Sencil…

İnternette, İlhan Selçuk’un Cumhuriyet’te çıkmış yazılarını okuyordum. Bir İlhan Selçuk seçkisi yapmışlar. Birçok okunası yazı var. Benim gözüme ilişen yazı ise İlhan Selçuk’un 4 Nisan 1997’de çıkan “Sencil…” başlıklı yazısı. Selçuk, bu yazısında bir dostunun öğüdünü dile getiriyor: “Sözcükler üzerinde düşüneceksin!..

Türkiye’de Eğitim Programlarında Yapılandırmacılık: Dün, Bugün, Yarın

GİRİŞ Eğitim programı kavramı çok kapsamlı ve çok boyutlu bir durum arz etmekle birlikte, eğitim programı kavramının tanımına ilişkin ilgili alanyazında bir mutabakatın olmadığı gözlenmektedir. Her program geliştirmeci ve eğitim bilimci, eğitim programı kavramını farklı şekillerde algılayarak, onu genelde kendi

Millî Eğitim Bakanlığının Yeni Görevleri Üzerine Birkaç Söz

Bu yazıyla herkesin bildiği üzere, 25 Ağustos 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen ve 14 Eylül 2011 tarihinde, 28054 numaralı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin “Görevler” başlığı altında yer alan ilk maddesi