Sonsuz Evrenimiz Sonlu Bir Evrenin Küçük Bir Parçası Olabilir mi?

Bu soruya neredeyse herkes olamayacağı yönünde cevap veriyor. “Olabilir” diyenlerin bir kısmı da sorduğunuza göre “olabilir” diyor. Bu sorunun cevabı, cevaplayanın eğitim seviyesine (daha doğrusu kişinin sahip olduğu diplomalara) pek bağlı değildir. Daha çok eğitim sisteminin nasıl olduğuna, insanların neleri

Fizik Nobel Ödülleri

Bilindiği gibi Nobel ödülleri, insan yararına gelen ve uygulanması deneysel yollarla gösterilmiş,   Dünya çapında önemli olan,  bilimsel sonuçları ortaya çıkarmış bilim adamlarına verilmektedir.   Ödüller,   1901   yıldan sonradan verilmeye başlamışlar. Eğer bilimsel sonuçlar, müellifin  ölümünden sonra  deneysel olarak, desteklenip ise,  bilim

Karbon Çevrimi ve Küresel Isınma

ÖZET Dünyada, oluşumundan günümüze kadar geçen milyonlarca yıllık zaman içinde kendiliğinden oluşan olaylar sonunda kurulan ve adına doğal denge diyebileceğimiz bir denge vardır. Bunun dışında bir de insanoğlunun yaptığı değişiklikler vardır ki yaşadığımız son yüzyılda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle oldukça fazla ve

Birinci Vazifen…

Nisan ve Mayıs 2007 tarihlerinde Attila İlhan’ın tanımladığı anlamda Ankara, İstanbul (Çağlayan) ve İzmir’de “dip dalga” hareketinin ön çıkışlarını gösteren kitlesel açık hava toplantıları yapıldı. Bu toplantılar amacından saptırılmak, değişik yönlere çekilmek gibi kitleleri yönlendirme amaçlı operasyonlarla karşı karşıya kaldı.