Akdeniz Üniversitesi Rektörü’ne Mektup

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe Rektör Akdeniz Üniversitesi Değerli İsrafil: Akdeniz Ünivesitesi’nin, bende çok özel bir yeri vardır… Oraya çok kez taçlandırılarak davet edilmişimdir… Baştacı edilerek ağırlanmışımdır…  Taçlandırılarak teşyi edilmişimdir… Bir ay kadar önce Çevre Mühendisliği Bünyesi’nde teşekkül etmiş olduğunu anladığım Ekoloji Topluluğu’ndan, Sevgili Öğrencilerimiz, beni, arayıp, Üniversite’nin misafiri olarak “Nükleer Enerji ve Halk Sağlığı”  konulu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kadınsı Yansımalar – 4

“Kırklı yaşları geride bırakalı epey olmuştu.  Hızla ağaran saçları yılların ne kadar çabuk akıp gittiğini açık seçik anlatıyordu.  Kuaföre gitmeyi oldum olası sevmezdi.  Elinden geldiğince saç boyası, manikür, pedikür gibi bakımlarını kendi yapmaya gayret ederdi. Son dönemlerde ise hemen her şeyi bırakmış; doğanın akışına kapılarak yaşam döngüsüne adeta başkaldırmıştı. Okul yıllarında yaşadığı üç beş kaçamağı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Her Şey İyi Anne

Sımsıcak yaz günlerinden biri…  Ayvalık alabildiğine güzel, canlı ve vâkur. Gece ile gündüzün kaynaşıp seviştiği muhteşem bir Temmuz yaşanıyor.  Mevsimin en gözde ayıdır bana göre Temmuz, Haziran başlangıç, tatil habercisi, ağustos ise sonbaharın müjdecisi. Temmuz ise deniz ve güneşin en görkemli ayıdır, hele bir de sevdiğiniz yerde geçirme şansınız varsa, harikadır. Zamanı kaçırmak işinize gelmez, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kitapsız, Kalemsiz Olmak

Yüzlerce yıl öteden bilge Kuan Tzu “birine her gün balık vererek karnını doyurmak yerine, ona balık tutmayı öğretin, kendi karnını doyursun” der. Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen insan yavrusuna, eğitim yoluyla kültür aktararak, yetişkinliğini bildiğimiz etrafımızdaki insanları elde ederiz. Bir insanın öğrenerek gelişmesi ölünceye kadar sürer. Bu sürede anne baba, akrabalar, arkadaşlar, medya, sokak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kars…Kafkas…

Bu yazıyı Kars’a geldiğim günlerde yazdım. İlk ayların izlenimi olarak da görülebilir. Ortama alışmadan, düzene uymadan yazmak, yadırgatıcı hallerin daha iyi görünmesini sağlıyor. Yazmayınca insan zamanla alışmaması gereken durumları kanıksıyor. Kars ilginç bir kent: Güngörmüş, çokbilmiş ve düşmüş. Sanki cezalı. Yoksul ve asil. Yoksul ve gururlu. Yoksul ve cömert. Yoksul ve vakur. Yoksul ve bilge. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Klasik Resimde Bazı Ayrıntılar

Ülkemizde sanat eğitiminin sorunlarından biri de resim okuma ya da yorumlamaktan kaynaklanan yetersizliktir. Bu yetersizlik büyük ölçüde sanat eğitimindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Sonuçta insanlarda estetik bilinç gelişememektedir. Sanat eğitimiyle kazanılan yaratıcı ve üretici davranışlar, olgulara çok yönlü bakabilmek, esneklik, güzeli ve mükemmeli aramaya yönelmek gibi insan nitelikleri gelişememektedir. Yurttaşlarımızın konu üzerinde düşünmesini öneririm. Aşağıda klasik resimden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

“Dr. Parkyeri” Üzerine

Alman yazar Franz Hohler’in kaleme aldığı Dr. Parkplatz adlı eser, 1997 yılında Orhan Özdemir tarafından Dr. Parkyeri adıyla Türkçeye çevrilmiş ve Kültür Bakanlığınca yayımlanmıştır. Hohler, kendisini bu eseri yazmaya iten gücü; çocukları kurt, tilki masallarıyla korkutmak yerine; çocuklara günlük hayatta karşılarına çıkan kurt ve tilkileri tanıtmak olarak açıklar. Dr. Parkyeri, -bir parkta bahçıvan olan dedesi, henüz parkyerlerinin hiç olmadığı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilinçaltı Üzerine

GİRİŞ Psikanaliz kavramı sadece psikoloji literatüründe kuramsal olarak değil, normal yaşamda da sık sık kullanılan ve uzun zamandan beri insanların yaşamlarında önemli bir yeri olan kavram ve kuramdır. Psikanaliz, bir insan gelişimi ve davranışı teorisidir. Başlangıçta Freud tarafından ortaya atılan psikanalitik teorinin daha sonra farklı birçok versiyonunun ortaya çıkmasına rağmen, hepsinin ortak noktası kişiliğe, kişiliğin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eflatun’un İdealar Öğretisi

Eflatun felsefesinin en büyük özelliği; İdealar Öğretisidir.  Bu öğreti bir ozan hayali, anlaşılmaz bir öğreti değil, duygu dünyasının akla dayanarak yapılan bir açıklamasıdır ve kendi içerisinde çok tutarlıdır.[1] Eflatun’un bu öğretisi duyularımızla algılayabildiğimiz somut nesnelerin eleştirisinden yola çıkar.  Örneğin, “Güzel” bir varlığı ele alalım. Duyularımızla, burada görsel olarak algıladığımız bu varlık, her zaman güzel midir? […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bektaşilik, Mevlevîlik Kültürü, İbrahim Hakkı Hazretleri Ve Teyo Felsefesi

Bir Mevlevi ile bir Bektaşi karşılaşırlar ve sohbet esnasında Bektaşi Mevlevi ye, neler yaptıklarını sorar. Mevlevi ALLAH deyip döndüklerini söyler. Arkasından Mevlevi Bektaşi ye neler yaptıklarını sorar ve Bektaşi: “Biz bir kere ALLAH dersek daha dönmeyiz” der. Şüphesiz Mevlevîlikte; varlığı  özünden önce gelen insanın, özünü gerçekleştirme çabasının getirdiği teslimiyet ışığında,  mürşidiyle beraber kaynağına yakınlaşması veya payına düşeni alması […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Öğrencilerde Saldırganlık Ve Atılganlık Davranışları

GİRİŞ Okul, çocukların ve gençlerin yetişkinler dünyasına hazırlanabilmeleri için oluşturulmuş özel bir çevredir. Genel olarak toplumda, çoğunluğun doğru bulmadığı, onaylamadığı ve arzu etmediği çeşitli davranışlar ortaya çıkabilir. Örneğin bazı kişiler yalan söylüyor, küfür ediyor, başkalarına karşı düşmanca davranıyor, şiddet uyguluyor, alkol ve uyuşturucu kullanıyor, vb. olabilirler (Öğülmüş, 2006: 16). Bazı okulların işlevini kaybetmiş olması, öğrencilerin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Yönetiminde Başarı İçin Liderlik: Bir Yöneticinin Gözlemleri

Okul eğitim-öğretim etkinliklerinin planlı ve yoğun olarak gerçekleştiği bir alandır. Yıllık öğrenim süresinin büyük bir bölümü sınıf ve okul ortamında geçer. Kuşkusuz okul ve sınıf ortamları öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. Öyle ki eğitimin asıl hedefi olan davranış yaratılması buralarda gerçekleşir. Okulun sınırları içinde yönetici, öğretmen, öğrenci, program ve kaynaklar yer almaktadır. Bundan dolayı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

21. Yüzyılda Eğitim Yöneticisinin Rolündeki Değişim ve Dönüşüm

Giriş Kürselleşme süreci içerisinde rekabet koşulları giderek zorlaşmaktadır (Ensari, 2002). Bu rekabet koşulları içerisinde, kurumların çok farklı bir şekilde organize olmaları ve değişime yönelik olarak yeni davranışlar geliştirmeleri gerekmektedir. O halde, mademki örgütler bu değişim sürecinde farklı bir pozisyon almak durumundadırlar, böylesi bir davranış geliştirme ve değiştirme sürecinden eğitim örgütlerinin de nasibini almaması asla düşünülemez. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

1.59 Dakika Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Üzerine Bir Çözümleme

Giriş Bundan 91 yıl önce 23 Nisan 1920’ de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. 1920 yazı içinde ülke topraklarının büyük bir bölümü işgal altındadır. Ankara düzenli bir ordu kurma çalışmaları içindedir. İstanbul Hükümeti Mondros Ateşkes hükümleri gereğince orduyu terhis etmiştir. Yeni bir ordu kurma çalışmalarında ise sayısız güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Meclis hükümeti yeni bir ordu kurarken […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ün Din Anlayışı

Atatürk’ün din konusundaki görüş ve düşünceleri dikkatle incelendiğinde Atatürk’ün din aleyhine veya dinsizlik anlamına gelebilecek herhangi bir söz veya tavrına, özellikle İslam dini aleyhine herhangi bir söz veya tavrına rastlanmamaktadır. O İslam dinine mensup bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk dinle ilgili olarak şöyle demektedir. “Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Günceli Anlamak, Yorumlamak, Değiştirmek

Brecht şöyle demişti bir şiirinde, ben her yerde aç kalabilirim. Sermaye şöyle diyor, ben her yerde sömürebilirim. Vatana gerek yok.   Ekonomipolitik, insanların üretim güçleriyle karşılıklı ilişkiler içindeki üretim ilişkilerini inceleleyen bilim dalıdır. Bu bilim, maddi malların üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim yasalarını insan toplumunun çeşitli gelişme aşmalarında inceler. Toplumun ekonomi politik tabanlı gelişme aşamalarını […]

Yazının devamı İçin tıklayınız