Prof. Dr. Hasan Aydın’ın Yazıları

Sürekli Yazarlar

ÖZGEÇMİŞ

Hasan Aydın, 10  Mayıs  1971’de  Ordu,  Ünye’de  doğdu.  İlk  ve  orta  öğrenimini  Ünye’de,  yükseköğrenimini ise  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  (OMÜ)  İlahiyat  Fakültesi’nde  tamamladı.  Üniversiteyi bitirdiği  yıl,  aynı  üniversitenin  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü’ne  araştırma  görevlisi  olarak  atandı ve  1994-1996  yılları  arasında  yüksek  lisans  öğrenimini  tamamladı. 1996-2004  yılları arasında  çeşitli  özel  ve  devlet  okullarında  öğretmenlik  yaptı. 

2001  yılında  OMÜ  Sosyal Bilimler  Enstitüsü’nde  doktora  öğrenimine  başladı  ve  2004  yılında,  Gazzâlî’nin  “Tanrı  ve Evren  Tasarımı  ve  Günümüze  Yansımaları”  adlı  çalışmayla  kelâm  bilim  doktoru  unvanını aldı.  2004  yılında  OMÜ  Sinop  Eğitim  Fakültesi  Sınıf  Öğretmenliği  Anabilim  Dalına  Yrd. Doç.  olarak  atandı.  2008’de  OMÜ  Eğitim  Fakültesi’ne,  2012  yılında  ise  OMÜ  İlahiyat Fakültesi’ne  geçti.  24  Ocak  2014’te  Sosyal,  İdari  ve  Beşeri  Bilimler  temel  alanı,  Felsefe anabilim  dalından  doçent  unvanını  aldı. Halen aynı üniversitede Prof. Dr. unvanıyla çalışıyor.

15  Ekim  2015  tarihinde  OMÜ  Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe  Bölümü’ne  doçent,   Ocak 2020’de ise profesör olarak  atandı.  Felsefe  tarihi,  İslam  felsefesi  ve  eğitim felsefesi  alanlarına  ilgi  duyan  Aydın’ın  çeşitli  dergilerde  yayımlanmış  çok  sayıda  makaleleri dışında şu kitapları bulunmaktadır:

İslam  Düşünce  Geleneğinde  DinFelsefe  ve  Bilim  (Naturel  Yayınları,  Ankara  2005),  İslam Düşünce  Geleneğinde  Bilgi  Kuramı:  Eleştirel  Bir  Yaklaşım  (Naturel  Yayınları,  Ankara  2005), Gazzâlî,  Felsefesi  ve  İslam  Modernizmine  Etkileri  (Bilim  ve  Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul 2012);  Postmodern  Çağda  İslam  ve  Bilim  (Bilim  ve  Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul  2008);  Eski Yunan’dan  İslam’ın  Klasik  Çağına:  Neden  Kavramı  ve  Nedensellik  Sorunu  (Bilim  ve  Gelecek Kitaplığı,  İstanbul  2009);  Felsefi  Temelleri  Işığında  Yapılandırmacılık  (Nobel  Yayınları,  2. Basım,  Ankara  2012);  Mitostan  Logosa  Eski  Yunan  Felsefesinde  Aşk  (Bilim  ve  Gelecek Kitaplığı,  İstanbul  2013);  Felsefi  Antropolojinin  Işığında  Hz.  Muhammed  ve  Kuran  (Bilim  ve Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul  2014);  İslam  Kültüründe  Felsefenin  Krizi  ve  Aydınlanma  Sorunu (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2016); Mehmet Dağ, Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2017.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir