Fergana Olayları Üzerine Mülakat

Fergana Olaylarının Tanığı Bayar Hocagiller ile Mülakat Atabek Yurdu ve Ahıska   Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu’sunda bir bölge vardır: Atabek Yurdu. Bu bölge son bin yıllık tarihinde biçimlenerek kendi etnogenezini oluşturmuş ve bu dinamizmini günümüzde de sürdürmektedir. Atabek Yurdu, günümüzde Ahıska, Ardahan, Artvin, Kars, Erzurum’un kuzey ilçeleri ve Bayburt’u içine alan bir kültür bölgesidir. Geriye doğru […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürk’ün Resmi

  ATATÜRK’ÜN RESMİ   Kürsünün üstünde bir resim; Gözleri denizlerden mavi, Bakışları güneşlerden sıcak. Bu resimle başlar bizim günümüz, Kıvançla dolar, taşar gönlümüz. Öğretmenimiz kürsüde Verdiği dersi Dinler bizimle birlikte, Atatürk’ün resmi.   Çalışkanız çünkü Çalışınca, Bakarız: Atatürk güldü. Bir yanlışlık yaparsak, Bulutlanır gözleri, Anlarız: Atatürk üzüldü.   Behçet NECATİGİL  

Yazının devamı İçin tıklayınız

Haklarımızı Ne Kadar Biliyoruz?

Haklarımızı, Hukukumuzu ve Anayasamızla Bağlı Olduğumuz Toplumsal Sözleşmemizi Ne Kadar Biliyoruz İnsanlık tarihinde bugünkü batı demokrasilerinin temelleri Babil İmparatorluğunu kuran Hammurabi kanunları, Roma devletinin hukuku ve ondan sonra İngiltere’de Kral’a imzalatılan Magna Carta Libertatum’un (Büyük Özgürlük Belgesi), ve daha sonrada 26 Ağustos 1789 Fransız devrimi ile başlayan “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” ile gelişir. İngiltere […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yaşamı Sorgulayarak Kendini Gerçekleştirmek

Farkındalık Yaratmak. Ancak Nasıl? Bir Sümer atasözünde “Bilge kişi; çıkmaz sokakta yol bulan, karanlıkta ışığı bulandır” der. Sümerlerin binlerce yıllık damıtılmış bilgi birikiminin özü olan yukarıdaki sözü çok anlamlı. Anlaşılan dün de bugünün doğaya ve insana dair sorunları konuşuluyormuş. Önemli olan zorluk içinde alternatifini yaratılabilmektir. Kısır kişilikler alternatif yaratamaz. Olan daracık çemberin etrafından döner durur. Ne […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Rasim Bakırcıoğlu ile Uzaktan Sohbet

Eğitim bir insan imal etme işidir. Bu imalatı en iyi aile yapar, biyolojik olarak dünyaya getirdiği varlığı yuvada etnopedagojik birikimine dayanarak psiko-sosyal bir canlıya yani insana dönüştürür. Aile çocuğunun karakter eğitimiyle değer tabanını oluşturur ve okula salar. Kalanını okul ve aile birlikte geliştirir. Sonra toplum da devreye girer ve insan imalatı sürer. Okullar insana neleri […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Ahıska Masalı: Analık

Ahıska Türklerinin Sözlü Halk Anlatıları Anonim halk edebiyatının en güzel mahsullerinden biri masallardır. Bu mahsuller, insanoğlunun yaratılışıyla birlikte ortaya çıkıp günümüze kadar ulaşır ve sözlü halk ürünleri arasında önemli bire sahip olur. Dilden dile, nesilden nesile aktarılan bu ürünlerin ilk sahibi zamanla unutulmuş ve halkın ortak malı olmuştur. Masalların kaynağı olarak coğrafyayı, kültür ve dini […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Savruk Düşünceler-23

Hayvan Bilgisi Bağlamında Türkçe Kültür insanın ürettiği ve biriktirdiği bir olgudur. Geçmişten gelir, üzerine eklemeler yapılır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Köyden şehre göç hızı, köylülükten şehirliliğe geçme gayreti, gelenek ve törelerden modernleşmeye geçme çabası, adetlere uymaktan kanıta dayalı bilgi kullanma mücadelemizin sonunda bir şeyler kopuyor olmalı ki kültürel mirası kayba uğramadan gelecek kuşaklara aktaramıyoruz. Hayvanat […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yolcu

  YOLCU     – Fırtına var… – Varsın olsun, kıyametler koparsın; Sen yolunda bir büyük dev adımiyle ilerle. Durma, yürü; ayakların yürümekten kabarsın; Ölümlerden kurtulunur ileriye gitmekle!.. *** Ziyanı yok, sendele, düş, şu geçitten uzaklaş; Atacağın her adımla menziline koş, yaklaş; Yürü, yürü; yarı yolda kalma, haydi işeri!.. *** – Oh! Çığ düşmüş… – […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Mustafa Necati’nin Mezarında

  MUSTAFA NECATİ’NİN MEZARINDA     Kaybetmişti bu millet, nazlı bir evlâdını, Anıyoruz her yerde senin mutlu adını. Toplandıkta gönülden sana müjde getirdik. Andırmakta her eser bir kartal kanadını. *** Karardı gitti güneş, gök kubbe yere indi, Kaç gönül yaralandı kaç gözyaşı silindi. Zafer kazandı ölüm, bir yiğit götürdü de, Boynu büküldü günün gamlı ay […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okul Tarihinde Üçüncü Dönem

2019 yılının mart ayından itibaren Covid-19 adlı salgın başladı. Birçok önlem alındı. Alınan önlemlerin bazıları doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimle ilgiliydi. Bu önlemlerin başında okulların kapatılması ve eğitimin uzaktan ve bilişim teknolojisinin desteğiyle sürdürülmesi vardı. Bir dönem böylece sürdürüldü. Uzaktan eğitimin birtakım artıları ve eksileri oldu. Elbette bunlardan birçok deneyim elde edildi. Önümüzdeki yıl […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Siz Bu Konuda Ne Düşünüyorsunuz?

Kenan Evren zamanından beri “Sağcılık-solculuk bitti, ideolojiler bitti. Kavga ve çekişmelerden kurtulduk artık!” diyen tuhaf bir söylem var. “Türkiye ideolojik saflaşmadan ve çatışmalardan neler çekti, neler…” diye güya kanıt da sunuyorlar! Bazılarına bu görüş yeni ve ilginç bir tespitmiş gibi görünüyor, konuşmaya değer buluyorlar.  Türkiye, ideolojik cepheleşmeden ve sağ-sol saflaşmasından mı çekti, terörden mi? Bence […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Köy Enstitüleri Üzerine Değiniler

Köy Enstitülerinin Düşün Babası Sorunu Köy Enstitüleri, Türkiye’nin kendi ihtiyacından hareketle, kendine özgü öğretmen, sağlık memuru ve toplumsal kalkınma uzmanı yetiştirme modelidir. Düşünce kökü olarak Meşrutiyet’e kadar gider ancak Kemalist dönemde (1923-1938) fikir olgunlaştırılmıştır. Atatürk’ün vefatından sonra 17 Nisan 1940’ta savaş ortamında çok yoksul koşullarda açılabilmiştir. Bu okullar CHP zamanında açılmış ve CHP zamanında kapatılmıştır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız