Siz Nerenin Axısxalisisız

Kafkas Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünün Ekim 2015’te düzenlediği Azerbaycanşinaslık sempozyumu bitti. Katılabildiğim oturumların birinde süregelen tartışmalardan biri yenilendi. Azerbaycan Türklerine “Azeri” deyince artık kızıyorlar. Kendilerine “Azerbaycanlı” denilmesini istiyorlar. Azerbaycan’dan bir hanımefendi verdi veriştirdi. Bizimkileri cahil olmakla suçladı. Dediğine göre

Ahıska: Kaçkın Türklerin Haykırışı

AÇIKLAMA: Bu yazı Seeddin Hürüşanoğlu’nun “Gaçkın Türklerin Harayı” [Kaçkın Türklerin Haykırışı] başlıklı makalesidir. Makale, 1990 yılında, Azerbaycan’da Diderginler [Kaçkınlar] 1918-20, 1948-52, 1988-89. Baku: Genclik, adlı kitabın 212-230. sayfaları arasında yayınlanmış ve oradan alınarak yayınlanmıştır. Bu yazı, Sovyetler Birliği’nin henüz dağıldığı ve Ahıskalılara