Edirne’nin Fethi (Piyes)

Yazan Cafer CABBARLI (Yazar bu eseri 1917 yılında tamamlamış ve aynı yıl içinde Bakü’de sahnelenmiştir. ) Türkiye Türkçesine aktaran: Yaşar Ahıskalı Kaynak: Cəfər Cabbarlı. Menim Tanrım Gözelik. Bakı, 2000 © Behlül Abbasov, Bakü / Azerbaycan ALTI BÖLÜMLÜK DEVRİM TRAJEDİSİ O Y N A Y A N L A R Rıfat Halit Zühre İnci Kemal Şükrü Paşa Kamil […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İlköğretimin Önemi ve Öğretmen

İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin atıldığı önemli bir aşamadır. Sınıf öğretmeni de bu aşamada önemli bir rol oynar. Bu nedenle ilköğretim kavramı ve sınıf öğretmenliğini açıklayarak başlamak gerekir. İlköğretim: Tanımı, Gereği ve Önemi İlköğretim; örgün eğitimin öncelikle toplumun tüm üyelerinde bulunmasını istediği bilgi, beceri ve tutumlarını kapsayan genel eğitimin bir bölümüdür. Programı yönünden orta ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bi Tanem

Gök gürültüsüyle beraber yağmur bir daha yağmayacakmışçasına boşaldı. Rüzgârın ıslığı, karanlığın siyahı bütün canlıları ürkütüyor. İnsan dipsiz kuyularda ve yapayalnız olduğunu şimdi daha iyi anlıyor. Yoksun bi tanem. Bi tarafım eksik. Korkuyorum, üşüyorum. Sensiz olmak ne zormuş meğer. Dünyanın bu kadar büyük, beşerin bu kadar acımasız olduğunun bu güne kadar hiç farkında değilmişim. Her şey […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Oyun

Neredesin? Bilmem ki kiminlesin… Anlamam ne haldesin… Bıkıp usanmadan gezersin. Açıklı koyulu kelimeler, İçimi kor eder. Oyun içinde oyun Beni zor eder. Ne ben sorayım, ne sen anlat! Toparla cümleleri, Kaldır bir kenara at. Anlatsan sana zahmet, Sorsam bana eziyet, Hayat tadında gerek. Belli bu fasıl böyle gelmiş, Böyle gidecek. Oyun içinde oyun Beni hoş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğer

EĞER, Eğer gece güne kavuşmada zorlanıyorsa, Mazide küller arasında beni arıyorsan hala, Ve soruyorsan eşe dosta, Sen beni unutamamışsın demektir. Aldığın her nefeste, tattığın her yudumda, Attığın her adımda ben varsam hala, Sen beni unutamamışsın demektir. Duyduğun her ses sana beni getiriyorsa, Kalbin her umutta yeniden doğuyorsa, Dokunduğun her tende beni görüyorsan hala, Üzgünüm ama, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kıpçak-Oğuz Mücadelesi

Kıpçaklar ve Oğuzlar Türk boyları içerisinde tarihi rolleri ve nüfus olarak kalabalık olmalarıyla önem arz ederler. Kıpçaklar tarihi süreç içerisinde Türklüğün kuzey kısmını, Oğuzlar ise güney kısmını oluşturmuşlardır. Zaman zaman değişik coğrafyalarda farklı zamanlarda karşı karşıya gelmişlerdir. Karadeniz’in kuzeyi, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya gibi coğrafyalarda Kıpçak-Oğuz mücadeleleri görülür. Bu iki boy arasındaki mücadelelere girmeden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler 1. Giriş Elektrostatik elektrodinamiğin bir küçük kısmıdır, mekaniğin statik bölümünün tüm mekaniğin bir kısmı olmasına benzer. Yeryüzündeki inşaatların hepsi (evler, köprüler, yollar, barajlar…) mekaniğin statik meselelerine dayanıyorlar. İnşaatta depremlerin, sellerin ve rüzgarların dağıtıcı etkilerini göz önüne almak gerekir. Bunlar dinamik kuvvetlerdirler ve statik kuvvetlerle birlikte göz önüne alınmalıdırlar. Statik elektrik […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yaşam Temelli Öğrenme

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir (Çınar vd. 2006). Son yüzyıl içerisinde fen bilimleri eğitiminin kalitesini arttırmak için gerekli görüldüğünde eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, yeni yaklaşımlar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İnsan Kaynağını Geliştirme, Aile ve Kariyerli Kızlarımız

Yönetim biliminde “insan ilişkileri yaklaşımı” giderek içeriğini doldurmakta ve yöneticiler kurumlarında çalışan insanlar ve onların sorunlarıyla ilgilenmektedirler. Örgüt yöneticileri, örgüt ortamında mutlu ve huzurlu insanlar olmadıkça örgütsel amaçlara ulaşamayacaklarının daha çok bilincine varmaktadırlar. Kuruluşlar “personel yönetimi” ya da “özlük” birimlerinin adlarını bile değiştirip “insan kaynakları yönetimi” haline getirdiler. Bu da yetmedi, insan kaynaklarını geliştirmeye dönüştü. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

21. Yüzyılda Demokrasinin Yeni Tarifi

Hepimizin demokrasiyle ilk randevusu sanırım ilkokul sıralarındaki sınıf başkanlığı seçimleri idi. En azından benim için öyle. Tahtaya kaldırılan birkaç arkadaşın içinden en sevilene oy vermek bizim ilk seçim deneyimimizdi. Neden oy vermiştik ona? En popüler oydu ya da en güçlü ya da en sevilen… Ama hiçbirimiz sınıfı en iyi kim idare eder diye düşünmemiştik. Esas […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Neden Türkiye?

Günümüzde her gün değişmekte olan dünya konjonktürü çerçevesinde ülkemizin maruz kaldığı tehlikeleri düşündüğümüz zaman, hiçte hoşnut olamayacağımız durumlarla yüz yüze kalacağımız gerçeği geçmişte olduğu gibi bugün de bizi karşılayacaktır. Çünkü bu yüce milletin dostlarından çok düşmanları mevcuttur. Ne yazık ki düşmanlarımızın her açıdan güçlü olmaları ve dostlarımızın zayıf olmalarından dolayı, bizden yana olmaları beklenen devletlerin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Demokrasi Demagojisi

İnsan birlikleri, insan toplulukları, toplumlar; ekonomik, kültürel, ulusal, dinsel, etnik vb. olgular/kavramlar çevresinde birlikte yaşamaya çalışan, istençli olmayan, zorunlu bireyler birliğidir. Birey, benzeri olmayan, biricik olan, bu özelliklerini özgürce yansıtan, yaşatan, geliştiren insan tekine denir. Günümüzde ise birey, örgütlü insan olarak tanımlanır. Birçok örgütte etkinlik gösteren insan teki, gerçek, gerçekçi birey olarak değerlendirilir. Birey ancak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Demokrasi Eğitiminde Dinlemenin Önemi

Dikkat edilirse, günümüzde en çok konuşulan, irdelenen, tartışılan kavramların başında demokrasi gelmektedir. Nedir demokrasi? Demokrasi bilinci nasıl oluşturulur? Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.[1] Halkın yönetimi, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelen siyasi yönetim biçimidir. Genel olarak, temsil, idare, seçenek, kontrol mekanizması, insan hak ve özgürlüklerine saygı gibi temel kavram ve düşüncelerle beslenen süreçtir. Demokrasi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Demokrasi sözcüğü günümüz dünyasının sihirli kavramlarından birisi haline gelmiştir. Dünyanın hemen her yerinde ve her toplumunda tartışılan ve vazgeçilmez bir ideali temsil eden bu kavram her yerde bir özlemi ifade etmektedir. Demokrasi özlemi ve bu özlemin süreç içinde gerçekleşmesi anlamına gelen demokratikleşme talebi, paylaşılan evrensel bir değere dönüşmüştür. Demokrasi kavramını tanımlamak, kavramın içeriğini ortaya koymak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Farklı Düşünmenin Zenginliği

Herkes aynı fikirdeyse kimse yeterince düşünmüyor demektir. Mevlana 12 Eylülcü paradigma Türkiye’de ideolojinin, farklı düşünmenin, hatta siyasetle ilgilenmenin kötü bir şey olduğunu topluma, özellikle gençliğe yerleştirmiştir. Sonradan gelen güya sivil, seçilmiş ve sözde demokrat hükûmet ve yöneticiler de bu paradigmayı sürdürmüşlerdir. Tıpkı koyun sürüsünün nerede otlamak istediği konusunda fikir beyan edememesinin çobanın işini kolaylaştırması gibi, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız