Doç. Dr. İkram Çınar’ın Yazıları

Sürekli Yazarlar

 

Doç. Dr. İkram Çınar

İkram Çınar, eğitim bilimcidir. Posof Lisesi’nden sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programını bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Kahramanmaraş (Afşin) ve Malatya’da görev yaptı.

Öğretmenlik yaparken İnönü Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi programını bitirdi ve İlköğretim Müfettişi olarak atandı.

İnönü Üniversitesinde, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında bilim uzmanı oldu. Aynı alanda Hacettepe Üniversitesinde “bilgi yönetimi” konusunda 2002 yılında doktorasını tamamladı.

1997’den 2008 yılına kadar İnönü Üniversitesinde görev yaptı. Dekan yardımcılığı gibi yönetim görevlerini yürüttü. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nın sekreterliğini yaptı. İnönü, Uludağ ve Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde çalıştı. “İlkokuma ve Yazma Öğretimi” (2004, ikinci baskı) ve “Mankurtlaştırma Süreci” (2006, üç baskı), “Neden ve Nasıl Mankurtlaştırılıyoruz” (2012, 2018, ikinci baskı), “Öğrenci Kulüpler ve Demokrasi Kültürü” (2012), “Atabek Yurdu: Jeokültürel Yaklaşım”  (2015), “Etnopedagoji: Atabek Yurdu” (2019, 2021 üç baskı) ve Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Yeterliliği (2020) adlı kitapları yayınlandı. Editörlüğünü ve ortak yazarlığını yaptığı kitapları vardır. Başlangıçta bir süre TRT Çocuk kanalında yayınlanan Pepee adlı üç boyutlu filmin senaryo danışmanlığını yaptı (N. K. Şahbaz ile). Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayınlanmış araştırmaları bulunmakta, eğitim öğretim konularında konferanslar vermektedir.

İnternetten “Eğitişim Dergisi”ni yayınlamaktadır. Eğitim politikası, etnopedagoji, mankurtlaştırma, bilgi yönetimi, öğrenci kulüpleri, eğitim denetimi ve Atabek Yurdu jeokültürü ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

 

Eğitişim Dergisi’ndeki Yazıları (Lütfen tıklayınız)

 

 

Diğer bazı yazılar

Çınar, İkram. (2020). Educational results of an exile: The Ahiska Turks [Bir Sürgünün Eğitimsel Sonuçları: Ahıska Türkleri] International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(4). 1603-1633.

Çınar, İkram. (2019). An Examination of Student Club Activities from the Perspective of School Principals and Teachers. World Journal of Education. Vol 9, No 4. p, 123-132. https://doi.org/10.5430/wje.v9n4p123

Çınar, İkram. (2018). Mankurtlaştırma ve Etnopedagoji Kavramlarına Aytmatov Gibi Bakmak. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt 6, Sayı 13, s. 80-99. Mayıs, 2018.

Çınar, İkram. (2018). Atabek Yurdu Etnopedagojisi: Ahıska Örneği. Turkish Studies. Vol 13/4, Winter 2018, pp. 363-386.  http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13145

Çınar, İkram. (2016). “Şehriyar’ın Eğitim Anlayışı / Shahriar’s Approach to Education” Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic. ISSN 1308-2140. Volume 11/19 Fall 2016. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11219   p. 245-266.

Çınar, İkram. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖrneğiKastamonu Eğitim Dergisi. Cilt 24. Sayı 1. Ocak 2016. s. 317-334.

Çınar, İkram. 2010. Classroom Geography: Who Sit Where in the Traditional Classrooms? (Sınıf Coğrafyası: Geleneksel Derslikte Kim, Nerede Oturur?) The Journal of International Social Research. Volume 3/10, Winter 2010. pp. 200-212. [Türkçesi için tıklayınız]

Çınar, İkram. 2009. Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2 (1) s. 14-30.

Çınar, İkram. 2006. The Scale for Student Arrangement in Traditional Classrooms: Validity and Reliability Study (SSATC).Humanity & Social Sciences Journal. Vol. 1, No. 1. Sep-Dec, 2006.

Çınar, İkram. “Eğitim ve Otoriteye Bağlılık” Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 186. Mart 1993. s. 31-33.

Çınar, İkram. “Eğitim ve Şiddet” Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 254. s. 42-46. Mayıs 1999.

Çınar, İkram. “Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 11. Yaz 1997. s. 289-298.

Çınar, İkram. “Eğitim Yönetiminde Bilgi Haritalarının İşlevi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı: 8. Ağustos 2002.

Çınar, İkram. “Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma” İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt.5, sayı: 7, 2004.

Çınar, İkram. “Laiklik, Laik Eğitim ve Siyaset” İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt.6, sayı: 9, 2005.

Çınar, İkram. “İnsan Kaynağını Geliştirme Bağlamında Değişim Yönetimi” Ege Eğitim Dergisi. 2005 (6)1 (81-93)

Çınar, İkram. “Laiklik ve Laik Eğitim” Pir Sultan Abdal Dergisi. Haziran 2005.

Çınar, İkram. “Ahıska Türklerine Dönmeyin Yasası” Cumhuriyet Gazetesi, Strateji Eki. 24 Eylül 2007. Sayı. 169.

 

Kitaplar

   

  

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir