Okul Öncesinde Problem Davranışlar

OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEM DAVRANIŞLAR VE ÖĞRETMENLERİN BAŞ ETME YOLLARI Özet Araştırma okul öncesi kurumlarda karşılaşılan problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları yöntemlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama

Kurtuluş Savaşı Yıllarında 1 Mayıs Kutlamaları

Türk Kurtuluş Savaşı’nın verildiği 1919-1922 dönemi, dünyayı sosyalizm ve işçi hareketlerinin kasıp kavurduğu yıllardı. 1 Mayıs 1920 Dünyada 1 Mayıs kutlamaları Anadolu basınına yansıdı. Ankara ile İstanbul arasında köprüler atılmıştı. İstanbul’da Damat Ferit Hükümeti, Kuvayı Milliye’ye karşı iç isyanları körüklemekle

Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 3

3. EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE SÜRELİ YAYINLARDAKİ ELEŞTİRİLER 1923-38 yılları arasında süreli yayınlarda edebiyatçıların, eğitimcilerin, Türkçe, edebiyat, Türk dili ve bu konuların öğretimi üzerine eleştirilerine sıkça rastlamak mümkündür. Konumuz kapsamında bu eleştirilerin daha çok eğitim-öğretimle ilgili yönlerini sunmanın yararlı

Ulusal Eğitimin Düzenlenmesi

Bu yazının amacı eğitim sistemimizin dayanması gereken ilkeler doğrultusundan nasıl yapılandırılabileceğine dair genel bir çerçeve çizmektir. Bu bağlamda bütünsel bir yaklaşımla eğitimin nasıl örgütlenmesi gerektiği, hangi aşamalardan geçmesi gerektiği, öğretmen yetiştirme konusunda neler yapılabileceği tartışılmıştır. Temel İlkeler Ulusal eğitimin amacı

Mankurtluk Motifini Türkiye’ye Uyarlayan Yazarlar

Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel[1] romanında ele aldığı, eski bir efsaneden yola çıkarak çağına uyarladığı “mankurtluk“ motifi, Türkiye’de bazı deneme, eleştiri ve düşünce yazarları tarafından yoğunlukla işlenmiştir. Mankurtluk motifine bağlı ve adında “Mankurtluk” kelimesinin olduğu beş kitap tespit edebildim. Bunlar sırasıyla