Öğretmen Neler Yapmalı?

Neler yapmamalı sorusunun yanıtı daha kısa olabilir. Bu nedenle bu yazıda birinin eğitimini kolaylaştırmak amacındaki kişinin yapması gerekenler, ana hatlarıyla, örnekler verilmesine karşın, “nasıl” boyutunda derinliğe inilmeden, “ne” boyutundaki etkinliklerine yönelinmiştir. Farklı eğitim alanları için, bunlara eklenecek özel uygulamalar elbette olacaktır. Çocukların ve öğrenmek isteyen yetişkinlerin gelişimi için bir yardımcı olması gereken öğretmenden beklentiler, eğitimi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sorun Çözmek

Sorun Nedir ? Kişi rahatsızlık duymuyorsa onun için sorun yoktur. Bu yargı bizi iki sonuca götürür. Birincisi, sorunun rahatsızlık veren bir durum yarattığı, ikincisi ise, bir kişi için sorun olanın için olmayabileceğidir. Kazancı bol olan için kışın ısınmak sorun olmayabilir, ülseri olan biri için yemek sorun olabilir. Düşünmesini bilmeyen biri için trafiği engellemek sorun değildir. Bir […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Filin Neresidir?

Ünlü benzetmede, daha önce hakkında hiçbir bilgileri olmayan, adını bile bilmedikleri “fil”i dokunarak tanımlamaları istenen doğuştan körlerin her biri, filin dokunduğu yerinin bilgisini kullanarak fili tanımlamış, kuyruğunu tutan “süpürgedir”, hortumunu tutan “borudur”, ayağını tutan “direktir” demiş ya, günümüzde birçok kavram gibi eğitim de kişilerin doğru veya yanlış “bildikleri kadarıyla” anlamlandırdıkları bir kavram oluverdi. Dahası, herkes […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yöneticiler Suçlu Olamazlar

– Silifke’nin Yoğurdu Da Yok – Başlıktaki anlamlardan biri de, suçlu olanların yönetici olmamaları gerektiğidir. Bir yöneticinin işleyebileceği en hafif yasal suç, belki de görevi ihmal suçudur. Bu suç için de birkaç ay hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumda, en hafif suçu da işlese, bir yöneticinin yeri, makamı değil, hapishane olmalı, aksi halde, yasalar uygulanmayacaksa hiç […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ezbersiz Eğitim

Kavramlar, genel düşünceler olarak ele alındığında bu genel anlam, onlara kişilerce yüklenen özel anlamlarla tam binişmeyebilir. Bu durumda, aynı “şey”, farklı anlamlarla anlatılmaya çalışılabilir veya aynı anlam, az-çok farklı “şey”leri anlatmak için kullanılabilir. Bu anlam kaymaları, anlam binişiminin azalmasıyla birlikte, kavramın farklı anlamlarla yüklü olması yoluyla, aynı kavramı kullananların anlaşmalarını zorlaştırabilir. Önyargı, ezber, öğrenme, eğitim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilgi Türleri

Daha başka değişkenler açısından bakılarak da bilgiler farklı gruplarda toplanabilir. Aşağıda, edinilme biçimi ve yanıltıcılık düzeyleri esas alınarak bilgiler üç grupta toplanmıştır. 1 – Duyumsal Bilgi Bilgi, bilinen şeydir. Bizim veya başkalarının bildikleridir. Bilgi edinmenin temel aracı, duyu organlarımızdır. Beş duyumuz, dışımızdan aldıkları duyumları bize kazandırır. Altıncı bir duyumuz yoktur. Altıncı his denen şey, kuşku […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Araştırmaların Bilimselliği

Bilimsel yayınların işlevselliğinin artırılması için, onlarla ilgili açıklama, eleştirme, tartışma yazılarına da gerek vardır. Bunlar, yazara, yayıncıya, okuyucuya ışık tutarak yayınların düzeltilip geliştirilmelerine hizmet eder. Bu yapılmadığında yazarın iletimi yanıtsız kalır, iletişime dönüşmez, dönütün yararları oluşmaz. Daha kötüsü, bazı yayınlarda görülebilen bilimsel yanlışlar, okuyucular tarafından doğru sanılıp kullanılabilir, yanlış uygulamalar yaygınlaşır, bilimsel olmayan bilgi ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Denetiminde Dönüşüm

Değişim, zaman ve eylem boyutlarının getirdiği bir farklılaşma olarak, süreklidir. Sistemlerin parçaları, kendi aralarında ve birbirlerinde oluşan değişime uyum sağlamazlarsa, sistemin amaçları yönündeki hızı, etkinlikleri, bu etkinliklerin sayı ve kalitesi amaçlardan uzaklaşır, parçalar birbiriyle uyumlu çalışmak yerine birbirlerinin işleyişine engel olurlar. Bu durumdaki bir sistem, içinde bir parçası olarak var olduğu üst sistemin işleyişini de […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Denetiminde Bilim ve Teknoloji

Denetim Algısı Yapılması amaçlanan herhangi bir yönetim işinin, başlangıcından bitirilmesine kadar geçen süre ve bu sürede yapılan işler, “yönetim süreçleri” olarak adlandırılır. Bu süreçler, yapılacak işin kararlaştırılmasıyla başlar. Yapım kararı verilen iş planlanır, planı uygulayacak örgüt oluşturulur, örgüt çalışanlarının iletişimi sağlanır, işleri yapacak olanlar güdülenir, işlerin birbiriyle uyumlu olması sağlanır, bu süreçlerin tamamı denetlenir. Yönetim […]

Yazının devamı İçin tıklayınız