Tanrı ve Sevi

Kimileyin, insanların inandıklarına,  inandıklarına bağlılıklarına, bağlılığın yeniden çok güçlü inanç oluşturduğuna deyim yerindeyse, yeniden yeniden üretilebildiğine, tam, eksiksiz, güçlü gerekçeler bulmak zorlaşıyor. Anlaşılmaz,  anlam verilemez değil. Ancak, insana, günümüz insanına, milyonlarca yıllık geçmişin birikimlerinden böylesine uzak, böyle ilişkisiz, böyle kopuk

Öğretmen Beklentisi ve Güdüleme

ÖĞRETMENİM JALE GÜNEŞ Öğrencilik hatırası yazmak öğretmen yetiştirme veya öğretmen geliştirmeye hizmet eden önemli araçlardandır. Hatıralar birer örnek olay olarak çözümlenerek öğretmenlik becerileri geliştirilecek olanlara yararlı kazanımlar sağlanabilir. Anlatılan hatıra bu amaca yöneliktir. Kütüphane faresi tipinde bir öğrenciydim. Lisede okuldan

Boston’da Eğitim, Sanat ve Kültürün Getirileri

Bir süredir ABD, Boston’daydım. Buradan ayrılmadan önce Boston’daki eğitim, sanat ve kültürün ekonomik getirilerini sizinle paylaşmak istedim. Keyifli okumalar diliyorum. Boston, birçoğumuzun düşündüğünün aksine dünyadaki finans merkezlerine danışmanlıkta ilk sırada yer alan bir şehir. Boston’daki ikinci önemli ekonomik etkinlik yükseköğretim

İslam Kültürü ve Felsefe Karşıtlığı

Son dönemlerde, gerek siyasal, gerekse bilimsel toplantılarda, İslam kültür ve uygarlığının, çeşitli boyutlarıyla yeniden tartışıldığı görülmektedir. Özellikle, ülkemizdeki muhafazakâr iktidarın, geleceği geçmişte arayan tutumunun bunda yadsınamaz bir rolünün olduğunu sanıyorum. Geçmişi araştırmak, nesnel bir değerlendirmeye tabi tutmak, elbette önemlidir; ancak

Eski Köye Yeni İcat: Öğretmen Liderliği

Liderlik etkileme süreci olarak çok yönlü bir etki ağına sahiptir. Etkileyen ve harekete geçiren özelliklere sahip olarak öğretmenler okul ortamının değişmesi, yenileşmesi ve dönüştürülmesinde katalizör görevini üstlenirler. Etkileyen ve harekete geçiren özellikleriyle liderlerin izleyenleri ile sürekli ve etkili bir ilişki