franco gibi isimler[2] bu akımlar hakkında yapılan çalışmalarda hep ön planda tutulmuştur. Bunun asıl sebebi ise saydığımız şahısların