“Mankurtlaştırma Süreci” Üzerine

Yıllardır okullarda özgürlük ve bağımsızlığımız için ne büyük mücadeleler verdiğimiz, ne çok arbedeler atlattığımız anlatılır durulur. Fakat çoğu sistemimizde olduğu gibi eğitim sistemimizde de birçok yanlış yöntemden dolayı bu özgürlük savaşımı bizi coşturacağına; ruhsuz, sadece cümlelerde kalan ve okuduğunu anlamadan,

Uygur Türklerinin İnanç Sistemlerinin Resim Sanatlarına Etkileri

İslamiyet öncesi diye adlandırdığımız devrede, Orta Asya’da beş asırdan fazla hüküm sürmüş bulunan Uygurlar, bu dönemde sergilemiş oldukları sanat etkinlikleri bakımından Türk Sanatında önemli bir yere sahiptirler. Aynı bölgelerde Uygurlardan  önce faaliyet gösteren ve göçebe bir yaşantıya sahip bulunan  diğer