Atatürkçülük

Atatürkçülük; Atatürk’ün yaptığı ilke ve inkılapların, hayatının, kişiliği ve kişilik özelliklerinin tam olarak kavratılmasıyla anlaşılabilir. Bilinçli bir öğretim sürecinde; sadece Atatürk’le ilgili hatıra ve hayat hikayeleri, Atatürkçülüğün kavratılması için yeterli değildir. Bu sürece mutlaka çeşitli etkinlikler yerleştirilip, tanımadan çok kavramaya, bellekte tutmaktan çok yaşamaya, bilmekten çok uygulamaya dönüştürerek, Atatürkçülüğü kavratıp, yaşatıp, uygulatmak gerekmektedir. Bütün öğretmenlerimizin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçü Eğitim mi?

Aslında bu yazıya bir itirafla başlamak istiyorum. Ben de birçok arkadaşım gibi yetersiz eğitim mağduruyum. Bu araştırma sırasında düşünmek için fırsatım oldu. Araştırma süresince bazı temel noktalarda çıkarımlara ulaştım, aslında herkesin bildiği şeyler; ‘Ağaç yaşken eğilir’ ve ‘İnsan tarihinden uzaklaştıkça yabancılaşıyor, bilgisizleşiyor anlamsızlaşıyor, amaçsızlaşıyor ve hatta kendini alamayıp terbiyesizleşiyor. Atatürk’ün ölüm yılı ‘1938’ve şuanda 65 […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Gerçek Atatürkçülük

Atatürkçülük deyince ne anlıyoruz?  Bu sorunun yanıtını daha kolay verebilmek için öncelikle Atatürk’ün Türk toplumuna ne kazandırdıklarını kısaca hatırlayalım.  Hayalci beyinlerin (ya da sadece kafaların ) olmayacak umutlara kapılıp, Türkiye büyük devletlerin tuzağına düşerek, emperyalist devletlerine tutsak edilmiş, adeta yem olmuştur. İşte Anadolu halkı bu içler acısı durumdayken Atatürk de devreye girerek halkla birlik olmuş, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ü Anlatmak…

Öğretmen olarak, Atatürk’ün çizdiği hedeflere ulaşma yolundaki çalışmaları, öğrencilerimizin Atatürk hakkında doğru ve gerçekçi bilgilere, Atatürkçülük konularına sahip olmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. Bunu gerçekleştirmek için de öncelikle bizler Atatürkçülük ile ilgili konuları, Atatürk ilke ve inkılâplarını nedenleriyle birlikte bilmeliyiz. Atatürk’ün izinde yürüdüğümüzü göstermeliyiz. Çünkü bilgi sahibi olmadığımız ya da inanmadığımız bir şeyi öğrencilerimize […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

3 Mart 1924: Öğretimin Birliği Yasası Üzerine

3 MART 1924: ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI ÜZERİNE Rıfat Oymak Eğitim, dünyayı, doğayı, insanı anlama sürecinin adı. Eğitim, bu sürece katkıda bulunma, bu süreçten katkı almanın adı. Eğitim, doğayı, insanı olumlu biçimde dönüştürmenin bilgisi ve bilinci. Eğitim, insandaki yetileri yeteneğe dönüştürme istemi ve yöntemi. Eğitim, aile, yöre, il, ülke, insan, canlı evrenin sevgisini edinme. Eğitim, insan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçü Öğretmen

ATATÜRKÇÜ ÖĞRETMEN Atatürkçülük, Sanayi Devriminin sonuçlarına uygun olarak toplumsal yapıyı güncelleyerek tarım toplumunun gelenekselliğinden  sanayi toplumunun modernleşmesine geçmek amacıyla, 19. yüzyılda başlayan ıslahatların 20. yüzyılın başında tamamlanmış halidir. Atatürkçülük, sanayi devriminin sonuçlarının Türkiye’de uygulanmasıdır. Bu bağlamda Atatürkçülüğe karşı çıkış Sanayi Devrimine ve modernleşmeye karşı çıkıştır. Bunun anlamı fabrikaları kapatmak, şehirden köye göçmek ve modern bilimin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimde Atatürkçülük ve Örtük Program

Eğitim, bir toplumun kendi geleceğini planlaması, kurması ve geleceğine yön vermesi girişimidir. Verilen yön; çağın gereklerine göre, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve tarihsel özellikleri dikkate alınarak biçimlendirilir. Atatürkçü düşünce sistemi eğitimde; “hayatta en gerçek yol göstericinin bilim olduğunu” esas alır. Paradigma piramitlerinin üst üste bindiği ve bilişim toplumu yolunda ilerleyen bir dünyada, bundan daha […]

Yazının devamı İçin tıklayınız