არასწორი ნათქვამი

    ენმ-ს  ერთ-ერთმა  ლიდერმა   დავით  ბაქრაძემ   სტრასბურგში  ჟურნალისტებს  განუცხადა, რომ  საქართველომ   შეასრულა  თავისი  ვალდებულება  მუსულმან  -მესხების  რეპატრიაციისა. ამის  შესახებ მან განაცხადა თურქეთის  პრემიერ-მინისტრ ახმერ  დავუთოღლუს  განცხადების  საპასუხოდ.      „ჩვენ  რეგისტრაციის  შესაძლებლობა  მივეცით ყველა  იმ  ადამიანს ,რომლებსაც სურდათ საქართველოში  დაბრუნება.  უფრო  მეტიც, ჯერ  კიდევ პარლამენტის  თავმჯდომარედ  ჩემი ყოფნის  დროს  ჩვენ  ორჯერ  გადავავადეთ  რეგისტრაცია.       ჩვენ  ძალიან  […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Çağdaş Eğitim Olmadan Toplumsal Gelişim Olur mu?

Eğitimden gerektiği gibi yararlanmadan ne bireysel ne de toplumsal gelişim sağlanabiliyor. Eğitim, bu denli vazgeçilmez bir uygulama olduğuna göre toplumun, eğitim sorununu öncelikleri arasına almaması, düşünülemez. Ancak gerek bireysel, gerekse toplumsal gelişimde çağdışı eğitimden değil; çağdaş eğitimden yararlanmak gerekiyor. Nedir çağdaş eğitim; nasıl uygulanıyor? Çağdaş eğitim, her çocukta kendi yaşına ve gelişim özelliklerine uygun duygu, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bakü: 82. Vilayet

Yazının başlığının politik bir içerik taşımadığını tamamen hissi olduğunu belirtmek isterim. Zira duygularınız sizi böyle bir yola sevk ediyor. Havaalanından iner inmez kendinizi Türkiye’de gibi hissetmemeniz için hiç bir neden yok. Türkiye’den farklı yanları belki de yaşanan coğrafyayla doğrudan ilintili pek çok yanları da var. Yazının kim bilir yazılış gayesi de budur. Gezi yazılarını birkaç […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Öncesindeki Çocukların Kaynaştırmayla Sosyalleşmesi

Okul Öncesindeki Çocukların Kaynaştırmayla Sosyalleştirilmesi İrina N. Tatarintseva [1], Natalya A. Galkina [2] Rusçadan Çev. Minara Aliyeva Çınar   Son yıllarda Rusya’da özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklarla yapılan eğitim durumunun daha iyi hale getirebilme arzusu belirgin bir hale gelmiştir. Temel araştırmaların sonuçları tüm yaş gruplarında, özellikle de okul öncesi çocuklarında sağlık durumunun kritik durumda olduğunu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Mezarlık Kültürü

Kazakistan’ın bir özelliği de eskicil (arkaik) Türk kültürünün izlerini taşıyor olmasıdır. Bu izlerin başında mezar taşları geliyor. Müzelerde bol miktarda balbal görebilir ya da etrafta fotoğraflarına rastlayabilirsiniz. Balbal, İskit / Saka mezar taşı olarak da biliniyor. Balbal sözcüğü eski Türkçede vurmak, çakmak, kakmak anlamına geiyormuş. Gerek balbal gerekse günümüz Türkiye’sindeki mezar taşlarının ortak yönü her […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Özeleştiri: Neleri Başaramadık

Bir olanaklar varlığı olan insan, yaşamında köklü krizlerle karşılaşır. Bunun, zihni allak bullak eden septik bir soru, bedene ilişin bir hastalık, ilişkilerde meydana gelen çatışmalar gibi bizden ve bizim dışımızdan kaynaklanan pek çok nedeni vardır. Krizler, insanı çöküşe götürebileceği gibi, refleksif düşünmeye yöneltip, önlemler almak yoluyla yeni açılımlara da neden olabilir. Tıpkı insan yaşamı gibi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kırgızca Türkçe Rusça Eğitim Terimleri Sözlüğü

İnsan hayatında birer rehber olan sözlükler dil edinimi, kültür, tarih, eğitim, bilim, sanat ve pek çok alan açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü sözlükler bir dilin anlaşılmasını sağlayan, gerek kültür gerekse tarih özelliği taşıyan ve aynı zamanda nesilden nesile köprü vazifesi gören önemli eserlerdir. Dönemlerin bir bakıma birer aynası durumunda olan sözlükler, elimizin altında bulunan en […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Savruk Düşünceler – 8

Ramazan davulcusu Sahur davulculuğu ile ilgili farklı duygular yaşarım. Doğup büyüdüğüm köyde öyle bir adet yoktu. İlk gençliğimde İstanbul’da fark ettim. İkinci yılda yanıma iki arkadaş da alarak mahallede ramazan davulculuğu yaptım. O sıralarda işçi olarak çalışıyordum. Kendim için değil, toplum içindi: Kış yaklaşmak üzereydi, topladığım parayla mahalledeki altı yoksul ailenin odun ve kömürünü alıp, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Şirin Mamaserikova ile Mülakat

Kazakistan’ın önemli şairlerinden biri olan Şirin Mamaserikova ile röportaj yaptık. Telefonla röportaj için izin ve randevu talebimize nezaket gösterip gecikmeden döndü ve randevulaştığımız saat 15’te Merke Kütüphanesinde bizi kabul etti. Randevuya on dakika önce giderek hazırlıklarımızı yaptık. O tam zamanında geldi. Üzerinde yeşil bir elbise ve üzerine beyaz bir hırka giymiş ve başına zarif yeşil […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkistan Seyahati Gözlemleri

  Temmuz 2016’da Kazakistan’ın Merke şehrindeydik. 1 Temmuz 2016 günü Atatürk Havalimanından Bişkek Havalimanına uçtuk. Atatürk Havalimanı birkaç gün önce yaşanan ve 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan İşid adlı terör örgütünün izlerini hala taşıyordu. Hava alanı personelinden kaybedilenlerin fotoğrafları sergileniyordu. Ülkemizden üzgün biçimde ayrıldık. Dönüşümüz da tatsızdı; ülkemizde bir grup subay cuntası, ülke yönetimini […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İç İşleyiş (Oyun)

İç İşleyiş (Oyun) İslam Çağdaş Oymak [1]   BİRİNCİ PERDE Bir tutukevi koğuşu. İki katlı yataklar karşılıklı dizilmiş. Yatakların bittiği yerde sağ ve sol tarafta iki masa; masanın çevresinde 4 Ocak, yıkanmış tabak, çatal, kaşık, çay ve su bardakları. Sağdaki masada oturan 4 kişi, bir yandan okey oynarken bir yandan da aralarında konuşuyorlar. Kurtuluş   :    […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kutadgu Bilig’deki Meslekler

Kutadgu Bilig’de Yer Alan Meslekler ve Günümüzdeki Karşılıkları Fatma İpek* ve Hümeyra Kaya* Özet Bu çalışmada, Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinde geçen meslekler ele alınmıştır. Meslekler ile birlikte devlet düzenini, teşkilatlanmasını, sosyal devlet anlayışını, meslek ahlakını ilgilendiren beyitler seçilerek bu beyitlerde geçen belli başlı mesleki terimler ve bu terimlerin günümüz Türkçesindeki karşılıkları anlam […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Hakikati Arayanların Düşmanı: Kibir

HAKİKATİ ARAYANLARIN DÜŞMANI: KİBİR Haldun Mete Aslan Yaşamımız, kibrin gölgesi altında sürdürülen kimi zaman üstü kapalı kimi zaman da ayan beyan ortada olan yarışmalarla yoğrulmuş durumdadır. Sözü edilecek olan bu yarışmalar, iyi bir kariyer edinme ve iş dünyasında hakim konuma erişme mücadelesine kıyasla daha az göze çarpmasına rağmen onlardan daha büyük bir öneme haizdir. Söz […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Hoca’nın Anısına

  Alpaslan Hoca’yı uzaktan, tanır, O’na hayranlık duyardım… Dolu dolu, beliğ, fakat sakin, aynı zamanda gayet insicamlı (dokusu sağlam), bilgi yoğun, bir o kadar tavırlı konuşmaları; inanıyorum, herkeste olduğu gibi, ben de derin beğeni duygusu, uyandırırdı. Çoğunlukla irticalen konuşurdu. Bu özellik, hocalığın bir özelliği olsa da, Alpasalan Hoca, Dersi’ne, hemen hep, hazır olurdu. Tutukluk, dil […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bölgemizde Kösteklenen ve Desteklenen Yaklaşımlar

  Türkiye Suriye’de neden çelişkili davranıyor. Çünkü bir yanda ABD’nin son baas/kamucu yönetimi yok etmek istiyor, Libya ve Irak’ta olduğu gibi. Ulusal devletler buralarda bütün kusurlarına, hatalarına, yanlışlarına karşın, ulusal kamucu, bağımsızlıkçı bir ekonomipolitik kültür işletiyorlardı. Diğer yandan, yine ABD PYD’yi bu amaçla destekliyor ve Türkiye Barzani’nin bölgeye girerek yardımını sağladı. Diğer yandan kendi ulusunun […]

Yazının devamı İçin tıklayınız