Posof’un Kurtuluşu ve Gazileri

  Çocukluğumdan üç millî bayram hatırlıyorum. Biri “23 Nisan.” Bayramın adı bizde 23 Nisan idi. İkinci bayram daha bir fiyakalıydı: Posof’un Kurtuluşu. Adamakıllı millî bayram ederdik. 19 Mayıs da öyle. Türkiye’deki en iyi 19 Mayıs Posof’ta kutlanırdı… Şimdi de öyle midir acaba? Ben çocukken Posof çok kalabalıktı. 49 pare köy vardı ve bütün köyler tıklım […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eleştiri Geleneği İslam Kültürü ve Biz

Epistemolojik açıdan bilişsel süreçlerimizi irdelediğimizde, kuşku duymak, sanmak, tahmin etmek, inanmak, bilmek gibi farklı bilinç düzeyleri ve tutumlarla karşılaşmak olasıdır. Tüm bu bilinç düzeyleri ve tutumların temelinde, eğer dogmatizme meydan okuyan bir hakikat yolcusu isek, eleştirel düşünmenin yattığını biliyoruzdur. Diğer bir deyişle, neden kuşku duyduğumuzu, neden sandığımızı, neden tahmin ettiğimizi, neden inandığımızı ve nihayet neye […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Güven

O gece annemin yanında merdiven başında dikilirken galiba altı yaşındaydım. Köylüden ekin alıp un fabrikalarına satan babam evden sabahları çok erken çıkardı. Ağabeylerim okulda, ben de sokakta, bahçemizde arkadaşlarımla oyunda olduğum için gündüzleri babamı az görürdük. Akşam olup da babamla sofraya oturduğumuz zaman hepimiz sessiz olmalıydık. Sessizliğimizin sebebi babamdı. Belki günün yorgunluğundan, belki de bizleri […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Zorunlu Eğitimin Sorunları

Anarşist bir yazar olan Catherine Baker, bu kitabında çocukların zorunlu eğitimi ile birlikte ortaya çıkan birçok soruna değiniyor. Kızı Marie’yi okula göndermeyen yazar Baker, zorunlu eğitime ve okullara karşı olup, bu konuyla ilgili gerekçelerini detaylı bir biçimde göstermiş. Kitabında gerek kendi gözlemlerinden çıkardığı sonuçlarla, gerekse çeşitli yazar, düşünürlerden alıntılar yaparak inceleme ve eleştirilerde bulunuyor. Kızına […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Postmodernizm ve Postmodern Siyaset

Postmodernizm, çağımızın en temel “izm”lerinden birisidir; yine çağdaş olan modernizmin eleştirisi temelinde yapılanmaktadır. “Post” ilgeci, ötesi, ilerisi anlamına gelmektedir; bu haliyle birebir Türkçeleştirirsek postmodernizm, “modern ötesi”, “modern sonrası” anlamına gelmektedir.   Durum gerçekten böyle midir? Yani postmodernizm modern ötesi midir? Batı’da modernizmin doğurduğu, iki büyük dünya savaşını, eşitsizlikleri, çevre sorununu, bilimsel gelişmelerde yaşanan kimi bunalımları, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İyi Çocuk Yetiştirmek

Aklı başında her anne baba istiyor ki “Çocuğum, ergenlik çağının sonuna geldiğinde; Çevresindekilere sevgi, saygı gösteren; söylenen söze kulak asan, özgüvenli, özsaygılı, tutarlı bir kişi olsun. Ailesine olduğu kadar da ulusuna, ülkesine; giderek bütün insanlığa karşı olumlu duygular taşısın. Sağlıklı duygular geliştirsin, güçlü düşünceler edinsin ve duygularını, düşüncelerini, eylemlerini uygun yer ve zamanda ortaya koyabilsin. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilimin Türk Sayıltısı

Görülen, gösterilen gerçek olsaydı, bilime gerek kalmazdı Gerçek, ne kadar korkunç olursa olsun, gerçeği bilmemekten daha korkunç olamaz. Gerçeği kavramak, öngörmek, az yanılmak için bilimsel bilgiden başka araç yoktur. Bilim ile millet, ulus, din belirleme olanağı yok, bu kavramlar, tarihsel, kültüreldir, bunun bilincini ancak bireyler düzleminde görebilirsiniz, toplumlar düzleminde ise neredeyse göremezsiniz. 1. Olağanüstü bilimsel […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

TDK’nın Devleti Dolandırması

Bir süre önce TDK’nın “dolandırma” sözcüğünün diğer bir  anlamının “devlet yönetmek” olarak örütbağ yansısına (web sitesine) koyması güncel yolsuzluk olaylarından olsa gerek eleştirilmiştir. Ancak eleştiri tepkisel ancak bilimsel değildir. Bu nedenle yanlış bir eleştiridir. Diğer bir deyişle, TDK hata yapmamıştır. Sözcükler, dilbilimde genel olarak  biçim/işlev/anlam boyutlarıyla incelenir. Anlam, sözcükte; sözlüksel anlam, bağlamsal anlam, tarihsel anlam, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Özgün Benlikler

  El sıkışı hep içten ve kavrayarak, yüzü ve özellikle gözleri hep temiz temiz gülümseyerek, sesi aydınlık çın çın öterek, sözü tanıyanlarca mutlak güvenilerek, her alandaki çalışma ve tutumu ile verimli yaşayan biriydi. Yoksul muydu, varsıl mıydı? Bilmek güçtü. Yaşam sevinci, yaşam zenginliği, yaşam gücü, yaşam savunusu öylesine güçlüydü ki, çevresindekilere adeta tükenmez bir kaynaktı. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Aydın Karasüleymanoğlu’nun Özgeçmişi

Emekli Bürokrat, şair ve yazar olan Aydın Karasüleymanoğlu 20 Ocak 1943 yılında Yusufeli’nin Öğdem köyünde doğdu. Annesi Sona Arslan, babası Yusufeli Belediye Başkanlığı ve Artvin’de İl Genel Meclis üyeliği yapan Hafiz Arslan’dır. Evin tek erkek çocuğu olan Aydın’ın; Sabiha, Selma ve Selda adında üç kız kardeşi vardır. İlkokulu köyünde, Ortaokulu Yusufeli’nde bitirdi. Artvin Lisesinde okurken […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

“Atabek Yurdu”

[Bu yazı, Atabek Yurdunun değerli yazarı Aydın Karasüleymanoğlu‘nun son yazısıdır.  Kendisini rahmet ve minnetle anarken, araştırmacıları onun eserleri üzerinde çalışmaya çağırıyorum. İkram Çınar] Bilim yuvası üniversitelerimiz, salt öğrencilerin yetiştirilmesine değil bulundukları yörelere de önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Öğretim üyeleri, uzmanlık alanlarına göre yörenin ekonomisine, ziraatına, kültürel değerlerine ilişkin araştırmalar yapmaktadırlar. Yayınlarıyla, kitaplarıyla önerilerde bulunmakta, bilimin ışığında […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

“İnsan Okudum” Üzerine

“İNSAN OKUDUM” ÜZERİNE Aylar Elmi [1] Türkiye’deki okuma yazma zayıflığıyla yazılan bu kitapta, ayrıntılı olarak bunun altında yatan nedenlerden, sorunlardan bahsediliyor. İlk olarak sözlü kültür ve yazılı kültürün ayrımından bahsedilen kitapta sözlü-yazılı kültür ayrımı temelinde yapılan araştırmalar, bu kitaptaki sorunun nesnel zeminini oluşturabileceğimiz bilgiler verirler. Sözlü kültür Türkiye’de doğup büyümüş orta yaşlarındaki birçok kişi gibi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türk Nesillerine (şiir)

  Türk Nesillerine   Biz dili Türkçe olan kardeşiz Şiirimdi ben başlayayım Kazak ve Türk kardeştir Aralarını hiç kimse bozamaz. Allah’ın kendisi bizi yarattı, Dilimizi ve dinimizi bir etti. Bağımsızlığını Kazak kardeşi aldığında, Türk kardeşi birinci tanıdı. Seksen yıllık siyaset yüzünden, Seyahat için bile gelmez olduk, Şimdi yine kardeşler kavuştu, Görüşmemiz artık rahat oldu. Yerin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ahıska Türk’ünün Gürcüce Ağıtı

Türk dili, dünyanın en eski ve yaygın dillerinden biridir. Türkler, geniş bir coğrafyaya yayılarak farklı topluluklarla bir arada yaşamış ve onlarla kültürel etkileşimde bulunmuşlardır. Bu etkileşimlerin bir yansıması da kültürün taşıyıcısı olan dilde görülür. Hunlardan günümüze kadar Türkçe, pek çok dili etkilemiş, doğal olarak kendisi etkilenmiş yeri geldikçe bölgesel açıdan o bölgenin ortak iletişim dili […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Savruk Düşünceler – 14

Camii avlusuna terk İnsanlık halidir; bazı bebekler istenmeden dünyaya gelir, mesela tecavüz ürünüdür, bazıları şeytana uyanların eseridir, bazılarında sonradan evdeki hesap çarşıya uymaz ve dünyaya gelen bebek onlar için baş belası olur. Sahipleri ondan kurtulmak ister! İnsanlık halidir, büyük konuşup kınamamak lazım. Kınamak durumu değiştirmez, üstelik. Eskiden böylesi durumlarda bebeğin annesi veya babası veya kimiyse […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Nükleer Enerji: Dünya ve Türkiye

Aşağıdaki metin; Prof. T. Yarman’ın, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK), Ataköy, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, gerçekleştirdiği, Alternatif Nükleer Zirve’de, “çağrılı” olarak yaptığı konuşmanın dökümdür. Bu metin, söz konusu “Zirve” zemininde hazırlanan Kitap’ta, yer almaktadır.  NÜKLEER ENERJİ: DÜNYA VE TÜRKİYE Prof. Dr. TOLGA YARMAN (T.C. Okan Üniversitesi) – Bugün, Dünya Kadınlar Günü.. Kadınlarımıza bir hediye […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyet Körlüğü ve Nankörlüğü

“Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen” Ahmet Kaya’nın bir şarkısındaki bu dize bu yazı için işlevli bir başlangıç Dünya ülkelerinde cumhuriyet olgusu, her ülkenin özgün tarihsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, dinsel etkilerine ve uluslararası ilişki biçimlerine göre  farklı içerik, uygulama ve biçimlerde gerçekleşmiştir ve değişim dönüşümlerde aynı gerekçelerle ileri geri savrulmalarla süregelmiştir. İlerleyiş ve gerileyiş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız