Muxeli Gülçin Mustafaqızı’nın Şiirleri

Şimdi Gürcüstan’da kalan Ahıska’nın Adıgön rayonunun Muxe köyünde Dagiyangil nəslindən olan Gülçin Mustafaqızı 12 avqust 1955-ci yildə ailəsinin sürgün olunduğu Özbəkistan’ın Taşkənt vilayətinin Buka rayonunda anadan olmuşdur. 8 yillik təhsili vardır. Təhsilini davam etdirəbilməmiş, ədəbiyyat müəllimi olmaq arzusu gözündə qalmışdır. Gülnara xalq yaradıcılığını sevən, çoxlu məni, aşıq şeirləri, nağıllar (hekiyalar) bilən, şairlərin əsərlərini oxuyan, şeir, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ahıska: Kaçkın Türklerin Haykırışı

AÇIKLAMA: Bu yazı Seeddin Hürüşanoğlu’nun “Gaçkın Türklerin Harayı” [Kaçkın Türklerin Haykırışı] başlıklı makalesidir. Makale, 1990 yılında, Azerbaycan’da Diderginler [Kaçkınlar] 1918-20, 1948-52, 1988-89. Baku: Genclik, adlı kitabın 212-230. sayfaları arasında yayınlanmış ve oradan alınarak yayınlanmıştır. Bu yazı, Sovyetler Birliği’nin henüz dağıldığı ve Ahıskalılara Özbekistan’ın Fergana kentinde yaşatılan katliamın hemen akabinde yazılmış, olayları sıcağı sıcağına anlatan ilk elden bir […]

Yazının devamı İçin tıklayınız