Eğitim Tarihimizden: Deyimler

Eğitim tarihimizde küçük bir gezinti ile bazı deyimler üzerinde sohbete ne dersiniz? Günlük hayatta çok sık kullanıldığımız ama nereden kaynaklandığını ve aslında ne demek istediğimizi bilmediğimiz deyimler iletişimin yavanlaşmasına yol açar. İyi iletişimcinin özelliklerinden biri de kullandığı kavram ve deyimlerin

Etik ve İşletme Etiği Üzerine

Ahlâk “İnsan, ihtiyaçlarını bir çok yoldan karşılayabilir; onların neler olacağını ahlâk belirler”  (Kantar, 2006 : İç Kapak). Çalışmanın olgunlaşması için yapılan gerek Türkçe gerekse İngilizce yayın taramalarında görüldüğü üzere “etik” ve “ahlâk” neredeyse aynı anlamı yüklenen hatta birbirinin yerine kullanılan

Cafer Cabbarlı

Cafer Cabbarlı (1899-1934) XX. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının en güçlü şahsiyetlerinden biridir. Başlangıçta şiir ve hikâye türünde edebî faaliyetlerde bulunmuş olmakla birlikte, sonradan özellikle drama sahasında kaleme aldığı eserleriyle haklı bir üne kavuşmuştur. Cabbarlı’nın edebî faaliyetlerini iki ana dönem altında incelemek

Din Öğretimi ve “İyi”ye Ulaşma

Eğitim, çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye işidir. Öğretim ise, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme

Türban Üzerine

Fatih İstanbul’u kuşattığında Bizans’ın okumuşları meleklerin cinsiyetini tartışıyordu. Yine İstanbul’da, 1918’de İngiliz donanması toplarını Meclis-i Mebusan’a çevirdiği sırada, içeride “don giymenin caiz olup olmadığı” konuşuluyordu. Tarihin trajikomik sayfalarını çevirdiğimizde 1920’lerde de benzerini görürüz: Batı emperyalizminin tetikçisi Yunan ordusu Ankara’ya yaklaştığı

Bilimde Neden Geriyiz?

Ben, bilmediklerimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. Apologie, Sokratus   (MÖ 469 -399) 1. Farklı fikirler ve gerçekler 2007 yılının sonbaharında bilgisayar ortamında İslamabad’da yaşayan Pakistanlı bilim adamı Dr. Faruk Saleem’in “Neden Yahudiler tüm Müslümanların toplamından yüz kez daha güçlüdürler” veya “Neden