İnsan, İnsan Hakları, Prehistorik Fikirler Ve Gerçekler.

İnsan hakları ancak evrenselse anlam kazanır. Çeşitliliğin canı cehenneme. “İnsanların kapalı yerlerde yaşadığı zaman artık geçti. Kimse taş çağında yaşayamaz. İnsanlar durumlarını bilerek seçimlerini yapabilir, her zaman da yeniliği seçerler. Yenilik, özellikle kültürel çeşitliliğin kaybı demektir.” Yeni bilimsel bulgular ve

Mevlana’nın Eğitimle İlgili Görüşleri

GİRİŞ Bu yazıda Mevlana Celalaeddin Rumi’nin eğitim görüşleri PDR alanına etkileri açısından incelenmiştir. Bu incelemede büyük ölçüde Prof. Dr. Mustafa Ergün’ün “İnsan ve Eğitimi”adlı kitabından yararlanılmıştır. 1. Mevlana’nın Hayatı Mevlana veya Mevlana Celaleddin Rumi olarak bilinen büyük Türk düşünürü Celaleddin

Varoluşçu Psikoterapi

GİRİŞ Araştırmanın Amacı Bu ödevi hazırlamamızdaki amaç Varoluşçu felsefe ve Varoluşçu psikoterapi hakkında bilgi edinmektir. Ayrıca özgürlük kavramı üzerinde durduk. Özgürlük kavramının tanımının ne olduğu ve özgürlüğün sınırlılıklarının neler olduğu hakkında araştırmalar yapılarak bu ödevi hazırlamış olduk. Ondokuzuncu yüzyılda bir

Tevfik Fikret’in Şiirlerindeki Eğitim

Şiir en eski anlatım araçlarından biridir. Eski zamanlardan beri insanlar duygu düşüncelerini ifade etmek için şiiri kullanıyorlardı. Şiirin kısa dizelerden oluşması düz yazıya göre daha kolay anlaşılmasını sağlar. Onun ahenk yönü çocukların hayal dünyasıyla etkileşim kurmakta ve çocuklar tarafından anlaşılmasını

Okul ve Öğrenci Sloganları

Günden güne sloganlarımızın yayıldığını görüyorum ve bu bana oldukça keyif veriyor. İlk slogan çalışması yaptığım öğrencilerim şimdilerde büyüdüler. Kocaman birer genç oldular. Peşlerinden gelen arkadaşları tarafından sevgi, azim ve merakla takip edilmekteler. Günden güne çok yol katettiğimizi görüyorum. Zaman geçiyor,

Muhammed İkbal’in Felsefesi – 1

Muhammed İkbal, 1873’te Hindistan/Lahor’da doğar.  Babası Nur Muhammed’in tasavvufa karşı beslediği özel temayülü, İkbal’i küçük yaşlarından itibaren etkiler.  İkbal’in çocukluk yıllarından itibaren etkilendiği diğer bir sima ise, dönemin alimlerinden Mir Hasan’dır.  Mir Hasan, Seyyid Ahmet Han’ın fikirlerini benimseyen alim bir

Reklamların Çocuklar Üzerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri

Medyanın en etkili iletişim aracı olarak kabul edilen televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Öğrenecek çok şeyi olan çocuklarımıza televizyon çeşitli alanlarda bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilerin çoğu çocukların yaş seviyelerine göre çocuk programları içeriğinde verilmektedir. Bunun dışındaki programlar anne

Türkiye’de Engelli Hakları

Her insan dünyaya geldiği andan itibaren yaşamın ona sunduğu ve bu yaşamda kendisini bulmasını, keşfetmesini, sağlayan birtakım ayrıcalıklara sahiptir.Yaşamda kişinin kendisini bulması için düşünmesi, araştırıp incelemesi, davranışları ve olayları yaşaması, bu olayları sorgulaması, yorumlaması, ve anlaması gerekir ki diğerlerini de

Türkiye’de Çocukların Eğitim Durumu

Giriş Çocuk Hakları kavramı; çocuğun zihinsel,bedensel, duygusal, sosyal, ahlaki ve ekonomik bakımlardan özgürlük ve haysiyet içinde, sağlıklı ve normal biçimde yetişebilmesi için ona hukuk kurallarıyla tanınan yetkiler ve menfaatlerdir (Akyüz,1999). Çocuk Hakları Sözleşmesi,tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir

Kavramların Işığında İnsan Hakları

İNSAN, HAK, HUKUK VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI IŞIĞINDA İNSAN HAKLARI Giriş “İnsan hakları nedir?” sorusuyla başlayacak olursak bu sorunu yanıtını öncelikle “insan”,”hak” ,“hukuk” ve “demokrasi” kavramlarını açıklayarak vermeliyiz. İnsan haklarını anlamak, sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek yukarıdaki kavramları bilmekle mümkündür. Bu

Vatan Ve Bayrak Hasreti İle Yaşıyoruz

Bahadır Metan Enveroğlu Kimdir? 1934 yılında Gürcistan Cumhuriyeti’nin Ahıska Bölgesi’nde doğdu. 1944’de Stalin yönetimin emriyle Ahıska Türkleri’nin yaşadığı sürgün olayında zorunlu olarak Kazakistan’a sürüldü. 1958 yılında İnşaat Fakültesini bitirdi. 1958-84 yıları arası Özbekistan’in Çinaz ve Akkorgan rayonlarında yaşadı. 1970-80 yılları arasında

Küresel Isınmanın İnsan Yaşamı Ve Düşüncesine Etkisi

KÜRESEL ISINMANIN DOĞAYA, İNSAN YAŞAMINA VE DÜŞÜNCEYE ETKİLERİ   Prof. Dr. Oktay HÜSEYİN (Guseinov) Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin AKSU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi e-posta: huseyinaksu26@hotmail.com Bu yazı, şu an aramızda olmayan Prof. Dr. Oktay Hüseyin ile 2009 yılının

Yaradan’a Varış: Bütünsel Bir Ahlak Öğretisi

T.C. Okan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sadık Kırbaş’a Armağan YARADAN’A VARIŞ [*] GÜNÜMÜZ EVREN OLUŞUM BİLGİSİ İLE UYUMLU, BÜTÜNSEL BİR AHLAK ÖĞRETİSİ: NASIL? T.C. Okan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Sadık Kırbaş için, bir armağan kitabı düşünülmüş olması çok yönlü, çok