Prof. Dr. Tolga Yarman’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ

Tolga Yarman, Prof. Dr.

1963’te Galatasaray Lisesi’ni bitirdi.

Üniversite öğrenimini Fransa’da gördü; 1967’de, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu’ndan, yüksek lisans düzeyinde mezun oldu. 1968’de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nükleer Enerji Enstitüsü’nde, ikinci yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Doktora çalışmasını ABD’de yaptı; 1972’de, Massachusetts Institute of Technology’den Nükleer Mühendislik alanında, Bilim Doktoru unvanını aldı.

İTÜ’de Nükleer Mühendislik alanında, 1977’de Doçent, 1982’de Profesör oldu.

1972-73 ve 1975-77 arası Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Mühendislik Bölümü’nde çalıştı. Yedek subaylık görevini Genel Kurmay Başkanlığı’nda tamamladı.

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Nükleer Mühendislik Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi ve Feyziye Mektepleri Vakfı  Işık Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu.

1977 Eylülü’nde toplanan X. Dünya Enerji Konferansı Genel Raportörü oldu. 1975-1982 arası Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) Nükleer Güvenlik Komitesi, 1978-1982 arası da AEK Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı.

1984’te California Institute of Technology (CALTECH) Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde, “konuk öğretim üyesi” olarak bulundu. Bu sırada ABD’de çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar verdi. 1995-96 arası Brüksel Özgür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde (ULB), “konuk öğretim üyesi” oldu.

Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) kurucu üyesi, diğer yandan Belçika Nükleer Topluluğu, Avrupa Nükleer Topluluğu, ABD Nükleer Topluluğu ve ABD Fizik Topluluğu üyesi oldu. 2009-2001 arası TÜMÖD İstanbul Kolu Başkalığı görevini yürüttü..

Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı’nda yıldız savaşları, nükleer silahlar, silahsızlanma, dünya enerji siyasası, ileri teknoloji, savunma sanayii alanlarında, 1985’ten itibaren dersler ve konferanslar verdi.

Pek çok Doktora ve Yüksek Lisans çalışması yaptırdı. Uluslararası birçok akademik etkinlikte Türkiye’yi temsil etti. Nükleer enerji, enerji ve savunma alanlarında, bu arada, ülkemizdeki toplumsal dinamikler konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası basın ve konferanslarda yer almış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Meslekdaşları ile birlikte, son on yıldır Einstein’ın Görecelik Kuramı ile Modern Atom Kuramı’nı birleştirmek üzere geçekleştirdiği çalışmalar, çeşitli dünya bilim merkezlerinde yükselen yankılar bulmaktadır. Halen T.C. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi…

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

 

Timurcuğun Ardından…

Korona ve Fanatizma

Sartre’ın Varoluşçuluğu ve İrade

Yitirdiğimiz Arkadaşlarımızın Anısına…

Egzoz Magandaları

Sevgili Oral Sümbül İçin

Nükleer Enerji: Dünya ve Türkiye

Doğabilimin ve Mühendisliğin Temel Fiilleri

 

 

CHP Yönetimi Kendi Topuğuna Sıkıyor

Kozmoloji: YARK Kuramı

“Millî İrade” Aldatmacası

Sosyal Demokrasinin Gündemi

Akıl Evren Bilincinin Gerisindedir

Fizik: Basın Bildirgesi

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Hoca’nın Anısına

Çetin Altan’ın Ardından

Tolga Yarman’la Oktay Sinanoğlu Hakkında Röportaj

2015 Genel Seçimine Dönük Tavrım

Tarihsel Bağlamda Çanakkale Savaşları ve Ermeni Meselesi

Ataol Behramoğlu İçin

Kuvantum Mekaniği (şiir)

Geçmişte ve Bugün Nükleer Enerji Tartışması

Bilimsellik, Tabu ve Bağnazlık

Ruh: Varlığın Manası

Muammer Demirtaş için

Yetersiz Sanayileşme ve Hastalıklı Demokrasi

Sevgili Altan Darnel İçin

Mezuniyetin 50. Yıl Dönümü Konuşması

Akkuyu’ya Dünyanın En Pahalı Nükleer Müzesi

Prof. Dr. Rennan Pekünlü

Yeni Emeviyye Ordusu

Biricik Noyan Özkan İçin

Kader var mı? Determinizma Görecelidir

Prof. Hilmioğlu’nun Can Parçası Emir’e

Tutuklu Yargılanan Meslektaşlarımız İçin

Anayasa’da “Türk” Tartışması

Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor

Enerji Zemininde Dünyanın Yapılandırılması ve Emperyal Etki

Kimin Balyozu ve Kime

Suriye Oyunu Kanlı Bir Oyundur

“İnsan Odaklı Anayasa” Çatma Riyası

Yaradan’a Varış: Bütünsel Bir Ahlak Öğretisi

“Laiklik” Sözcüğü Üzerine

Akkuyu’ya Nükleer Santral Kurmak Büyük Vebaldir

Milyon Dolarlık Bacaklarla Afyonlaştırılıp, Örtülü Siyasete Paravan Kılınan Futbol​

Akdeniz Üniversitesi Rektörü’ne Mektup

Anlamanın İki Boyutu

Doğayı Algılayışımızdaki Gelişme: Bilim Eğitimi ve Sorunlar

Hassstroloji ya da Kısaca Hastroloji

Termodinamiğin İkinci Yasası ve Sevgililiklerin Pörsümesi

Dedikodu Fiziği

“Darwin’i Bitirdik, Sıra Einstein’da mı?”

          

{jcomments off}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir