Doğan ve Doğa Aşkı

Sayı 36- Ekim 2012

Tüm canlı ve cansız unsurlar birlikte doğayı oluştururlar. Doğa o kadar büyük ki sınırlarını kesin olarak belirlemek imkânsızdır. Cansız unsurlar dünyamızda miktarı sabit olan ve sürekli olarak değişim ve dönüşüm içerisinde bulunan su ile toprak’tan ibarettir. Dünyamızdaki su ve toprak dışında kalan unsurlarında canlılar olarak adlandırabiliriz. Canlılığın ilk oluşumunda cansız çevre vardı. Canlı çevreyi bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki büyük gruba ayırabiliriz. İlk oluşan canlıdan günümüze kadar oluşmuş canlılardan, sistematik çalışan bilim adamları ancak 3,5 milyon civarında canlı türünü (çeşit) tespit edebilmişlerdir.

Tespit edilen bu canlı türlerinden yaklaşık 1,5 milyonu bitkiler âlemine, 2 milyonu ise hayvanlar âlemine aittir. Hayvanlar alemi bir hücreli ve basit yapılı canlıdan insana kadar olan canlıları kapsar. İnsan ise hayvanlar âlemi olarak bilinen 2 milyon türden sadece bir tanesi olup bilimsel adı Homo sapiens’tir. Bugün dünyamızdaki Homo sapiens’in sayısı yaklaşık 7 milyar civarındadır. İşte doğan bu 7 milyar insandan biridir. Pekâlâ, doğan kimdir? Doğan yaklaşık 6900 çeşit dili konuşan, 5 ırktan fazla akrabası olan, 25’ten fazla inanca sahip yakınları olan biridir.

Doğan ve Doğan’ın tüm akrabaları Dünyanın cansız çevresi üzerinde, bitkilerin ve diğer hayvanların içerisinde yaklaşık 200.000 yıldır onlarla birlikte yaşamaktadır.

3,5 milyon canlı türünden insanı çıkardığımızda geri kalan canlı türleri ile cansız çevreye Doğa diyebiliriz. Kısaca Doğan ve çevresi dilebiliriz de.

Doğan’ın çevresinden farkı ne?

Doğan’ın çevresindekilerle ortak yanı ne?

Doğan’ın çevresi ile olan ilişkileri nasıldır?

Doğan’ın yaşamdaki amacı nedir?

Doğan; doğayı istiyor mu?

Doğan, Doğa’ya aşık mı?

Doğan’ın Doğa’ya yaptıkları ve yapacakları nelerdir?

Doğan, Doğa’yı teslim alabilecek mi?

Doğa ile Doğan’ın tanıtıldığı bu yazıdan sonraki yazılarda Doğan’ın Doğa hakkındaki düşünce ve eylemleri yukarıdaki başlıklar altında açıklanmaya çalışılacaktır.


[1] Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir