Milli Eğitim Denetim Yönetmeliklerinin İncelenmesi

Türkiye’de 1999, 2011 ve 2014 Yıllarında Yayımlanan Milli Eğitim Denetim Yönetmeliklerinin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi Celal Teyyar UĞURLU[1], Hilal ÇALMAŞUR[2] 1. GİRİŞ Günümüzde bilgiye dayalı toplumların ihtiyaç duyduğu insan profili değişmiştir. Bu toplumsal değişim öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini

Din, Laiklik ve Eğitim Üzerine Kimi Düşünceler

Ülkemizde, genelde laiklik siyasal bağlamda ele alınır ve din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Bu anlamda sadece teokrasinin (din devletinin) almaşığı olarak düşünülür. Bu, laikliğin dar bir konumlandırılışıdır. Felsefi temelde bakıldığında laiklik, aslında, insanın, varlık, bilgi ve değere

Stalin: Cahil Psikopat

Giriş Türkiye’de sosyalist çevrelerin Stalin ile ilişkilerinin niteliği, kutsal varlık-mümin ilişkisi kıvamındadır ve bu ilişkide kutsal olan Stalin’dir. Sözlerine kutsiyet atfedilir. Stalin’e masuniyet rolü biçilir, yaptığı vahşilikler söylenince itiraz edilmez ama “yapmak zorundaydı” diye insanî ilkelere uymayan cevaplar verilir. Mantıkları

Rakı Sosyolojisi: Dem Kültürü

1918 yılında Azerbaycan ve Dağıstan’daki kargaşayı durdurmak ve Bakü petrollerinin başkalarının eline geçmesini önlemek gibi gerekçelerle Azerbaycan’a göndermek üzere Osmanlı Devleti Kafkas İslam Ordusu’nu kurar. Genel Kurmay Başkanı Enver Paşa’dır. Birinci Dünya Savaşı zamanlarıdır ve Azerbaycan o sıralarda Rusya’nın işgali

Doğabilimin ve Mühendisliğin Temel Fiilleri

Prof. T. Yarman’ın Mühendislik Fiziği, Birinci Dersi’nin Özeti…   DOĞABİLİMİN VE MÜHENDİSLİĞİN TEMEL FİİLLERİ GÖZLEMEK, ANLAMAK, SINAMAK, ÖNGÖRMEK, YAPMAK, DİZGİNLEMEK – MADDE VE KÂİNATA DÖNÜK BÜTÜNSEL BİR TASAVVUR İNŞA ETMEK Doğabilimde; Madde’yi ve Kainat’ı mümkün mertebe bütünsel bir resim çerçevesinde