Eğitimin Sevgiye Yaslandırılması Gerekliliği

Her yakınlık sağlayıcı, geliştirici ve üretici edim, sevgiyle başlıyor, sevgiyle sürdürülüyor. Biyolojik ve toplumsal-ruhsal bir varlık olarak insan, yaşama ancak sevginin görkemiyle sağlam tutunabiliyor. İnsan, bilinçlenmeye, sağlıklı iletişime, iş ve güç birliğine, etkileşime, özgürlüğe, bağımsızlığa, hak ve hukuka, barışa, bilim

Kintsugi: Eşyaları Altınla Onarma

KİNTSUGİ: KIRILAN EŞYALARI ALTINLA ONARMA FELSEFESİ VE SANATI “Kendi alevlerinizde yanmaya hazır olmalısınız:  Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz?”             -Irvin D. Yalom, Nietzsche Ağladığında “Küllerinden yeniden doğmak“ efsanevi bir kuşun hikayesidir. Farklı kültürlerde “Anka“, “Zümrüdüanka“, “Simurg” ya da “Phoenix” olarak

Eğitim ve Demokrasi

Eğitimin birey, aile ve toplum açısından beklenen en önemli işlevi değiştirici, dönüştürücü ve geliştirici olmasıdır. Bireyleri daha bilinçli, akılcı ve tutarlı bir tutum ve davranışa kavuşturmasıdır. İnsanları bencillikten, tembellikten, aymazlıktan kurtarmasıdır. Toplumsal yaşamda çalışkanlığın, üretkenliğin, barışın ve sevginin maya tutmasıdır.