Köy Enstitüleri Üzerine Saniye Yılmaz İle Söyleşi

Köy Enstitüleri, Türk eğitim tarihimizin en büyük eğitim devrimidir. Anadolu Rönesans’ı olarak bilinen ve Anadolu coğrafyasında aydınlanmayı başlatan Köy Enstitüleri’nden yetişen değerli eğitimciler, köylerin yeni umudu olmuş ve köylerimizi hem eğitim alanında, hem ekonomik alanda, hem de kültür alanında büyük

Kentlileşme ve Mimari

İnsanlar sosyal varlıklardır; diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadırlar. Böyle olduğu için yerleşim yerleri kurmuşlardır. Tarihte köylerde başlayan topluca yaşamak giderek kentlileşerek sürmektedir. Modernleşmenin etkisiyle köy hayatı ve köylülüğün varlığı giderek herkesin şehirlerde yaşayacağı biçimde evriliyor. Yakın bir gelecekte köylerde bugünkü

Cumhuriyet Neden Korunmalı?

Bilim, süregelen, işleyen, olan, olmakta olan, dahası olacak olanın oluş, sürüş bilgisinin edinilmesi etkinliğidir. Aynı zamanda, olmamış, sürmemiş, oluşturulmazsa olmayacak olanın oluşturulması öncesinin de olmazsa olmaz etkinliğidir. İkinciye artık bilimden ayrı söyleyemediğimiz uygulayımbilim denmektedir. Cumhuriyet, bilim ve uygulayımbilim etkinliklerinin eşgüdümü ile korunup geliştirilebilir.

Safevi Döneminde Kristalografik Motifler

 “Kristallografik motifler” terimi, bildiğim kadarıyla, ilk defa benim doktora hocam, ünlü Azerbaycanlı kristalograf Prof. Hudu Memmedov (1927 – 1988) tarafından kullanılmıştır[3]. Hakkında  konuştuğumuz motiflere, kristallerin yapılarına benzediklerinden dolayı kristallografik motifler adı vermişiz. Kristallografik motif yaratıcılığı için en karakteristik cihetlerin a) şekil sınırını şekil elemanı sınırı ile