Vatanım İçin

Sayı 32- Ekim 2011

Elime bir kâğıt, bir kalem aldım

Evvela yeminim, vicdanım için

Aç kalbimi gör içinde neler var

Yanık vatandaşım, vatanım için

Davut oğlu Süleyman’ı veririm

Vatan için ben canımı veririm

İftiharla şirin canı veririm

Vatanım uğruna, vatanım için

Türk oğluyum ölüm için gam yemem

Gönül coşar eğlen demem, dur demem

Servetimi, devletime yok demem

Veririm her şeyim vatanım için

Dilersin ağayım, dilersen nöker

Ben ki benim vatanımda hünkarım

Gece gündüz her cefayı çekerim

Yorulmam bu yolda vatanım için

Benden üstün, akıllısın sanmasın

Olur olmaz boş sözlere kanmasın

Ben dostumu, düşmanımı anlarım

Her zaman uyanık vatanım için

Mecbur olur düşmanımı döverim

Övüm desem, öz babamı överim

Öz yurdumu öz kalbimde severim

Saygımı unutmam vatanım için

Gel desinler er meydana girerim

Dur desinler sözden anlar, dururum

Koşar öküzümü, saban sürerim

Ekerim tarlamı vatanım için

Şahadetin her tadını bilirim

Devletim emreder asker olurum

Gerekirse vatan için ölürüm

Takarım çantamı vatanım için

Kavga günü cephelere sürseler

Beni de insana laik görseler

Ordular başına beni verseler

Zafer kazanırım vatanım için

Düşman hançeriyle paralanır isem

İhraç defterine sıralanırsam

Vücudum bin para yaralanırsam

Cesaretim ölmez vatanım için

Kararlıyım ben bu yolda giderim

Ne kadar vücudum, kuvvetim, varım

Şayet naçar kalsam davar güderim

Çobanlık yaparım vatanım için

Yıllar boyu yol yürüsem yorulmam

Dalımı kırsalar, kökten kırılmam

Annemin ki hiç sözünden ayrılmam

Babamı severim vatanım için

Yelken açsam rüzgârlara karışsam

Dostlarıma selam versem, görüşsem

Zengin olsam, tacirlere satılsam

Sürüler beslerim vatanım için

Ya gücüm yeterse imkanım olsa

Müsait müsait zamanım olsa

Vatan bucağında dükkânım olsa

Helal mal satarım vatanım için

Tap deseler öz yurduma taparım

Sap deseler yanlış yoldan saparım

Bağ becerir, bahçivanlık yaparım

Fidanlar dikerim vatanım için

Herkes bulduğunu rahat yeseler

Tezgâhında şal dokuyup, giyseler

Yurdumuza düşman gelir deseler

Ateşler saçarım vatanım için

Şehit, gazi atalarım vatanda

Anam, babam, can ciğerim vatanda

Buram buram kanım kokar vatanda

Ben de bir kurbanım vatanım için

Vatandaşım her cefayı çekerim

Öz yurdumda, öz işime nökerim

Külüngümle dağ taşı sökerim

Kaleler yıkarım vatanım için

Eğer o dur ki engelleri aşasın

Deniz gibi dalgalanıp coşasın

Çil çocuğum vatanımda yaşasın

Gurbete giderim vatanım için

Usul yürür her zemine bakarım

Hazin hazin sular gibi akarım

Vatan hainini yakar yıkarım

Bu benim hakkımdır vatanım için

Yabancının dağlarına bakmam

Atamızın emrinden çıkmam

Yad elleri öz yurduma sokmam

Olurum olamaz vatanım için

Bazen yumuşağım bazen sert gibi

Mertleriyle konuşurum mert gibi

Ağzı kövürlenmiş koca kurt gibi

Azgın canavarım vatanım için

İnsan zümresinde kamil insanım

Madenler yanında ben de madenim

Yurdumu bekleyen bir gergedanım

Kara karıncayım vatanım için

Bu hedeften asla dönmez imanım

Ceddimizden elimizde fermanım

Demirciğim çekicimle zindanım

Demirler döverim vatanım için

Sularım var değirmenler çevirem

Ocağım var tuğla, kerpiç kavuram

Külüngüm var koca dağlar devirem

Her yana yol yaparım vatanım için

Okulum var, mektebim var okurum

Çok şükürler ışığım var yakarım

Tezgahım var özüme çul dokurum

Fazlasını satarım vatanım için

Mevsiminde ekin tarla tutmazsa

Afet gelir arpa, buğday bitmezse

Büyük kisbi kara elim tutmazsa

Yeniden ekerim vatanım için

Beni sevmeyeni ben de sevmem

Varım yokum gitse gam yemem

Türk oğluyum elden gitmek istemem

Aç kalır yatarım vatanım için

Bir ihtimal her an bir zaman gelse

Herkes yurdu için tedbirli olsa

Düşman karşısında bir deniz olsa

Piyade geçerim vatanım için

Taksimat var hesap açın deseler

Her millete safa geçin deseler

Kendimize vatan seçin deseler

Yurdumu seçerim vatanım için

Ne bulursam ben yerim kime ne

Özüm dokur, ben giyerim kim ne

Sözlerimi ben diyorum kime ne

Her sesi dinlerim vatanım için

Kalbimde asla bir kin beslemem

Bizi sevmeyene illa gel demem

Yatmak için sünger döşek istemem

Bir yorganda yatarım vatanım için

Bayrağımın rengi ne için aldır

Bunun hikmeti var sanma hayaldir

Bu vatan bizlere kan ile maldır

Bu acıyı bilirim vatanım için

Vatanım gülerse ben de gülerim

Gelen geçen zamanları bilirim

Müslüman’ım  ibadetler kılarım

Dualar eylerim vatanım için

Göğsüm tunç siperdir, yay neme lazım

Ağalar kendine boy neme lazım

Şekeri istemem, çay neme lazım

Serin su içerim vatanım için

Kimi görsem vatan halin sorarım

Yurdumu sorana cevap veririm

Korucuyum toprağımı korurum

Çimenler biçerim vatanım için

Bilenler anlıyor bu acı dersi

Hainler ne anlar vatanı, yurdu

Silahım yok idi, gözyaşım vardı

Çocuktum ağlardım vatanım için

Neler oldu tarihinde ol zaman

Gelmesin o günler ne kadar yaman

Türk milleti cephelerde top yekün

Şahlanmış her yerde vatanım için

Adam gerek geçmişinde düşüne

İnanmazlar gelmeğince başına

Bugün ne mutlu gün herkes işinde

Bense neler gördüm vatanım için

Kim ne anlar ben bir insanoğluyum

Ya bir aslan ya bir kaplan oğluyum

Bu sevdaya ruhumla bağlıyım

Temelden aşığım bu vatan için

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir