Yaratıcılığın Eğitimdeki Yeri

Bu çalışmada sanatta yaratıcılığın etkileri üzerinde durulurken yaratıcılığın Bilim eğitiminde ve yaşamdaki yeri de vurgulanmıştır. Yaratıcı etkinliğin evreleri açıklanmış, Sanat Eğitimi çerçevesinde öğrencinin algı alanını genişletmek için gereken etmenler üzerinde durulmuştur. Böylece yaratıcılığın eğitimle geliştirilebileceği savı adına bu bildiri hazırlanmıştır. Eğitimin değiştirme işlevinin içeriği, beraberinde getirdikleri sorgulandığında yaratıcılığın önemi ön plana çıkmaktadır. Bu tavrın gereği, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Geleceğin Şekillenmesi için Eğitimde Yaratıcılık

Geleceğin şekillenmesi, eğitimin doğru biçimlenmesiyle ilintilidir. Eğer yaratımlarla, yaratıcılığa önem verirsek, bireysel farklılıkların ayırtında olursak bu bağlamda şekillenen eğitim, geleceğin umudu olur. Yaratıcılık, salt eleştirel bakmak, eleştirip bırakmak değildir. Yeni önermelerde de bulunmaktır. Salt sorulara yanıt aramak değil soru da sormaktır. Sadece problem çözmek değil, problem de üretmektir. Bunlar gerçekleşirse montaj sanayide kalmak yerine orijinali […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Boyama Kitaplarıyla Yaratıcılığı Başkalarına Bırakmak

Bu yazıyı Prof. Dr. bir kadın akademisyenin ilerici bir dernekten torunu için boyama kitabı aldığını söylemesiyle yazmak gereği duydum… Boyama kitapları çocuğu her şeyden önce hazırcılığa alıştırır… Düşündürmez, hayal ettirmez, merak ettirmez… Ve kesinlikle kendini ifade etme olanağı sağlamaz… Bir başkasının hayal gücünü, düşündüğünü, tasarladığını yaşama döktüğü çalışmalarının içini doldurması sadece el melekelerini geliştirir. Ama […]

Yazının devamı İçin tıklayınız