Atatürkçülük

Atatürkçülük; Atatürk’ün yaptığı ilke ve inkılapların, hayatının, kişiliği ve kişilik özelliklerinin tam olarak kavratılmasıyla anlaşılabilir. Bilinçli bir öğretim sürecinde; sadece Atatürk’le ilgili hatıra ve hayat hikayeleri, Atatürkçülüğün kavratılması için yeterli değildir. Bu sürece mutlaka çeşitli etkinlikler yerleştirilip, tanımadan çok kavramaya,

Atatürk’ü Anlatmak…

Öğretmen olarak, Atatürk’ün çizdiği hedeflere ulaşma yolundaki çalışmaları, öğrencilerimizin Atatürk hakkında doğru ve gerçekçi bilgilere, Atatürkçülük konularına sahip olmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. Bunu gerçekleştirmek için de öncelikle bizler Atatürkçülük ile ilgili konuları, Atatürk ilke ve inkılâplarını nedenleriyle birlikte

Atatürkçü Öğretmen

ATATÜRKÇÜ ÖĞRETMEN Atatürkçülük, Sanayi Devriminin sonuçlarına uygun olarak toplumsal yapıyı güncelleyerek tarım toplumunun gelenekselliğinden  sanayi toplumunun modernleşmesine geçmek amacıyla, 19. yüzyılda başlayan ıslahatların 20. yüzyılın başında tamamlanmış halidir. Atatürkçülük, sanayi devriminin sonuçlarının Türkiye’de uygulanmasıdır. Bu bağlamda Atatürkçülüğe karşı çıkış Sanayi

Eğitimde Atatürkçülük ve Örtük Program

Eğitim, bir toplumun kendi geleceğini planlaması, kurması ve geleceğine yön vermesi girişimidir. Verilen yön; çağın gereklerine göre, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve tarihsel özellikleri dikkate alınarak biçimlendirilir. Atatürkçü düşünce sistemi eğitimde; “hayatta en gerçek yol göstericinin bilim olduğunu” esas