Kafkas Jeopolitiği ve Ahıska

Bu yazı “II. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu”nda (Kafkas Üniversitesi. 15-17 Ekim 2008. Kars) bildiri olarak sunulmuş ve bildiri kitabında da basılmıştır. Ancak baskı sırasında sayfa yerleri değişmiş ve bazı paragraflar (muhtemelen teknik sebeplerle) eksik basılmıştır. Bu sebepler ve internet okuyucusu da düşünülerek makalenin burada yayınlanması gerekmiştir. Gelecek tasarımı olmayan ve bu doğrultuda hareket etmeyen toplumların […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Toplumsalı Oluşturmada Değişen Yaklaşımlar

İnsanlık tarihte sosyal, ekonomik, dinsel, bölgesel ve etnogenetik yapılar oluşturmuş, aşiret, beylik, imparatorluk ve ulus-devlet gibi siyasi oluşumlardan geçmiştir. Arada sentez niteliğinde ya da özgün ama dikkatlerden kaçan sosyal yapı denemeleri de olmuştur. Farklı düşünürler değişik toplumsal evrim aşamaları ortaya koymuşlardır. Spencer’in ikili, Comte’un üçlü, Marks’ın beşli, Toffler’ın  üçlü aşamalara göre toplumsal evrim şemaları çıkardıkları […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cafee Albatross

Evet, Frankfurt şehirindeki yüzlerce kahvelerden birisidir „Cafe Albatros“. Bu şehirin Bockenheim semtinde, Kies Caddesi’nde kapısını ve tabelasını saran asma çeşidi bir sarmaşık öbeğinin sarmaladığı tabelasıyla sizleri bekleyen bir huzur mekanıdır. Kendi halinde mütevazi, kızılkahverengi masa ve sandalyeleri, sarıya boyanmış duvarlarında asılı duran amatör resamların resimleri, tahta yer döşemesi ve yazları kentin içinde bir kaç saatliğine […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bebek DÜŞLER

Bebek düşlerim vardı benim, Sıcacık dünyama, Ilık bahar yağmurları yağacaktı. Ayrılık rüzgârı hiç dokunmayacaktı sevdama, Bebek düşlerim hep bebek kalacaktı. Civelek renklere bürünecekti hayat, Siyah ve gri yerine, pembe beyazlar olacaktı. Olmadı, olamadı… Büyüdükçe ben, bebek düşlerim de büyüdü, Umut zamana yenik düştü. Şimdilerde pembe beyazlar yok gibi, Gerçek renklerse sarar beni kor gibi. Sıcacık […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kadınsı Yansımalar – 2

Saatin acı sesiyle kendine geldi.  Alelacele kalktı, yüzünü yıkadı, akşamdan hazırlamış olduğu hardal sarısı elbisesini giydi. Saçlarını topladı.  Aynanın önünde duran rimele uzandı ama vazgeçti. Yalnızca pembe rujunu sürmekle yetindi.  Hafif bir şeyler atıştırdıktan sonra yola çıktı, her sabah olduğu gibi… Yağmur eşliğinde aheste yürürken, zincirleme düşünceler beyninde dolanıyor; ruhu çözemediği eciş bücüş kargaşalarla sarsılıyordu.  […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bağımlılık

Bağımlılık, bir insanın içinde taşıdığı  garip bir duygu olsa gerek.  Bir insan neden ve niçin herhangi bir nesneye bağımlı olma ihtiyacı duyar, bu ise çeşitli nedenlerden kaynaklanan sozial, psikolojik, ahlaksal ve eğitimsel yargı ve yanılsamalardan doğan doğal bir süreçtir. Hayvanlarda, özelikle kedi ve köpeklerde ise bağımlılık sadakat duygularından daha derine giden bir önsezgiye dayalı bir […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Mülâkat

Kalem çevirmeyi özlemişim parmaklarımın üzerinde. Nasıl başlıyorduk çocuk kokan o satırlara hatırlıyor musun? Unutmasak!.. Başladı yine ve yine… Balkon kapısı açık, perdenin altından hoop içeri rüzgâr taşır bir kulağımdan diğerine “Bekir Sıtkı Sezgin” söylüyor iplik iplik uzuyor sesi. Ruhum sıkışmış, gönül tahtımın altında yangın, kurudu boğazım, parmak uçlarım soğuk, hafiften titrer mürekkeb, kaçıncı deneme, ağaçlara […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkiye’de Özel Eğitim Sürecine Genel Bakış

Tüm çocuklar fiziksel, duyuşsal, bilişsel ve devinimsel anlamda birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılık boylarındaki uzunluğu- kısalığı, hislerindeki duygusal yoğunluğu, yeteneklerindeki farklılığı, öğrenmelerindeki hızı ortaya koyar. Ancak özel gereksinimi olan birey söz konusu olduğunda diğer çocuklara benzerliklerinden daha çok farklılıkları dikkate çarpar. Bunun nedeni ise bazı engel türlerinin öğrenmedeki etkisidir (Akçamete 2009, 32). Davranış değiştirme ve geliştirme […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo Arada Sıkıştı

Günümüzün en temel ve geçer akçesinin zaman olduğu gerçeği, gelişen olay ve olgular düzeyinde anlaşılmaya başlanmıştır. Hakikaten varlık alemine düşen eşya, olay ve tüm olguların yöneticisi ve yönlendiricisi;  tartışmasız zaman mefhumudur. Esasında eşya, olay ve olguların algıları meşgul edecek düzeyde var olmaları zaman süreciyle doğru orantılıdır. Çünkü varlığın bir zaman dilimi ve boyutu vardır. Süreç […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Üniversitede Felsefe Eğitimine Bakış

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için bir takım ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Bu ihtiyaçları biyolojik ve zihinsel ihtiyaçlar olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan biyolojik ihtiyaçlar organizmanın temel ihtiyaçlarıdır (su, hava vb.). Zihinsel ihtiyaçlar ise organizmanın düşünsel istekleridir (örneğin bir insanının kendisini üst düzey bir yönetici olarak düşünmesi). İşte bu noktada devreye “başarı olgusu” girmektedir. Peki, başarı nedir? Başarı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Dil Politikaları

Hüseyin Sadoğlu,  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler bilim dalında “Uluslaşma Sürecinde Türk Dil Politikaları (1839–1950)” başlıklı teziyle 2002 yılında doktor unvanını aldı. Ekim 2003’te Sadoğlu’nun doktora tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından “Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları” adıyla kitaplaştırılmıştır. Sadoğlu, eserini dört ana başlık üzerinde kurgular: Birinci […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Problem Çözmedeki Anlam Karmaşası

I. Giriş Günümüzde, öğretmenlerin; öğrencilerin, hedeflenen, kalıcı ve anlamlı bir öğrenmeyi sağlayacak bilgilere ulaşmasında yol gösterici rol oynadıkları yeni öğretim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu modeller arasında problem çözme anahtar bir rol oynamaktadır. Problem çözme sadece sosyal ve fen bilimlerinde değil, gerçek yaşam problemlerinin çözümlenmesinde de özel bir öneme sahiptir. Fakat problem çözmenin tam olarak ne […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okulda Örgütsel Güven

Giriş İnsan, psiko-sosyal bir varlıktır. Psiko-sosyal bir varlık olarak insan, hayatını sürdürürken pek çok duygusal gereksinimler içerisinde bulunmaktadır. Bu duygusal gereksinimler insanları hayata bağlayan, yaptıkları işe şevkle bağlanmalarını sağlayan ve yaşama sevinci sağlayan gereksinimler olma özelliği göstermektedir. Örgüt içerisinde de çalışanlar, bir takım gereksinimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Zira, çalışanlar sırf rasyonel kurallar ve standartlar dâhilinde çalışan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Eğitim Politikası

ÖZET Türkiye’de eğitimsel sorunların çözümü ve dünyada lâyık olduğu yeri alması, bir ölçüde Atatürkçü düşünce sisteminde eğitim ilkelerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada Atatürkçü eğitimde ulusal, lâik, karma, bilimsel, işlevsel eğitim ilkelerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, İşlevsel Eğitim, Laiklik, Karma Eğitim, Uygulamalı Eğitim. ABSTRACT Solving educational problems in Turkey and its having the most […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Sorunları ve Eğitim Politikalarının Altüst Yapısal Bileşenleri

Toplumlar,  eğitim kurumlarının toplumsal/sınıfsal yapısının niteliğine göre biçimlenir. Bilimsel teknolojik düzey, ülkeler arası ilişkilerin niteliği, toplumsal işbölümü, sınıfsal özelliklerin tümünün karmaşık, her birnin tek tek eğitim dizgesinin oluşması ve yürütülmesi ve değiştirilmesinde etkileri vardır. Bu ilişkiler sınıfsal denge, ilişki ve ekonomik yapının yeniden ve kolaylıkla üretilmesi için ideolojik, kültürel aktarımların, etkilerin de bir aracı olmaktadır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimin Amaçları: Sonuçlarla Uyumlu mu?

MİLLÎ EĞİTİMİN AMAÇLARININ AÇIKLAMASI Bilinçli her eylem ve faaliyetin bir amacı vardır. Amaç, sonucun önceden belirlenmiş, ortaya çıkması istenilen niteliğin anlatımıdır. Eğitim, belirli amaçlar doğrultusunda görevini yerine getirerek öğrencileri belirlenen sonuca ulaştırma işidir. Eğitim sistemimizde yüz binlerce eğitimci milyonlarca öğrenciyi eğitimin amaçlarına ulaştırmaya çalışıyor. Ancak sonuçlara bakıldığında eğitimin amaçlarına yeterince ulaşılamadığı görülüyor. Amaçlarla sonuçlar birbirine […]

Yazının devamı İçin tıklayınız