Feriştahın Gelsin Ulan!..

Feriştah, Perişte, Peri, Perihan Feriştah’ı duymuşsunuzdur. Yiğitleşen ve birilerine diklenen yeni yetmeler uzaktan bağırırlar “sen kimsin ulan, feriştahın gelsin” diye. Kimdir peki Feriştah? Bunun, “Perişte” sözünün Anadolu Türkçesindeki şekli olduğunu biliyor musunuz? “Peri” adının da bunun evrilmiş, kısaltılmış hali olduğunu!

Sosyal Medya Ve Kelime Serveti

Bugünlerde düşünmenin çeşitleri, dillere pelesenk olmuş durumdadır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, yansıtıcı düşünme, sezgisel düşünme, kuşkucu düşünme… Düşünme, algılama ve kişinin çevresiyle özel bir şekilde ilişki kurmasını sağlar. Peki düşünürken insanların sahip olduğu kelime dağarcığı neden konuşulmaz. Nitekim

Yaratıcılığın Eğitimdeki Yeri

Bu çalışmada sanatta yaratıcılığın etkileri üzerinde durulurken yaratıcılığın Bilim eğitiminde ve yaşamdaki yeri de vurgulanmıştır. Yaratıcı etkinliğin evreleri açıklanmış, Sanat Eğitimi çerçevesinde öğrencinin algı alanını genişletmek için gereken etmenler üzerinde durulmuştur. Böylece yaratıcılığın eğitimle geliştirilebileceği savı adına bu bildiri hazırlanmıştır.

Okul Öncesi Eğitimde Kliniksel Denetim

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DENETMENLERİN KLİNİKSEL DENETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Giriş Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma sürecidir. İşte insanlar, sosyal bir sistem içinde yaşamaya başladıkları günden bu yana, bir arada yaşamanın kurallarını da öğrenmek

Enerji Zemininde Türkiye’nin Yapılandırılması Ve Emperyal Etki

Aşağıdaki saptamalar 17 Kasım 2011’deki “TMMOB Türkiye Enerji Kongresi” için çağrılı olarak hazırlanan ancak süre sınırlılığı nedeniyle bir kısmı dile getirilemeyen metinden derlenmiştir. Strateji çalışmalarında önemli bir veçhe, karşı tarafın ya da tarafların, düşte olsun, karargâhlarına ve zihinlerine girip, neler planlandığını,

Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor

NOT: Bu konuşma, TMMOB tarafından 17 Kasım 2011’de düzenlenen “Türkiye Enerji Kongresi”nde çağrılı olarak yapılmıştır. Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Başkan)- Çok teşekkürler. Şimdi sıra Prof. Dr. Tolga Yarman’da. Kendisini tanıtmıyorum, hepimiz tanıyoruz zaten. “Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor: Gerçek Şu ki, Enerjinin Olduğu

Anayasa’da “Türk” Tartışması

Eski ya da yeni, fark etmez, Anayasa’nın adı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” değil midir? Evet, öyledir. “Türkiye Cumhuriyeti” ne demektir? “Türk’ün Kurduğu Cumhuriyet”. “Türk’ün Kurduğu Cumuriyet’te Oturan’a”, doğallıkla “Türk” denir. Atatürk’ün dediği budur. “Türkiye Cumhuriyeti” deyiminden rahatsız olmayacaksın, ama bunun eşdeyişinden