Feriştahın Gelsin Ulan!..

Feriştah, Perişte, Peri, Perihan Feriştah’ı duymuşsunuzdur. Yiğitleşen ve birilerine diklenen yeni yetmeler uzaktan bağırırlar “sen kimsin ulan, feriştahın gelsin” diye. Kimdir peki Feriştah? Bunun, “Perişte” sözünün Anadolu Türkçesindeki şekli olduğunu biliyor musunuz? “Peri” adının da bunun evrilmiş, kısaltılmış hali olduğunu! Ya bunun “melek”, “en iyi, en üstün”, “iyilik meleği” gibi anlamlar taşıdığını ve herkesin bir […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yabancı Dil Öğretiminde Sorunlar

Yabancı dil eğitimi ülkemizde maalesef hiçbir zaman istenen düzeye gelememiştir. Yıllardan beri öğrencilerimizin bir türlü yabancı dil öğrenemeyişi tartışma konusu olmuştur. Her kafadan bir ses çıkmış, uzmanlar ve uzman olmayanlar kendi görüşlerini beyan etmiş ama bir türlü sağlıklı bir neticeye ulaşılamamıştır. Meşhur birkaç üniversite hariç üniversitelerde dahi bu sorun tam olarak çözülememiş ve şu önyargı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Zindanda Uçmak

NOT: Bu yazı, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf yazma eğitimi dersinde yuvarlık masa yazarlığı yöntemine bağlı olarak 10 dakikada yazılmıştır. Ben yazının sadece ilk cümlesini (Ben, bugün bir kuş gördüm.) verdim. Her öğrenciye 1 dakikalık yazma süresi verilmiştir. Bir dakikalık sürede, öğrenciler yazdıklarını diğer arkadaşına devretmiştir. Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kadınsı Yansımalar – 7

Son günlerde annesinin kurduğu cümleler: “Kızım ne okudun, ne çalıştın, ne de isteyenlerini beğendin! Bu gidişle halin ne olacak çok merak ediyorum, yaşın geldi de geçiyor, evde kaldın be evladım. Bak Emine’nin Gülistanı da evleniyor, akşama sabaha söz keseceklermiş!” kalıplarından ibaretti. Sürekli aynı baskı ve aynı can sıkıcı hengâme hâkimdi eve. Armudun sapı üzümün çöpü […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Düşmeyen Yağmurlar

Hüzünlü bir gece daha düştü payıma yaşamdan Ne akarsular gibi coşkun, ne de göller gibi durgunum Ne olacak sabırsızlıkları var, Ne gelinir, ne gidilir yollar önümde İkisi arasında kalanlardanım Payıma düşeni yaşarım Mevsimlerin yorgunluğu ayaklarıma vurdu Kışı ayrı, yazı ayrı son bahar Düşmeyen yağmurların bağırtısı kulaklarımda Yolların ayrımlarını anımsatan Yürekli çocukların isyanları dolaşıyor yine Birdaha […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sadece İstiyorum Aslında

Yozlaşmış bir hayatı paylaşıyorum ruhumla. Sessizce, yavaş ve derinden eridiğimi hissetsem de gözyaşlarıma saklıyorum içimdekileri. Bazen kaçıp gitsem diyorum, sonra kendimden gidemedikçe ne anlamı var deyip devam ediyorum yaşamaya, hayatın orta yerinden.   Yabancı bir korkak oluyorum kendime karşı. Konuşmuyorum içimdeki çocukla. Üstelik onun da benimle konuşmasına izin vermiyorum. İnsan kendine küsünce hayata da küsüyor […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Mutsuzluk Üzerine

Mutluluk ve mutsuzluk… İnsanların, uğrunda neler neler yaptığı bir ikilem. Mutlu olmak ister, olacağına inanır, çabalar, yıpranır ve mutsuz olur. Nedir bu mutluluk? Nedir insanların böylesine yakasına yapışıp da bırakmadığı, uğrunda nice zûlümler çektiği ve çektirdiği şey? Herkesin kısa olduğu bir odada kimse kısa değildir. Aynı şekilde, herkesin uzun olduğu bir odada kimse uzun değildir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sosyal Medya Ve Kelime Serveti

Bugünlerde düşünmenin çeşitleri, dillere pelesenk olmuş durumdadır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, yansıtıcı düşünme, sezgisel düşünme, kuşkucu düşünme… Düşünme, algılama ve kişinin çevresiyle özel bir şekilde ilişki kurmasını sağlar. Peki düşünürken insanların sahip olduğu kelime dağarcığı neden konuşulmaz. Nitekim kelimelerle düşünür, hayatı bildiğimiz kelimeler çerçevesinde algılar, yorumlar ve değerlendiririz. Kelime serveti yaşamımızın bu kadar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ayçiçeği – Günebakan

Günlerdir bir ışık demetinin içinde gözlerim kamaşarak öylesine mutlu sallanıp duruyorum. İyi ki diyorum iyi ki çiftçinin hoyrat eli beni savuruvermiş bu kıyıcığa. Bana benzeyen binlercesinin bulunduğu geniş bir arazide, kenarda kalmam sebebiyle yoldan geçen arabaların tozlarına bulanmış ve rüzgâra karşı köklerini toprağa sımsıkı sarmış bir ayçiçeğiyim. Bizim genel adımızdır ayçiçeği yani herkes öyle bilir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Metafor Sisinin Ardındaki “Beyaz Kale”

Orhan Pamuk, ‘Beyaz Kale’ adlı bu romanında Venedikli köle ve Osmanlı hocanın ilk karşılaşmalarından başlayan ve kimlik arayışları ile devam eden etkileşim süreçlerini,  köle ve hocanın yer yer insani yönleri temele alınıp somut olarak, bazen de farklı sembolleri temsil eden figürler olarak görülüp alegoriksel biçimde ele alınarak birbirleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışmalarını ve onlar-biz, doğu-batı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Muhammed İkbal’in Felsefesi-2

MUHAMMED İKBAL’DE “BEN” KAVRAMI VE BENLİĞİN YALNIZLIĞI Deniz Sütel İnsan, Tanrı’nın seçip yarattığı en iyi varlıktır ki, “ben” sözcüğü ile tanımlanabilir.  Eksikliklerine rağmen insan, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir ve insan her tür riske rağmen emanet almıştır. İnsan benliğini mutlak olan yüce ben’ den almış olup dolayısı ile özgürlüğe en layık olandır.  Seçim yapan “ben” özgürdür. Benlik, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Şerif, Rahip Ve Patron Dayanışması

1. FİLM Cnbce tv’de 21 Mart gecesi Hell on wheels adlı bir diziye rastladım, ilgimi çekti, izledim. Demir yolu yapımında kölelik ücretine uzun süreli yıkıcı bir çalışma içinde ve pislik yerlerde yatıp kalkan demiryolu yapım işçileri var. Yer yer çalışma, ücret ve yaşam koşullarına dayanamayıp direniş, isyan çıkarıyorlar. Örgütsüzler, direnişleri kendiliğinden, koşulların ağırlığı yüzünden gerçekleşmektedir. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sokakta Çalışan Çocuklar

GİRİŞ Sokakta çalışan çocuklar önceleri büyük şehirlerin bir sorunu olarak görülürken artık tüm illerde sayılarının artması ile ulusal bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle bu çocuklar sık sık medyanın konusu olmakta; zaman zaman yaşanan bazı olaylar üzerlerine dikkatin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Sos yo-ekonomik konumları gereği herhangi bir faaliyette bulunan 18 yaş ve altındaki çocuklar “çalışan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Formasyon Uygulamasının Öğretmenliğe Darbesi

Talim Terbiye Kurulu’nun (2004) esaslarına göre öğretmen; “Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişilerdir”. Tanım böyle olunca öğretmenlerin bu vazifeleri icra edebilmeleri pek kolay değildir. Bu bakımdan öğretmenliğe […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Summerhill Okulu

1. GİRİŞ Eleştirel pedagojiye göre bilgi, doğru olup olmadığı değil ezici ya da sömürücü olup olmaması temelinde çözümlenmelidir. Bilginin sağladıkları toplumun faydası veya zararı için söz konusu olduğu zaman politik anlayış da bu paralelde oluşur. Bilgi insanlığın faydasına işleniyorsa o zaman demokratik ve özgürlükçü bir eğilimle gelişir (Tezcan, 2005: 109). Eleştirel pedagojide öğretmenlerin ve ilgili diğer […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim…

Yukarıda sadece gün ve ayları yazılı dört tarihin bugün Türkiye’de yaşayan pek çok insan için bir anlamı vardır. Söz konusu tarihler, 100 yıl sonraki çocuklarımız için bir şeyler ifade eder mi? Bu tarihlerin gelecek nesiller için anlamı iki düzlemde ifade bulacaktır kanımca: Birincisi “Ah o tarihler yok mu o tarihler, keşke o tarihlerde yaşananların anlamını […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Lider ve Etrafındakiler

Giriş Bir toplum ne kadar örgütlü ise o kadar gelişmiş, demokrasisi yerleşmiş, etkili ve kaliteli bir toplumdur. Örgütlerindeki üye sayısı ülke nüfusunun birkaç katı olan ülkeler vardır. Örgüt söz konusu olunca örgütün adeta beyni olan lider de önem kazanmaktadır. Bu yazıda örgütlerdeki lider ve onu etkileyen ve/veya yönlendiren yakın çevresindeki danışman veya yardımcı kişiler konu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yaratıcılığın Eğitimdeki Yeri

Bu çalışmada sanatta yaratıcılığın etkileri üzerinde durulurken yaratıcılığın Bilim eğitiminde ve yaşamdaki yeri de vurgulanmıştır. Yaratıcı etkinliğin evreleri açıklanmış, Sanat Eğitimi çerçevesinde öğrencinin algı alanını genişletmek için gereken etmenler üzerinde durulmuştur. Böylece yaratıcılığın eğitimle geliştirilebileceği savı adına bu bildiri hazırlanmıştır. Eğitimin değiştirme işlevinin içeriği, beraberinde getirdikleri sorgulandığında yaratıcılığın önemi ön plana çıkmaktadır. Bu tavrın gereği, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Öncesi Eğitimde Kliniksel Denetim

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DENETMENLERİN KLİNİKSEL DENETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Giriş Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma sürecidir. İşte insanlar, sosyal bir sistem içinde yaşamaya başladıkları günden bu yana, bir arada yaşamanın kurallarını da öğrenmek zorunda kalmışlardır. Yani toplumun var olabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için belli davranış kalıplarının, kuralların yerine […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Suriye Oyunu Kanlı Bir Oyundur

Hükûmetimizin, nasıl bir dış çullanmaya maruz bulunduğunu görmemek için kör olmak gerekir. Önce Irak, sonra Libya, şimdi de Suriye… Gelişmelerden, bunlara karşı koyan tüm içten çabalara saygımız saklı olsa da, acı duyuyoruz… Cumhuriyet Hükûmeti, Bizim Hükûmetimiz’dir ve O’na, hele dış tehditlerle, geriletilmek isteniyorsa, cansiparane, yardımcı olmak, boynumuzun borcudur. Burada, en önce 24 Mart 2010’da ABD Büyükelçisi, James […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Enerji Zemininde Türkiye’nin Yapılandırılması Ve Emperyal Etki

Aşağıdaki saptamalar 17 Kasım 2011’deki “TMMOB Türkiye Enerji Kongresi” için çağrılı olarak hazırlanan ancak süre sınırlılığı nedeniyle bir kısmı dile getirilemeyen metinden derlenmiştir. Strateji çalışmalarında önemli bir veçhe, karşı tarafın ya da tarafların, düşte olsun, karargâhlarına ve zihinlerine girip, neler planlandığını, çıkartsayabilmektir. Olanlar; keza bunların sükûnetle tahlili, bu suretle yapılacak çalışmanın mihengidir. Soyutlama başarısı, ayrıca, derindeki şablonların ortaya çıkartılmasında, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor

NOT: Bu konuşma, TMMOB tarafından 17 Kasım 2011’de düzenlenen “Türkiye Enerji Kongresi”nde çağrılı olarak yapılmıştır. Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Başkan)- Çok teşekkürler. Şimdi sıra Prof. Dr. Tolga Yarman’da. Kendisini tanıtmıyorum, hepimiz tanıyoruz zaten. “Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor: Gerçek Şu ki, Enerjinin Olduğu Yerde Siyaset, Hatta Kirli Siyaset, Hatta ve Hatta Kanlı Siyaset Vardır” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. 1963’te […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Anayasa’da “Türk” Tartışması

Eski ya da yeni, fark etmez, Anayasa’nın adı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” değil midir? Evet, öyledir. “Türkiye Cumhuriyeti” ne demektir? “Türk’ün Kurduğu Cumhuriyet”. “Türk’ün Kurduğu Cumuriyet’te Oturan’a”, doğallıkla “Türk” denir. Atatürk’ün dediği budur. “Türkiye Cumhuriyeti” deyiminden rahatsız olmayacaksın, ama bunun eşdeyişinden yani “Türk’ün Kurduğu Cumhuriyet” lafzından rahatsız olacaksın. Hoş durmuyor, doğrusu… ** Bu bir… İkincisi, sen […]

Yazının devamı İçin tıklayınız