Atatürkçü Düşünce Sisteminde Eğitim Politikası

ÖZET Türkiye’de eğitimsel sorunların çözümü ve dünyada lâyık olduğu yeri alması, bir ölçüde Atatürkçü düşünce sisteminde eğitim ilkelerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada Atatürkçü eğitimde ulusal, lâik, karma, bilimsel, işlevsel eğitim ilkelerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, İşlevsel Eğitim, Laiklik, Karma Eğitim, Uygulamalı Eğitim. ABSTRACT Solving educational problems in Turkey and its having the most […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimin Amaçları: Sonuçlarla Uyumlu mu?

MİLLÎ EĞİTİMİN AMAÇLARININ AÇIKLAMASI Bilinçli her eylem ve faaliyetin bir amacı vardır. Amaç, sonucun önceden belirlenmiş, ortaya çıkması istenilen niteliğin anlatımıdır. Eğitim, belirli amaçlar doğrultusunda görevini yerine getirerek öğrencileri belirlenen sonuca ulaştırma işidir. Eğitim sistemimizde yüz binlerce eğitimci milyonlarca öğrenciyi eğitimin amaçlarına ulaştırmaya çalışıyor. Ancak sonuçlara bakıldığında eğitimin amaçlarına yeterince ulaşılamadığı görülüyor. Amaçlarla sonuçlar birbirine […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Şehriyar’ın “Maarifimiz” Şiiri Üzerine

İran sınırları içinde yer alan Güney Azerbaycanlı şair Muhammed Hüseyin, şiirlerinde “Şehriyar” mahlasını kullanır. 1906’da İran’ın Tebriz şehrinde doğmuş, 1988’de vefat etmiştir. Şiirlerini Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça ile yazmıştır. Babası avukattı. İlk öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan şair, Medrese-i Talibiye’de aldığı Arapça ve Arap Edebiyatı eğitiminin yanı sıra, Fransızca da öğrendi. 1921 yılında Tahran’a giderek Dar-ül Fünun […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Politikamız ve TTK’ya Dair

Eğitim sistemimizin politikalarını üreten Talim Terbiye Kurumu; Öncelikle değişimin isminden başlaması gerektiğine, Ders kitabı ihaleleriyle uğraşmak ve elverişliliğine görücü usulü karar veren kurum olmaktan ziyade yapıcı önlemler almaya çalışması gerektiğine, Fildişi kulelerde, eğitim ortamını düzenlemeye çalışmak yerine, etrafında neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışan bir kurum haline gelmesi gerektiğine, Cahit KÜLEBİ’nin ünlü “Hikâye” şiirinde “benim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Denetiminde Bilim ve Teknoloji

Denetim Algısı Yapılması amaçlanan herhangi bir yönetim işinin, başlangıcından bitirilmesine kadar geçen süre ve bu sürede yapılan işler, “yönetim süreçleri” olarak adlandırılır. Bu süreçler, yapılacak işin kararlaştırılmasıyla başlar. Yapım kararı verilen iş planlanır, planı uygulayacak örgüt oluşturulur, örgüt çalışanlarının iletişimi sağlanır, işleri yapacak olanlar güdülenir, işlerin birbiriyle uyumlu olması sağlanır, bu süreçlerin tamamı denetlenir. Yönetim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türk Eğitim Politikasında Batı Etkisi

  TÜRK EĞİTİM POLİTİKASINDA BATI ETKİSİ (*) Özet: Bu çalışmada Türk eğitim sisteminde Osmanlı Devleti’nin gerileme devri ile başlayan ve günümüzde de süren modernleşme-batılılaşma süreci değerlendirilmiştir. Bu süreçte mektepler, azınlık ve yabancı okulları ile Batıdan gelerek Osmanlı Devleti’ne hizmet eden Avrupalı üst düzey memurların Türkiye’ye aktardığı Batılılık değerlendirilmiştir. Batılılaşma ve modernleşme birbirinden ayrı olarak ele […]

Yazının devamı İçin tıklayınız