Küresel Isınmanın İnsan Yaşamı ve Düşüncesine Etkisi

KÜRESEL ISINMANIN DOĞAYA, İNSAN YAŞAMINA VE DÜŞÜNCEYE ETKİLERİ   Prof. Dr. Oktay HÜSEYİN (Guseinov) Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin AKSU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi e-posta: huseyinaksu26@hotmail.com Bu yazı, şu an aramızda olmayan Prof. Dr. Oktay Hüseyin ile 2009 yılının bahar aylarında ele alınan ve daha önce herhangi bir dergide yayınlanmayan bir yazıyı ele almaktadır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

En Önemli Bilimsel Sonuçlarım

Fiziğin, Astrofiziğin ve Uzay bilimlerinin çok farklı dallarında çalıştım ve bu bilim dallarına büyük katkılarda bulundum. 2 tane de Sovyet patentim var. Teknolojiye bağlı yeni, kolayca gerçekleşebilen fikirlerimde vardır. Astrofizik ve Uzay bilimleri üzerine şimdiye kadar toplam 7 Nobel Ödülü alınmıştır. Onların 3 ü ile direkt ilgili olan önemli öngörülerde bulunduğum iyi bilinmektedir (Bak Bilim ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Darwin’i bitirdik, sıra Einstein’da mı?

1. Einstein’ın teorisini çürütmek imkânsızdır! Önceki yazılarımızda Einstein çalışmalarını gelişmemiş herhangi bir ülkede sürdürse neler görüp karşılaşabileceğini, bizce nedenleriyle açıklamaya çalışmıştık. (www.egitisim.gen.tr/ohuseyin_kor_einstein1.htm www.fizikportali.com/2009/03/kendi-ulkemizde-einstein-i/) Bu yazılarımızı okuyanlardan biri, internet ortamında rastladığı aşağıdaki haberi bize iletmiş. Haber şöyleydi: “TÜRK BİLİM ADAMI EINSTEIN’IN TEORİSİNİ ÇÜRÜTTÜ. Okan Üniversitesi’nin Nükleer Bilimler konusunda uzman, dünyaca ünlü öğretim üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, uzun […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Evren, Allah, Evrim ve İslam – 2

6. Fizik açısından Ruh, Vücut, Düşünce, Madde ve Alan kavramlarına, din açısından amatör fizikçinin bakışı. Her hangi bir konuda tartışma açılırsa, tartışmanın faydası olması için kullandığımız kavramların neler içerdiklerini açık şekilde bilmemiz gerekir. Adeta diyoruz ki İslam bir dindir ve diğer dinlerden farklı olarak barışçıl dindir. Yukarıda bütün evrenleri yaratan ve onların (içindeki cansız ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yanlış Öğretilen Fizik: Bir Örnek

Biz yazılarımızda temel bilimlere, özellikle matematiğe ve fiziğe en büyük katkıları çok genç insanların yaptıklarını belirtmek istemişiz. Bu nedenle de şunları herkesin bilmesini istemişiz: Bilindiği gibi gerçek bilgiye sahip olmak ve bilimsel düşünceyi geliştirmek bizimki gibi toplumlarda hiçbir zaman ön plana çıkmıyor. Herkes diploma peşinde. Diğer yandan biliyoruz ki, en büyük bilim adamları, matematikte ve fizikteki en […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Einstein Matematiğe Dayandığı için Başarılı Oldu

Unutmamak gerekir ki en kesin dil matematik dilidir. Matematiksel ifadeleri, matematik bilen insanlar, farklı zamanlarda ve farklı ülkelerde okurken bile aynı bilgiyi almış olurlar. Ama söz ile ifade edilen fikirler, aynı millet için bile farklı zamanlarda farklı anlamlara gelebilir. Daha ötesi, aynı millete mensup, aynı zamanda, ama farklı bölgelerde yaşayan insanlar, bazen aynı sözü çok […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Rusya ve Ruslarla Evlilik

Ömür boyu fizik ve astrofizik çalıştım ve sosyal bilimlerden uzak oldum. 1938 yılında Azerbaycan’ın Baku şehrinde doğdum ve eğitimim Rusça oldu. Sovyetler Birliğinde Rusça okul nerede olursa olsun aynı program üzere gerçekleşiyordu. Doğal olarak okuldan okula farklar çoktu. Her Rus okulunda bütün dersler yalnızca Rusça yapılırdı. Bütün Rus okullarda Ruslar çoğunlukta idiler. Böyle olduğundan derslerden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Evren, Allah ve İslam – 1

1. Giriş Herhangi bir konuda tartışmak istediğimizde, özellikle ileri mantığa (daha da iyisi bilime) dayanılarak kullanılan kavramların (terimlerin) kesin şekilde belirlenmesi gerekir. Bu nedenle de aşağıda kullanacağımız bazı kavramları hatırlatalım: Anlamak (bilimsel temele veya mantığa dayanarak), bir şeyleri duygu organları ile belirleyerek, deneyerek, duyduğunu ve okuduğunu kabul etmektir. İnanmak ve inançlı olmak için insanın doğru […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilimde Neden Geriyiz?

Ben, bilmediklerimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. Apologie, Sokratus   (MÖ 469 -399)   1. Farklı fikirler ve gerçekler 2007 yılının sonbaharında bilgisayar ortamında İslamabad’da yaşayan Pakistanlı bilim adamı Dr. Faruk Saleem’in “Neden Yahudiler tüm Müslümanların toplamından yüz kez daha güçlüdürler” veya “Neden Müslümanlar bu kadar güçsüz, ama Yahudiler güçlü” başlıklı bir makalesinin internet ortamında okuyucu kitlesi […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İyi Fizik Eğitimi İçin Çalışanların Makalelerine İlişkin Değerlendirme

1. Hataların  Kaynağı Sayın Halil Gündoğdu yazdığı önemli ve ilgi çekici makalesinde (Ekim 08. 2007   www.fizikogretmeni.com) eğitim sistemimizi eleştirmekten önce kendimizi eleştirelim diyor: “Eleştirilerimize bir bakalım; ezberci sistem, teorik sistem, test sistemi, bozuk sistem…. Nedir bu sistemi bozan? Problem, sistemde mi yoksa sistemin uygulayıcıları olan eğitimcilerde yani bizde mi? Biz eğitimciler olarak gereğini yapsak acaba önümüzde […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sibirya’ya Masrafsız Gitme Yolları

Sibirya’ya masrafsız gitme yollarından biri artık kapanmış! Eski Sovyetler Birliğinde olan biten ve çok çirkin olan olayları çok iyi olaylarla birlikte unutmamak gerekir. Fanatizm ile bağlı böyle bir devri karakterize etmek için bir fıkrayı anlatmak istiyorum: Bir işçi defalarla tutuklanmış ve Sibirya’ya sürülmüştür. Bu kişiye başına  gelenleri bir anlat denildiğinde, hiç eğitim almamış işçi olayları […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Avrupa Birliği

1.  İki Artı İki Dört Eder mi? Hayır, Genelde Etmez Pek çoğumuz için iki artı ikinin dört yaptığı, rahatlıkla ve kuşku duymadan söyleyebileceğimiz bir gerçektir. Acaba neden? Çünkü en basit şeyleri gerçek gibi kabul etmeye ve düşünmemeye alışkınız. Dünyanın hemen hemen tümünde onluk sayı sistemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dörtlük sistemden daha fazla rakamın kullanıldığı sistemlerde dört […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilime Katkı ve Bazı Türk Bilginlerinin Bilime Katkısı

Dünya tarihinde milletlerine yer ve saygı kazandıranlar,  genelde sayıları çok az olan bilim ve kültür insanlarıdır. Adını ve milletini tarihe yazdıran insanları, toplum ve devlet hep yükseklerde tutuyorsa, değer veriyorsa böyle toplumlar gelişir ve saygın olarak kalır. Buharalı önemli bilim insanı, hekim ve İslam filozofu olan İbn-i Sina (980-1037)  “Bilim ve sanat takdir görmediği yerden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilimsel Düşünce, Fizik Eğitimi ve Fizik Bilimine Katkı İmkanımız

Bildiğim kadar  iki şey sonsuzdur. Bunlardan biri Evren, diğeri ise insanların düşüne bilmelerinde ki fark. Ama Evrenin  sonsuz olduğuna tam olarak inanmıyorum. Albert Einstein. (1879–1955 ) Bilindiği gibi herhangi bir alanın (ister bilim, ister kültür, isterse herhangi bir üretim alanı olsun) gelişmesi ona verilen değere (talep’e) bağlıdır. Avrupalılar ve özellikle kıtanın kuzeyinde yaşayan halklar kaliteli […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sovyetler Birliğinde Hidrojen ve Nötron Bombalarının Üretiminin Kısa Tarihi

a. Hidrojen Bombası. Bir çekirdek tepkimesi sonucu açığa çıkan enerji, iki durumda çok fazla oluyor ve tepkimelerin kendi kendine devam etmesini saklıyor. Bunlardan biri, kütlesi en fazla olan kimyasal elementlerin bazı izotoplarının bölünerek çok sayıda nötron üretenidir. Örneğin Uranyum-235 ve Plütonyum-239. Diğeri ise Hidrojen atomunun izotoplarını çok büyük sıcaklık (milyon dereceler) ve basınç ortamı oluşturarak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sovyetler Birliğinde Atom Bombasının Kısa Tarihçesi

1. Giriş Yeni silahlar tarih boyu ülkelere güven vermişlerdir ve savaşları tetiklemişlerdir. Yalnız atom bombası büyük bir savaşa, İkinci Dünya savaşına son koymuş ve öldürülecek insan sayısını, beklenene karşın azaltmıştır. Doğru, Amerikanlıların Japonya’da kullandığı (Ağustos 1945)  iki atom bombası büyük bir insanlık felaketidir. Bir anda baş veren felakettir. Ama aylarca devam edeceği beklenen Japonya savaşı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Genetik Silahlar

a. Genetik Silah Yalnızca yaşları 20’nin altında olan yeşil gözlüleri veya Avustralya’da yaşayan yerlileri veya Yahudiler ile uzaktan bile akrabalıkları bulunmayan bazı Arap toplumlarını veya esmer İngilizleri öldüren veya sakat yapan veya kısır yapan bombaların (silahların, mikroorganizmaların) olduğunu düşünün. Şimdi insanları kısır yapan, belirli bir milleti çok kısa veya kısman uzun zamanlarda öldüren genetik bombalar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Dalgalar Neden Kıyıya Vurur?

Bundan  yaklaşık  25 yıl önce, ilköğretim öğrencisi olan kızımın müzik dersi için piyanoda çaldığı parçayı defalarca dinlemiştim. Müziğin sesini duyan komşumuzun kızı, bize gelerek rahatsız olduğunu söylemişti ve rahatsızlığının nedeni olarak da kızımın bir tuşa eksik vurmasını belirtmişti! Benim için ise, piyanoda kaç tuşun olmasının veya kaçına basıldığının önemi yoktu. Farkı nedir? Biliyoruz ki, göz, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Lise 2’de Merdiven veya Çubuk Meselesi

Duvara dayanmış merdiven veya çubuk meselesi  Lise 2’de vektörlerden sonra, hemen başlayan kuvvet momentine  bağlı meseledir. Merdiven veya çubuk duvara dayanmış şekilde dengededir. Kitapların çoğunda böyle eşyaların kütlesinin homojen dağıldığı  ve bazen de kütlenin tümü bu nesnelerin  orta bölgesinin her hangi bir  kesin belirtilmiş yerinde olduğu verilir. Çok zaman duvarın dümdüz ve sürtünmesiz olduğu, ama […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Hayvanların en basit skaler ve vektörel nicelik anlayışları onların doğada yaşayabilmeleri için gereklidir. Örneğin avcı hayvanlar, rüzgârın ve avının hızlarının büyüklüğünü ve yönünü göz önüne alarak hareket ederler. İnsanlar ise bu kavramları oldukça geliştirip bir araç gibi kullanmaktadırlar. Bu temel kavramların net anlaşılmamasından ortaya çıkan belirsizlik, ne yazık ki ders kitaplarında kendisini apaçık göstermektedir. Temel bilimlerin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Karınca Yuvalarını Neden Su Basmıyor?

Hiçbir temeli olmadan kendini eğitimli sayıyorsun, karınca toplumundaki sosyal ilişkileri insanlık olarak kabul ediyorsun ve bundan da mutluluk duyuyorsun, durma mutlu ol. Kuzma Prutkov. Karıncalar dünyadaki canlıların en özellerindenler. Onlar en az 130 milyon yıldır yaşamaktadırlar. Yeryüzünde yaşayan kuş türü yaklaşık  9 bindir, ama karıncaların tür sayısı bundan biraz azdır. Boylarının  2-33 mm arasında olmalarına rağmen, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Fizik Nobel Ödülleri

Bilindiği gibi Nobel ödülleri, insan yararına gelen ve uygulanması deneysel yollarla gösterilmiş,   Dünya çapında önemli olan,  bilimsel sonuçları ortaya çıkarmış bilim adamlarına verilmektedir.   Ödüller,   1901   yıldan sonradan verilmeye başlamışlar. Eğer bilimsel sonuçlar, müellifin  ölümünden sonra  deneysel olarak, desteklenip ise,  bilim adamı ödüllendirilmiyor.  Bu nedenle de, teorik konularda çalışan,  bazı çok büyük bilim adamları ödüllendirilmemiştirler.  Aşağıda, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Fizik, Matematiğin Uzantısı Değildir

Çok zor anlaşılan ve birinin diğeriyle hiç bir bağlantısı gözükmeyen olaylar arasında ortak temel yanlar görmek ne kadar güzel bir duygudur. Albert Einstein  (1879 – 1955) Türkiye de “Matematik Dünyası” gibi bir güzel dergi vardır. Ne yazık ki Fizik alanında nen ki benzer, hiç kötüsünün de olduğunu bilmiyoruz. Keşke orta öğretim okulları için de bu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sovyetler Birliğini Dünyada En Öne Çıkaran ve Çökmesini Hızlandıran Rus Mucizesi

1. Yeni Savaş Silahları ve Yıldızlar Savaşına İlk Adım İnsanoğlunun Dünyanın çevresindeki kozmik uzaya çıkması, Ayın yüzeyine inip kalkması ve gezeğenlere cihazları gönderebilmesi bilimin ve özellikle teknolojinin yaklaşık 30 yıl önceki mucizesidir. Bilindiği gibi bu yönde ilk önemli adımı Sovyetler Ülkesi atmıştır ve Yuriy Gagarin’in kozmosa uçuşu, kozmik çağın başlangıcı olmuştur. Kozmosa ilk insan uçuşu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız