Dürtü, İstek ve Sol Hareket

İnsanı harekete geçiren nedir? Dürtü ve istek insanı harekete geçirirler. Dürtü her insanın temel ve ilkel gereksinimlerini gidermek yönelimidir. Bir canlı olarak insanın yaşamını sürdürmek için elde etmesi gereken beslenme, üreme, korunma gibi etkenlere yönelik atılımları ya da saldırıları dürtüsel hareketlerdir. Dürtüyü aşamayan insan sadece varlığa yönelir bu da hem kendisine hem de çevresine zarar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Neden Hepimiz Türküz

Özellikle son 10 yıldır tarihimizle yüzleşme adı altında cumhuriyete saldırılar en üst düzeye çıkmıştır. Cumhuriyet halkın gelenek, görenek ve inançlarına gıcık olan halktan kopuk mösyö olarak tabir edilebilecek, bir grup halk düşmanı, okumuş yazmış, sadist, ırkçının o zamana kadar insanların özgürlükler içinde yaşadıkları yaşamlarını yıkarak kendi baskı sistemlerini kurmak için insanlara zorbaca dayattıkları bir rejim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ulusal Eğitimin Düzenlenmesi

Bu yazının amacı eğitim sistemimizin dayanması gereken ilkeler doğrultusundan nasıl yapılandırılabileceğine dair genel bir çerçeve çizmektir. Bu bağlamda bütünsel bir yaklaşımla eğitimin nasıl örgütlenmesi gerektiği, hangi aşamalardan geçmesi gerektiği, öğretmen yetiştirme konusunda neler yapılabileceği tartışılmıştır. Temel İlkeler Ulusal eğitimin amacı ulusun bireylerinin özgür insanlar olarak yetiştirerek, olabilecekleri en iyi şey yani kendileri olmalarını sağlamak olmalıdır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Demokrasi Nedir?

Bildiğimiz gibi demokrasi düşüncesi Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Neden başka bir medeniyette değil de Antik Yunan’da demokrasi ortaya çıkmıştır? Antik Yunan özgürlüğün düşünsel olarak formüle edildiği ilk toplumdur. Antik Yunan’daki felsefi gelişme sayesinde Yunan toplumu özgürleşmiştir. Yunan felsefesi evreni yöneten bir yasa olduğunu fark etmiştir. Buna logos demişlerdir. Logosun insanları da kapsadığını ve bazı insanların […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Felsefesi

Özet İyi öğretmenler olmadan etkili bir eğitim sistemi kurulamaz ve sürdürülemez. Bu nedenle etkili bir öğretmen yetiştirme sistemi oluşturmak bir zorunluluktur. Böyle bir sistemin güçlü temellere ve doğru ilkelere dayanması gerekir. Öğretmen eğitim sistemimizi güçlü temellere ve doğru ilkelere dayandırabilmemiz için öğretmen yetiştirme felsefemiz olmalıdır. Böylece etkili, üretken, kişisel mesleki açıdan doyumu yaşayan öğretmenler yetiştirebilmemiz […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Üniversitelerimizde Bilimsizlik

Bilim var olanın, edimselinin, eyleminin bilgisini ortaya çıkararak gerçeğe ulaşmak için izlenen sistematik çabadır. Örneğin kadın ve erkek var olandır. Kadınların ve erkeklerin birbirlerine âşık olmaları bir edimdir. Ayça ve Gökhan’ın birbirlerine âşık olmaları da eylemdir. Ayça ve Gökhan’ın birbirlerine âşık olmalarının yasalarını açıklayabilirsek bu bilimdir. Sonuçta Ayça ve Gökhan da diğer insanlar gibi insandırlar. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilim ve Üniversitelerimiz

Üniversiteler meslek yüksek liseleri değillerdir. Üniversitelerin birincil amacı mezunlarını meslek sahibi yapmak değildir. İnsan meslek lisesine giderek ya da usta çırak ilişkisi içerisinde bir meslek sahibi olabilir. Üniversitelerin asıl amacı bilimsel bilgi üreterek bilimsel gelişimi sağlamaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bilim insanı yetiştirebilmek gerekir. Üniversitelerde eğitim gören gençlerin bilime hevesli, bilimsel ahlaka uygun, zeki ve çalışkan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız