Atatürkçü Düşünce Sisteminde Eğitim Politikası

ÖZET Türkiye’de eğitimsel sorunların çözümü ve dünyada lâyık olduğu yeri alması, bir ölçüde Atatürkçü düşünce sisteminde eğitim ilkelerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada Atatürkçü eğitimde ulusal, lâik, karma, bilimsel, işlevsel eğitim ilkelerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, İşlevsel Eğitim,