Kaderle Yaşlanan Gençler

Ne kadere boyun eğmesini bildik, ne de kaderle yaşamasını… Adem ve Havva ile başlamış şu hayat, ne bir saat eksik yasanmış yaratanın  yazgısından nede bir saat fazla… Karmaşık ve sır dolu bir yığın günlerden sonra göstermiş takvimler bugünü… Kaderimizle düşmüşüz anne karnına, ne soracağımız bir sorumuz olmuş nede bize sorulan bir soru. Günlerden bir gün […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Toprak Olmak

Neydi sonsuzluk? İhanet mi? Acı mı? Yoksa öfke miydi? Sonsuzluğa gömülüp gitmek, Yıllarca birine bağlanmak mıydı? Asırlarca aradılar sonsuzluğu insanlar Ulaşmak, kaybetmek ve pişmanlık.. Zaman su gibi akıp geçerken, Hayaller, umutlar ve gözyaşları Gözyaşları oldu sel gibi Damla damla düştü toprağa Tıpkı yağmur gibi, Bazen kanla birleşti gözyaşı, Açan gül müydü göz yaşının eseri? Sonsuzluk […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kentler ve Eğitim

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk ulusunun  tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Atatürk Davranışçı psikologlar eğitimi bir insan mühendisliği, eğitimcileri de insan mühendisi olarak görür. Realist eğitim düşünürlerine göre de işlenmeye hazır bir hammadde olan insan yavrusu, öğretmenler eliyle müfredat aracılığıyla işlenir. Birey, genetik ve kültürel kodlarının açılımını yaparak, kısacası, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

“Mankurtlaştırma Süreci” Üzerine

Yıllardır okullarda özgürlük ve bağımsızlığımız için ne büyük mücadeleler verdiğimiz, ne çok arbedeler atlattığımız anlatılır durulur. Fakat çoğu sistemimizde olduğu gibi eğitim sistemimizde de birçok yanlış yöntemden dolayı bu özgürlük savaşımı bizi coşturacağına; ruhsuz, sadece cümlelerde kalan ve okuduğunu anlamadan, önemini kavrayamadan geçen bir toplum haline dönüştürdü. Mankurtlaştırılan düşüncelerimiz ve yaşam tarzımız ile artık çevremizde […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Düşün

İnsanoğlu uyan yeter uyuma Kalk dünyada olup biteni düşün Kapım kitli diye kayıtsız kalma Açmaya pusuda yatanı düşün *** Zorbalar kapını gelip açmadan Kanlı tuzaklara sende düşmeden Çabuk ol tedbir al zaman geçmeden Bir daha uyuma hatanı düşün *** İnsan gardaş dünya ortak vatanın Dersini ver haksız adım atanın Sevgi tanrı emri savaş şeytanın Savaşlarda […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Çocuk ve Oyun

Bilimsel gelişmelerin her geçen gün hızına erişilmez bir durum kazandığı günümüzde güzel sanatlar aracılığıyla eğitimin yerini dolduracak nitelikte bir teknoloji, bir yöntem konulamamıştır. Geçmişin derinliklerine göz attığımızda iki değer insanlık tarihiyle özdeştir. Bunlardan ilki çocuktur: “Çocuk insanın babasıdır” der bir İngiliz şair; ikincisi sanattır ki tarih öncesi mağaralardaki duvar resimleri, binlerce yıl öncesi insanların ellerinden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Uygur Türklerinin İnanç Sistemlerinin Resim Sanatlarına Etkileri

İslamiyet öncesi diye adlandırdığımız devrede, Orta Asya’da beş asırdan fazla hüküm sürmüş bulunan Uygurlar, bu dönemde sergilemiş oldukları sanat etkinlikleri bakımından Türk Sanatında önemli bir yere sahiptirler. Aynı bölgelerde Uygurlardan  önce faaliyet gösteren ve göçebe bir yaşantıya sahip bulunan  diğer Türk Devletlerinin sosyal ve kültürel hayatlarını günümüze aksettiren sanat eserlerinin sayısı oldukça azdır. Bunda yerleşik […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sanat Eğitiminde Eleştiri Sanatı

Sanatın anlamı kültürden kültüre değişebilir. Buna bağlı olarak felsefe, mantık ve estetik değerler de değişebilir. Bütün dünyanın kabul ettiği sanat ölçülerini, bazıları kabul etmeyebilir. Eleştiri yapmak bir sanattır. Eleştiri denilince millet olarak hep olumsuz eleştiriyi algılarız. Oysa eleştiri, neresinden bakılırsa bakılsın, olumlu ve olumsuz, her iki ögeyi de içinde barındırır. Eleştiri sanatı; sanat eğitiminin en […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimde Sanatın Önceliği

1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik, heykel demek değildir. Sanat, hayatı anlayan zekanın onu en ilgi ve en güzel biçimlere sokması demektir. Aristo’ya göre yaşantının bütünüdür. Sanatçının görevi yaşantıyı canlandırma, çekici hale getirmedir. İnsanoğlu uygarlığın her evresinde sanatla iç içe olmuştur. Bir anlatım tarzı olan sanat, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sunuş

Sanat, TDK Sözlüğüne göre; “bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı sözlükte “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım” anlamı da bulunmaktadır. Günlük hayatımızda değişik bilgi türlerini kullanırız; bilimsel, felsefi, dinsel, estetik (sanatsal), teknik ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız