Akdeniz Üniversitesi Rektörü’ne Mektup

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe Rektör Akdeniz Üniversitesi Değerli İsrafil: Akdeniz Ünivesitesi’nin, bende çok özel bir yeri vardır… Oraya çok kez taçlandırılarak davet edilmişimdir… Baştacı edilerek ağırlanmışımdır…  Taçlandırılarak teşyi edilmişimdir… Bir ay kadar önce Çevre Mühendisliği Bünyesi’nde teşekkül etmiş olduğunu anladığım

Klasik Resimde Bazı Ayrıntılar

Ülkemizde sanat eğitiminin sorunlarından biri de resim okuma ya da yorumlamaktan kaynaklanan yetersizliktir. Bu yetersizlik büyük ölçüde sanat eğitimindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Sonuçta insanlarda estetik bilinç gelişememektedir. Sanat eğitimiyle kazanılan yaratıcı ve üretici davranışlar, olgulara çok yönlü bakabilmek, esneklik, güzeli ve

Eflatun’un İdealar Öğretisi

Eflatun felsefesinin en büyük özelliği; İdealar Öğretisidir.  Bu öğreti bir ozan hayali, anlaşılmaz bir öğreti değil, duygu dünyasının akla dayanarak yapılan bir açıklamasıdır ve kendi içerisinde çok tutarlıdır.[1] Eflatun’un bu öğretisi duyularımızla algılayabildiğimiz somut nesnelerin eleştirisinden yola çıkar.  Örneğin, “Güzel”

Bektaşilik, Mevlevîlik Kültürü, İbrahim Hakkı Hazretleri Ve Teyo Felsefesi

Bir Mevlevi ile bir Bektaşi karşılaşırlar ve sohbet esnasında Bektaşi Mevlevi ye, neler yaptıklarını sorar. Mevlevi ALLAH deyip döndüklerini söyler. Arkasından Mevlevi Bektaşi ye neler yaptıklarını sorar ve Bektaşi: “Biz bir kere ALLAH dersek daha dönmeyiz” der. Şüphesiz Mevlevîlikte; varlığı  özünden önce

Öğrencilerde Saldırganlık Ve Atılganlık Davranışları

GİRİŞ Okul, çocukların ve gençlerin yetişkinler dünyasına hazırlanabilmeleri için oluşturulmuş özel bir çevredir. Genel olarak toplumda, çoğunluğun doğru bulmadığı, onaylamadığı ve arzu etmediği çeşitli davranışlar ortaya çıkabilir. Örneğin bazı kişiler yalan söylüyor, küfür ediyor, başkalarına karşı düşmanca davranıyor, şiddet uyguluyor,

21. Yüzyılda Eğitim Yöneticisinin Rolündeki Değişim Ve Dönüşüm

Giriş Kürselleşme süreci içerisinde rekabet koşulları giderek zorlaşmaktadır (Ensari, 2002). Bu rekabet koşulları içerisinde, kurumların çok farklı bir şekilde organize olmaları ve değişime yönelik olarak yeni davranışlar geliştirmeleri gerekmektedir. O halde, mademki örgütler bu değişim sürecinde farklı bir pozisyon almak