Ulgar

Uzaklardan çook uzaklardan, Yayla çiçekleri kokar, Davul sesleri gelir yayıklardan. Şoseye çıkınca Güneş. Etrafta koşuşturur çocukluğum. Karpuz kabuklarına takılır ayağım. Büyürüm… Yaylaya inerken, Eteğinde iki mezar, Karakışın işi. Ulgar, Yolculuklarımdaki engel, Soğuk Pınar’dan akar hüzünlerim, Üşürüm. Ulgar bir uzun yokuş.

Savruk Düşünceler – 3

  Demokrasimsi Demokrasilerde muhafazakârlık olur. İnsanların bir kısmı geleneklerini, dinî inanç ritüellerini ve alışageldikleri, kimseyi engellemeyen yaşama biçimlerine bağlıklarını savunmak isteyebilirler. Ancak demokrasiler totalitarizmin hiç birine meşruiyet sağlamaz. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde dini ya da mezhep temellerine dayanan bir toplum mühendisliğine

Tarihsel Bağlamda Çanakkale Savaşları ve Ermeni Meselesi

Anadolu topraklarına, Orta Asya kültürümüzle, geçen bin yılın başlarında, günümüzden yuvarlak dokuzyüzyılkadar önce giriyoruz. Kilit olarak tasnif edilen tarih, malum, Malazgirt Savaşı (1071). Konya-Söğüt-Bursa-Edirne sıçramalarıyla, tüm Anadolu’yu, nihayette de İstanbul’u çevirip zaptetmemiz, yaklaşık üçyüzseksen yıl sonra gerçekleşiyor (1453). Bu aşamadan itibaren yuvarlak yüz-yüzelli

Tupikçe Eğitiminde Doçentlik Sınavı Ya Da Etik Üzerine Güzelleme

Tupik dili ve edebiyatı eğitimi aldım üniversitede. Ardından Tupik dili ve edebiyatı öğretmeni oldum. Hem Tupikçeyi hem de mesleğimi seviyordum. Tupikiye’nin en ücra yerlerinde Tupikçeyi sonradan öğrenen öğrencilerime Tupikçeyle yazılmış edebî eserleri tanıtıyor, okuyor, Tupikçenin söyleyiş güzelliğini ve sistematik yapısını

ABD Eğitim Sistemine İlişkin İzlenimler

Amerikan Eğitim sistemini 1996-1999 yılları arasında Cincinnati Üniversitesinde ikinci doktoramı yaparken yakından tanıma fırsatım olmuştu. O yıllarda eğitimde ciddi sorunlar yaşadıklarını gözlemlemiştim. Özellikle şehir merkezindeki (urban schools) okullarda ciddi sorunlar vardı. Daha sonra 2011 yılında tekrar Wisconsin Üniversitesine iki aylık