Yıl 19, Sayı 75, Temmuz 2022

 

Sınavlara Olan Güven Kaybolursa Geleceğe Olan Güvenimiz de Kaybolur

 Prof. Dr. İbrahim Ortaş

Ruh Sağlıklı Kişi Neler Yapıyor?

 Rasim Bakırcıoğlu

Soykırım Girişimi: Ermenilere Karşı mı, Türklere Karşı mı?

 Prof. Dr. Özer Ozankaya

Bazı Gözlemler ve Kısaca Görüşler

 Prof. Dr. Özer Ozankaya

Yeşil Kuşak Projesi

 İkram Çınar

Çehov’un Altıncı Koğuş Öyküsü Üzerine

 Eşref Kaymak

Ahıska’ya Hasret

 Sabircan Celil

Hatırlarım Babamı…

 Zülal Kaya

Yaşamı Anlamlı Kılma Üstüne

 Rasim Bakırcıoğlu