Zülal Kaya’nın Yazıları

Zülal Kaya

Anne babası, kurtuluş savaşında göçe mecbur kalıp Çorum’da buluşan bir aile içinde doğdum. Çorum’da büyüdüm. Kız Meslek Lisesinin nakış dikiş bölümünü bitirdim. Bir süre dikiş kurs öğretmeni olarak çalıştım.

Çocuklarım dolayısıyla, on senedir İstanbul’da yaşıyorum.

Emekliyim.

Yayımlanmış beş kitabım var:

– Kardaki Ayak İzleri,

– Savaşın Yarık Tabanlı Kadınları,

– Sahipsiz Bedenler,

– Erzurum’dan Kan Damlıyordu, ve

– Tunaboyundan Köy Enstitüsüne.

Yayıma hazır bir kitabım var. Ayrıca, yazdığım şiirleri de kitaplaştırmak için bir dosya içine topladım.

Yazmaya devam ediyorum. Üzerinde çalışmalarımın devam ettiği birkaç dosyam bulunmaktadır.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Röportaj: Zülal Kaya ile Edebiyat Üstüne

Masallardaki Büyücüye İhtiyacımız Var

Süt – (Kaçakaç)

Bir Savaş Gazisinin Anıları

Annem

Güven

Bir Kitap Nasıl Yazıldı

Cırtlanbik (Masal)

Ceee!

Siyasetçilerle İki Gün

Sahibini Arayan Hikâye

Ahıskalı Kudret Hoca

Tencere Tava

Padişahın Üç Oğlu Varmış

Afife Abla (Şiir)

Köpek Deyip Geçmeyelim

Küçük Bedendeki Yara

Doç. Dr. Minara Çınar’ın Yazıları

 

Dr. Minara Çınar

Kazakistan’da doğdu. Orta öğrenimini Kazakistan’da Cambul şehrine bağlı Merke ilçesinde tamamladı. 1993-1994 öğretim yılında girdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1997 yılında bitirdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisans programını “Abdulhalük Uygur’un Şiirlerinin Dili” adlı tezle 1999 yılında, Doktora programını ise “Lobnor Ağzı Üzerinde Bir Araştırma” adlı tezle 2005 yılında tamamladı.

2000 yılında T.C. vatandaşlığına geçince Kütahya Tavşanlı Kız Meslek Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 2004 yılında Uludağ Üniversitesine öğretim elemanı olarak atandı. 2009 yılından beri Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve hakemlik yapan Dr. Minara Aliyeva Çınar’ın Türkoloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, uluslararası yurtiçi ve yurtdışı kongre ve bilgi şölenlerinde sunduğu pek çok bildirisi vardır.

Bireysel olarak “Lobnor Ağzı” (2013-Türk Dil Kurumu Yay), “Nesip Yusufbeyli’den Şefika Gaspıralı’ya Mektuplar” (2018-Ötüken Neşriyat), “Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin Konuştuğu Türk Ağzı” (2020-Astana Yayınları) adlı kitapları ve ortak yazarlı olarak “Edhem Rahimoğlu Tenişev –Doğumunun 90. Yılına Armağan” (Türk Dil Kurumu Yay), “Bursa’dan Ahıska Esintileri”, “Eski Türkçe Sözlük” ve “Ahıska Halk Şiirinden Seçmeler”, adlı kitapları yayınlandı.

Doç. Dr. Minara Çınar, Ahıska Dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklere iştirak etmekte, “Ahıska Kültürü ve Dili” konusunda konferanslar vermektedir.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Ahıska Türklerinde Alfabe Sorunu

Bir Ahıska Masalı: Analık

Ahıska: Sürgün mü, Soykırım mı?

Acaba Hangisi Daha Trajik?

Ahıska Tarihinin Gurur Sayfalarından

Ahıska Türk’ünün Gürcüce Ağıtı

Gurbette Kalanların Hasretlik Gözyaşları

Ahıskalı Bilgelerden Ali Paşa Veyseloğlu: Aspinza Dramı

Neyidux, Neoldux, Neolacaux

Kırgızca Türkçe Rusça Eğitim Terimleri Sözlüğü

 

Rasim Bakırcıoğlu’nun Yazıları

Rasim Bakırcıoğlu’nun Yazıları

ÖZGEÇMİŞ

Rasim Bakırcıoğlu, 1937 yılında Artvin’e bağlı Ardanuç ilçesinin Aşağı Irmaklar köyünde doğdu. 1949’da Cılavuz Köy Enstitüsüne girdi; 1956’da Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulundan mezun oldu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Pedagoji ve Türkçe bölümlerini bitirdi. A. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Yüksek lisans öğrenimi gördü.

Yedi yıl ilkokul öğretmenliğinde; sekiz yıl, İlköğretmen Okulu meslek dersleri öğretmenliği ve yöneticiliğinde; on iki yıl da eğitim enstitüsü ve eğitim fakültesi öğretmenliklerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde iki yaz dönemi, orta öğretim öğretmenlerine öğretmenlik formasyonu eğitimi verdi. MEB Yayımlar Genel Müdür Başyardımcılığı ve Ankara Mamak Lisesi Felsefe Grubu öğretmenliği yaptı.

Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ruh Sağlığı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme derslerini okuttu.

TÖS ve TÖBDER’in üyesi oldu.

1985 yılında emekli olduktan sonra 1987-1998 yılları arasında Özgün Yayınevi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü üstlendi. Özgün Ünite ve Çağdaş Ünite dergilerini yönetti ve bunların yazı kurulu başkan ve üyeliklerini sürdürdü.

Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, (ilkokullar için) Türkçe Ders Kitapları, Türkçe Dilbilgisi kitapları, Anılan ve Kutlanan Günler ve Haftalar, Yazım Kılavuzu, Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı, Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Eylül Uçmak İstiyor, Yavru Serçeler, Mutluluk Nerede? Çocuklar İçin Nasrettin Hoca Fıkraları, yazdığı kitaplardan bazılarıdır.

Birçok yazın, sanat ve eğitim dergilerinde, sanal ortamda düzyazıları ve şiirleri yayımlandı, yayımlanıyor.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Kendilerini Yaşayamayan Çocuklar

Gerçek Benlik Oluşturmak

Rasim Bakırcıoğlu ile Uzaktan Sohbet

Otur Şimdi Başla Yazmaya

Çağdaş Eğitim Barışçıdır

Çocukta Vicdan Gelişimi ve Eğitimi

Bedevra Çatılı Evler

Değerler ve İnsan Olma

Cinselliğin Değeri

Kaçınılmaz Bir Gereksinim: Cinsel Eğitim

Cinselliğin Önemi Kavranmadıkça

Cinsel Yaşamın Sağlıklısı

 

İyi Çocuk Yetiştirmek

Bilimdışı Eğitimin Çekinceleri

Bir Yetişkinin “Keşke”leri

Eğitimin Sevgiye Yaslandırılması Gerekliliği

Öğretmenlerin Öğretmeni Olmak

Doğru Eğitim Birincil Koşulsa Eğer…

Çağdaş Eğitim Olmadan Toplumsal Gelişim Olur mu?

Okuma Sevgisinin Oluşum Süreci

“Ardanuç Ağzı” Adlı Yapıt Üzerine

 

Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov)’in Yazıları

Prof. Dr. Oktay Hüseyin’in Özgeçmişi (1938-2009)

Eğitim, Temel Bilimler ve Yaşam Üzerine

Sovyetler Birliğini Dünyada En Öne Çıkaran ve Çökmesini Hızlandıran Rus Mucizesi

Temel Bilimlere Bakış Açısı

Fizik Eğitimi, Bilim ve Teknoloji

Fizik, Matematiğin Uzantısı Değildir

2 + 2 Dört Eder mi?

Fizik Nobel Ödülleri

Karınca Yuvalarını Neden Su Basmıyor?

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?

Lise 2’de Merdiven veya Çubuk Meselesi

Dalgalar Neden Kıyıya Vurur?

Sonsuz Evrenimiz Sonlu Bir Evrenin Küçük Bir Parçası Olabilir mi?

Genetik Silahlar

Sovyetler Birliğinde Atom Bombasının Kısa Tarihçesi

Sovyetler Birliğinde Hidrojen ve Nötron Bombalarının Üretiminin Kısa Tarihi

Bilimsel Düşünce, Fizik Eğitimi ve Fizik Bilimine Katkı İmkanımız

Bilime Katkı ve Bazı Türk Bilginlerinin Bilime Katkısı

Avrupa Birliği

Sibirya’ya Masrafsız Gitme Yolları

Toryum ve Nükleer Yakıt

İyi Fizik Eğitimi İçin Çalışanların Makalelerine İlişkin Değerlendirme

Ekonomi ve Yeni Teknoloji Temel Bilimsiz Gelişmez

Temel Bilim Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Zekâ, Bilgi ve Düşüncenin Çok Boyutlu Uzayda Değerlendirilmesi

Bilimde Neden Geriyiz?

Evren, Allah ve İslam

Rusya ve Ruslarla Evlilik

ÖSS 2006 Fizik Soru ve Cevaplarının İncelenmesi

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler

Einstein Matematiğe Dayandığı için Başarılı Oldu

Einstein Türkiye’de Olsaydı

Einstein Gelişmemiş Bir Ülkede Olsaydı

Yanlış Öğretilen Fizik: Bir Örnek

Darwin’i bitirdik, sıra Einstein’da mı?

Küresel Isınmanın Doğaya, İnsan Yaşamına ve Düşünceye Etkisi

En Önemli Bilimsel Sonuçlarım

Prof. Dr. Hasan Aydın’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ

Hasan Aydın, 10  Mayıs  1971’de  Ordu,  Ünye’de  doğdu.  İlk  ve  orta  öğrenimini  Ünye’de,  yükseköğrenimini ise  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  (OMÜ)  İlahiyat  Fakültesi’nde  tamamladı.  Üniversiteyi bitirdiği  yıl,  aynı  üniversitenin  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü’ne  araştırma  görevlisi  olarak  atandı ve  1994-1996  yılları  arasında  yüksek  lisans  öğrenimini  tamamladı. 1996-2004  yılları arasında  çeşitli  özel  ve  devlet  okullarında  öğretmenlik  yaptı. 

2001  yılında  OMÜ  Sosyal Bilimler  Enstitüsü’nde  doktora  öğrenimine  başladı  ve  2004  yılında,  Gazzâlî’nin  “Tanrı  ve Evren  Tasarımı  ve  Günümüze  Yansımaları”  adlı  çalışmayla  kelâm  bilim  doktoru  unvanını aldı.  2004  yılında  OMÜ  Sinop  Eğitim  Fakültesi  Sınıf  Öğretmenliği  Anabilim  Dalına  Yrd. Doç.  olarak  atandı.  2008’de  OMÜ  Eğitim  Fakültesi’ne,  2012  yılında  ise  OMÜ  İlahiyat Fakültesi’ne  geçti.  24  Ocak  2014’te  Sosyal,  İdari  ve  Beşeri  Bilimler  temel  alanı,  Felsefe anabilim  dalından  doçent  unvanını  aldı. 

15  Ekim  2015  tarihinde  OMÜ  Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe  Bölümü’ne  doçent,   Ocak 2020’de ise profesör olarak  atandı.  Felsefe  tarihi,  İslam  felsefesi  ve  eğitim felsefesi  alanlarına  ilgi  duyan  Aydın’ın  çeşitli  dergilerde  yayımlanmış  çok  sayıda  makaleleri dışında şu kitapları bulunmaktadır:

İslam  Düşünce  Geleneğinde  DinFelsefe  ve  Bilim  (Naturel  Yayınları,  Ankara  2005),  İslam Düşünce  Geleneğinde  Bilgi  Kuramı:  Eleştirel  Bir  Yaklaşım  (Naturel  Yayınları,  Ankara  2005), Gazzâlî,  Felsefesi  ve  İslam  Modernizmine  Etkileri  (Bilim  ve  Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul 2012);  Postmodern  Çağda  İslam  ve  Bilim  (Bilim  ve  Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul  2008);  Eski Yunan’dan  İslam’ın  Klasik  Çağına:  Neden  Kavramı  ve  Nedensellik  Sorunu  (Bilim  ve  Gelecek Kitaplığı,  İstanbul  2009);  Felsefi  Temelleri  Işığında  Yapılandırmacılık  (Nobel  Yayınları,  2. Basım,  Ankara  2012);  Mitostan  Logosa  Eski  Yunan  Felsefesinde  Aşk  (Bilim  ve  Gelecek Kitaplığı,  İstanbul  2013);  Felsefi  Antropolojinin  Işığında  Hz.  Muhammed  ve  Kuran  (Bilim  ve Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul  2014);  İslam  Kültüründe  Felsefenin  Krizi  ve  Aydınlanma  Sorunu (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2016); Mehmet Dağ, Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2017.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Felsefi Açıdan İnanç ve Eğitim

İdeolojinin Kıskacında Felsefe Müfredatı

Eleştiri Geleneği İslam Kültürü ve Biz

Postmodernizm ve Postmodern Siyaset

Din, Laiklik ve Eğitim Üzerine Kimi Düşünceler

İslam, Öteki ve Şiddet

Felsefenin İşlevi ve Din: Röportaj

Kitap Seçmek ve Okumak

Otorite, İtaatsizlik ve Entelektüeller

Etik, Ahlakilik ve Özerklik

Üniversite: Adı Var Kendi Yok…

İslam Kültürü ve Felsefe Karşıtlığı

Yeni Özne: Ağdaş

Aydınlanma, Atatürk, Türkiye

Bengül Biroğlu Şahbaz’ın Yazıları

Bengül BİROĞLU ŞAHBAZ

Adana’da 1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da, liseyi Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe öğretmenliği yapmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Kiraz Kokusu

 

Beyaz Güller

Öteki Konuşmalar

Yazamamak Üzerine

Nedim’in Gözüyle Kadın Güzelliği

Gorki’nin Edebi Dünyasının Mimarı

Dil Politikaları

Kumpanyadaki Kız

Dr. Parkyeri Üzerine

Bir Öğretmen

Mavi-Kırmızı

Ayçiçeği-Günebakan

Süt

Kardeşsiz Öykü

Doğum

Bir Başkası Olmak ya da Kertenkele

Susma

Elma ya da Kitap

Yatılı Okul Günlüğü: Zaman

Kadınların Zihni: Karmaşanın Düzeni

Bit’en Gülümseme

 

 

İnce Memed’in Ateşi

Anneden Masallar

Kibrit Kutusu

Bir Fincan Kahve

Ruhumuzun Işıltıları

 

 

{jcomments off}

Dr. Rıfat Oymak’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ

1960, Kars – Sarıkamış’ta dünyaya geldi.

Kars Merkez Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Kars Ticaret Lisesi ve ODTÜ Tarih Bölümü’nde okudu

Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Dilbilim  ABD, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Programında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Sırasıyla,

ODTÜ, İnönü Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi çalıştı. (Kocaeli Üniversitesinde görevi sürmektedir. 

National University of Modern Languages / Pakistan’da Türkoloji Bölümünü kurarak, 2 yıl bölüm başkanlığı görevini sürdürdü.

2017 – 2018 dönemi, Filistin Kudüs Üniversitesi’nde  görevlendirildi. 

Evli ve 2 çocukludur. 

 

 

 

 

 

Sabahattin Ali İle Söyleşi

 

Avrupa [Emperyalist] Birliği

 

Bilimin Estetiği, Bilimin Dili

 

İşbirlikçi, Hain Değildir!

 

Atatürk’ün Sözcelerinin Dilbilimsel Çözümlemesi

 

Savaş ve Uygarlık

 

Evrenden Türkiye’ye Bakabilmek

 

Türbanın İki Yüzü ya da İki Türban

 

Çürüyen Din, Çürüten Din

 

Demokrasi Demagojisi

 

Çözülenlerin Çözücü Çözümleri

 

Kırmızı Kanla, Kara Mikrop Savaşı

 

Anadili Öğretiminde Ruhdilbilimsel Dilüretimi Yaklaşımlarını Dayanak Almak

 

Sınıflı Toplumun Bilimsiz Düşünü: Töre

 

Eğitim Sorunları ve Eğitim Politikalarının Altüst Yapısal Bileşenleri

 

3 Mart 1924: Öğretimin Birliği Yasası Üzerine

 

Devrimcilik

 

Sosyal Gelişmede Gerileyişin Dayatılması

 

Başarılı Lider Kimmiş?

 

Sol’suzluğun Sonu Aklın Sonunu Getiriyor

 

Atatürk Döneminin Ekonomi Politiği

 

Günceli Anlamak, Yorumlamak, Değiştirmek

 

Kitle Toplumu ve Karizmatik Lider İmgesi Oluşturma

 

Serbest Pazar Muhafazakârliğı, Dadı Devlet ve Demokrasi

 

Ben, Kapitalizm

 

Gizlerle Dolu Bir Savaşın Yanıtsız Soruları: Testere filmi Düzeneği

 

İnsan Hakları ve Prehistorik Fikirler

 

Şerif, Rahip ve Patron Dayanışması

 

Dünya ve Türkiye Özeti

 

Tüccar Dincinin Dilinde Din

 

Kapitalizmin İşleyiş Yasaları

 

Kaotik ve Çılgın Kapitalizm

 

Barış Süreci ve İstikrar

 

Ortaçağdan Kalma Bir Şimdiki Zaman

 

Evrenin Evriminde İnsan

 

Cumhuriyet Neden Korunmalı?

 

Pakistan İzlenimleriyle Türkiye’yi Düşünmek 1

 

Bireyin Toplumsal Rolü

 

Dilsel Etkinlik Olarak Okuma

 

Pakistan’dan Türkiye’ye Bakış 2

 

Zor’u Zor Zorlar

 

Türkçenin Öğretiminde Anadil, Araç Dil, Amaç Dil İlişkisi

 

Dil Tartışmalarına Pakistan’dan Katkı

 

Yoz-Yorum

 

Bir Tarihçinin Öztarihinden: Ortaylı – 1

 

Bir Tarihçinin Öztarihinden: Ortaylı – 2

 

Anılardan Alınanlar: Münevver Ayaşlı

 

Tanrı ve Sevi

 

Türkiye: Doğu, Tarih, Güncel

Bölgemizde Kösteklenen ve Desteklenen Yaklaşımlar

Yıkımın ve Yükselişin Belirleyicisi: Ulusal Bilinç

Türkçe Öğretimi ve Öğretmen

Biyokültürel, Tarihsel, Dilsel Varlık: İnsan

Bilimin Türk Sayıltısı

Cumhuriyet Körlüğü ve Nankörlüğü

TDK’nın Devleti Dolandırması

Modern Mitoloji

Düzensiz Göçmen Durumu ve Türkiye

 

 

 

 

 

 

{jcomments off}

Prof. Dr. Namık Kemal Şahbaz’ın Yazıları

DOÇ. DR. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ

9 Mart 1974 tarihinde İskenderun’da doğdu. İlköğrenimini Mut/Ballı Köyü İlkokulunda, lise öğrenimini Düziçi Öğretmen Lisesinde tamamladı. 1991 yılında girmiş olduğu İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden 1995′te mezun oldu.

1995-1997 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında Türkçe öğretmenliği yaptı. 1997 (Aralık)-1999 yıllarında İnönü Üniversitesinde Türk dili okutmanlığı görevinde bulundu.

1999 yılında, Salih Zeki Aktay, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği başlıklı çalışmasıyla bilim uzmanlığı unvanını aldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2001 yılında başladığı doktora eğitimini Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar (1839-1928) Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretimi başlıklı teziyle 2005 yılında tamamladı.

Mart 2006 tarihinde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. 2010 yılının Ocak ayından itibaren Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şahbaz, 2013 yılında Binghamton Üniversitesinde (ABD) misafir öğretim üyeliği yaptı.

Pek çok bilimsel makale ve kitabın yanı sıra Azmin Zaferi (12-15 Yaş Grubu) ve Atari Önder (6-8 Yaş Grubu) başlıklı çocuk kitapları da bulunan Şahbaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

Eğitişim Dergisi’ndeki Yazıları:

Okuma Yazma

 

Çocuk ve Oyun

 

Okuma Yazma Öğretiminde Evrim Teorisi

 

20. Yüzyılda Türkçeye Hizmet Edenler – 1

 

20. Yüzyılda Türkçeye Hizmet Edenler – 2

 

20. Yüzyılda Türkçeye Hizmet Edenler – 3

Türkçeye Hizmet Eden En Büyük Türk: Atatürk

 

Dönüm Noktası

 

Çocuk Edebiyatımızda İlk Önemli Kaynak: Nuhbetü’l Etfal

 

Atatürk Okuma Yazmayı Nasıl Öğrendi?

 

İlkokuma Yazma Metinlerinde Vatan Kavramı

 

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı Üzerine

 

“Bir Sürgün” Romanı ve Tıpta Denklik Sınavı

 

Millî Eğitim Bakanlığının Yeni Görevleri Üzerine

 

19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim…

 

Zindanda Uçmak

 

Atatürk Döneminde Psikoloji Eğitimi

 

Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 1

 

Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 2

 

Amerika’dan Notlar 1

 

Amerika’dan Notlar 2

 

Erasmus Öğretim Üyeliği ve Duisburg’da Türkçe Eğitimi

 

Tupikçe Eğitiminde Doçentlik Sınavı

 

Peyami Safa’nın Elifbaları

 

Türkçe Dersi Öğretim Programı Hakkında Mütalaa 1

Türkçe Dersi Öğretim Programı Hakkında Mütalaa – 2

Bakü: 82. Vilayet

Eğik El Yazısı Üzerine

İtalya’ya Seyahat 

Akademik Yetkinlik – Yozlaşma İkileminde Âli’ye Mektuplar

 

 

Prof. Dr. Tolga Yarman’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ

Tolga Yarman, Prof. Dr.

1963’te Galatasaray Lisesi’ni bitirdi.

Üniversite öğrenimini Fransa’da gördü; 1967’de, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu’ndan, yüksek lisans düzeyinde mezun oldu. 1968’de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nükleer Enerji Enstitüsü’nde, ikinci yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Doktora çalışmasını ABD’de yaptı; 1972’de, Massachusetts Institute of Technology’den Nükleer Mühendislik alanında, Bilim Doktoru unvanını aldı.

İTÜ’de Nükleer Mühendislik alanında, 1977’de Doçent, 1982’de Profesör oldu.

1972-73 ve 1975-77 arası Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Mühendislik Bölümü’nde çalıştı. Yedek subaylık görevini Genel Kurmay Başkanlığı’nda tamamladı.

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Nükleer Mühendislik Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi ve Feyziye Mektepleri Vakfı  Işık Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu.

1977 Eylülü’nde toplanan X. Dünya Enerji Konferansı Genel Raportörü oldu. 1975-1982 arası Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) Nükleer Güvenlik Komitesi, 1978-1982 arası da AEK Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı.

1984’te California Institute of Technology (CALTECH) Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde, “konuk öğretim üyesi” olarak bulundu. Bu sırada ABD’de çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar verdi. 1995-96 arası Brüksel Özgür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde (ULB), “konuk öğretim üyesi” oldu.

Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) kurucu üyesi, diğer yandan Belçika Nükleer Topluluğu, Avrupa Nükleer Topluluğu, ABD Nükleer Topluluğu ve ABD Fizik Topluluğu üyesi oldu. 2009-2001 arası TÜMÖD İstanbul Kolu Başkalığı görevini yürüttü..

Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı’nda yıldız savaşları, nükleer silahlar, silahsızlanma, dünya enerji siyasası, ileri teknoloji, savunma sanayii alanlarında, 1985’ten itibaren dersler ve konferanslar verdi.

Pek çok Doktora ve Yüksek Lisans çalışması yaptırdı. Uluslararası birçok akademik etkinlikte Türkiye’yi temsil etti. Nükleer enerji, enerji ve savunma alanlarında, bu arada, ülkemizdeki toplumsal dinamikler konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası basın ve konferanslarda yer almış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Meslekdaşları ile birlikte, son on yıldır Einstein’ın Görecelik Kuramı ile Modern Atom Kuramı’nı birleştirmek üzere geçekleştirdiği çalışmalar, çeşitli dünya bilim merkezlerinde yükselen yankılar bulmaktadır. Halen T.C. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi…

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

 

Timurcuğun Ardından…

Korona ve Fanatizma

Sartre’ın Varoluşçuluğu ve İrade

Yitirdiğimiz Arkadaşlarımızın Anısına…

Egzoz Magandaları

Sevgili Oral Sümbül İçin

Nükleer Enerji: Dünya ve Türkiye

Doğabilimin ve Mühendisliğin Temel Fiilleri

 

 

CHP Yönetimi Kendi Topuğuna Sıkıyor

Kozmoloji: YARK Kuramı

“Millî İrade” Aldatmacası

Sosyal Demokrasinin Gündemi

Akıl Evren Bilincinin Gerisindedir

Fizik: Basın Bildirgesi

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Hoca’nın Anısına

Çetin Altan’ın Ardından

Tolga Yarman’la Oktay Sinanoğlu Hakkında Röportaj

2015 Genel Seçimine Dönük Tavrım

Tarihsel Bağlamda Çanakkale Savaşları ve Ermeni Meselesi

Ataol Behramoğlu İçin

Kuvantum Mekaniği (şiir)

Geçmişte ve Bugün Nükleer Enerji Tartışması

Bilimsellik, Tabu ve Bağnazlık

Ruh: Varlığın Manası

Muammer Demirtaş için

Yetersiz Sanayileşme ve Hastalıklı Demokrasi

Sevgili Altan Darnel İçin

Mezuniyetin 50. Yıl Dönümü Konuşması

Akkuyu’ya Dünyanın En Pahalı Nükleer Müzesi

Prof. Dr. Rennan Pekünlü

Yeni Emeviyye Ordusu

Biricik Noyan Özkan İçin

Kader var mı? Determinizma Görecelidir

Prof. Hilmioğlu’nun Can Parçası Emir’e

Tutuklu Yargılanan Meslektaşlarımız İçin

Anayasa’da “Türk” Tartışması

Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor

Enerji Zemininde Dünyanın Yapılandırılması ve Emperyal Etki

Kimin Balyozu ve Kime

Suriye Oyunu Kanlı Bir Oyundur

“İnsan Odaklı Anayasa” Çatma Riyası

Yaradan’a Varış: Bütünsel Bir Ahlak Öğretisi

“Laiklik” Sözcüğü Üzerine

Akkuyu’ya Nükleer Santral Kurmak Büyük Vebaldir

Milyon Dolarlık Bacaklarla Afyonlaştırılıp, Örtülü Siyasete Paravan Kılınan Futbol​

Akdeniz Üniversitesi Rektörü’ne Mektup

Anlamanın İki Boyutu

Doğayı Algılayışımızdaki Gelişme: Bilim Eğitimi ve Sorunlar

Hassstroloji ya da Kısaca Hastroloji

Termodinamiğin İkinci Yasası ve Sevgililiklerin Pörsümesi

Dedikodu Fiziği

“Darwin’i Bitirdik, Sıra Einstein’da mı?”

          

{jcomments off}

Doç. Dr. İkram Çınar’ın Yazıları

 

Doç. Dr. İkram Çınar

İkram Çınar, eğitim bilimcidir. Posof Lisesi’nden sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programını bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Kahramanmaraş (Afşin) ve Malatya’da görev yaptı.

Öğretmenlik yaparken İnönü Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi programını bitirdi ve İlköğretim Müfettişi olarak atandı.

İnönü Üniversitesinde, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında bilim uzmanı oldu. Aynı alanda Hacettepe Üniversitesinde “bilgi yönetimi” konusunda 2002 yılında doktorasını tamamladı.

1997’den 2008 yılına kadar İnönü Üniversitesinde görev yaptı. Dekan yardımcılığı gibi yönetim görevlerini yürüttü. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nın sekreterliğini yaptı. İnönü, Uludağ ve Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde çalıştı. “İlkokuma ve Yazma Öğretimi” (2004, ikinci baskı) ve “Mankurtlaştırma Süreci” (2006, üç baskı), “Neden ve Nasıl Mankurtlaştırılıyoruz” (2012, 2018, ikinci baskı), “Öğrenci Kulüpler ve Demokrasi Kültürü” (2012), “Atabek Yurdu: Jeokültürel Yaklaşım”  (2015), “Etnopedagoji: Atabek Yurdu” (2019, 2021 üç baskı) ve Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Yeterliliği (2020) adlı kitapları yayınlandı. Editörlüğünü ve ortak yazarlığını yaptığı kitapları vardır. Başlangıçta bir süre TRT Çocuk kanalında yayınlanan Pepee adlı üç boyutlu filmin senaryo danışmanlığını yaptı (N. K. Şahbaz ile). Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayınlanmış araştırmaları bulunmakta, eğitim öğretim konularında konferanslar vermektedir.

İnternetten “Eğitişim Dergisi”ni yayınlamaktadır. Eğitim politikası, etnopedagoji, mankurtlaştırma, bilgi yönetimi, öğrenci kulüpleri, eğitim denetimi ve Atabek Yurdu jeokültürü ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

 

Eğitim Yazıları

 

Mankurtlaştırma Üzerine Notlar

Okul Tarihinde Üçüncü Dönem

Köy Enstitüleri Üzerine Değiniler

Sınavı Vikipedi’de Yapmak

Etnopedagoji Notları-3

Etnopedagoji Notları 2

Etnopedagoji Notları 1

Yükseköğretime Müdahale

Silgiyi Yasaklamak

Köy Enstitülü: Binali Çınar

Öğretmen Beklentisi ve Güdüleme

Türk Eğitim Politikasında Batı Etkisi

Veli Dernekleri İhtiyacı

Felsefe, Bilim ve Bilgi

Eğitim ve Otoriteye Bağlılık

Bilişim Toplumu Kendini Gösteriyor

Eğitim ve Terbiye

Öğretmenin Vaadi

Öğretmenime Saygı Duyun!

“Tarihten Dersler”den Dersler

Bir E-Öğrenme Uygulaması: Eğitişim Grubu

Derste Not Yazdırma Hastalığı

Şehriyâr’ın ‘Maarifimiz’ Şiiri Üzerine

Iskra’dan Kuarka Bilim

Eğitimin Amaçları: Sonuçlarla Uyumlu mu?

Eğitim ve Millî Güç Unsurları

Okulda Değişim ve Toplam Kalite

Öğrenci Hatıraları

Matematik Öğretmeni Sorunu (ortak çalışma)

Kitapsız Kalemsiz Olmak

Müderris Tunazî’nin Öğretim Tekniği

Kitap Tanıtımı: Alternatif Eğitim

Anne ve Öğretmen

Posof’ta Bayram: 19 Mayıs

Kitapsız Televizyon

Oktay Muallim

Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı

Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Bazı Özellikler

Şiddet ya da Boğayı Öküzleştirmek Üzerine

İlköğretimin Önemi ve Öğretmen

Eğitim Tarihimizden: Deyimler

Sözlü, Yazılı ve Görüntülü Kültür

Üniversite ve Bazı Sorunları

Cumhuriyetin Temeli Ne?

Ulusal Dil, Ana Dili ve Eğitim Dili

Türkçe Düşünüp Türkçe Konuşmak

Kentler ve Eğitim

Bir Eğitim Ütopyası

21. Yüzyılda Eğitimimizin Yönü

Norveç’te Eğitim

Hollanda’da Eğitim

Yeni Zelanda’da Neo Liberal Bağlamda Feminist Eğitsel Liderlik (Çeviri)

Denetim ve Değerlendirme (Çeviri)

Tarihe Yeniden Bakmak

Mankurtlaştırma Sürecinde Ateş Suyu Etkisi

Atatürkçü Öğretmen

Eğitimde Atatürkçülük ve Örtük Program

İlköğretime Öğretmen Yetiştirme 

Sınıf Yönetiminde Özel Gruplar

 

İnsan Kaynakları

 

Kleptokrasi Çürütür

Sigarayı Bırakış Günlüğü

İnekler İnek Değildir

Beceri Eğitiminde Neredeyiz

Saygı ve Demokrasi

Feriştah’ın Gelsin Ulan!..

Lider ve Etrafındakiler

Yeri Doldurulacak Adam Var mıdır?

Şehir Kalkınması ve Üniversite

Özür Dilemek Üstüne

Mezunlara: Son Ders

Mutsuzluk Alarmı Verilmeli

Tabaktaki Leblebi

Kayırmacılık: Bir Kavram Çözümleme Denemesi

İş Ortamında Yarışma

İKG, Aile Hayatı ve Kızlar

Yerli Malı Kullan!

Personel Yönetiminden İnsan Kaynağı Yönetimine

Kaynak Olabilen İnsan

Örgüt Ortamında İnsan

Sendika ve Öğretmenin Uyandırma Görevi

İns, Cins, Köpek, Kuyruk ve Değişmeye Dair

Elmek Gönderme Adabı

Eğitişim Nedir?

 

Röportajlar

 

 

Zülal Kaya ile Edebiyat Üstüne

Şeyh Bedreddin Üzerine Ayhan Hira ile Görüşme

Felsefenin İşlevi ve Din: Hasan Aydın’la Röportaj

Ahıska Araştırması Üzerine: Dr. Fadime Tosik Dinç

Şirin Mamaserikova ile Mülakat

Prof. Şahin Filiz ile Bilgi, Bilmek ve İnanmak 

Prof. Şahin Filiz ile Kazakistan Gözlemleri

Rasim Bakırcıoğlu ile Uzaktan Sohbet

Fergana Olayları Üzerine Mülakat

 

 

Gezi Yazıları

Tebriz Seyahatinden Gözlemler

Türkistan’da Mezar Kültürü

Türkistan Seyahati Gözlemleri

Azerbaycan’a Bir Bakış

Yanık Ceset Kokusu

Evropalı Hasan ile Seyahat

 

 

Serbest Yazılar

Türkiye Denkbeyliği

Capcanlı Bir Şenliktik!

Karantina Tarihine Ek

İt Sosyolojisi

Rakı Sosyolojisi: Dem Kültürü

Aşkın Felsefesi: Gül ile Bülbül

Kendi Hali ve Zamanenin Gidişine Dair (Nizami)

Aslan-Kocakurt (Öykü)

Müzikte İlginç Bilgiler

Kentlileşme ve Mimarî

Savaş!…

Gülendam’ın Tavuğu ve Sol

 

 

Politik Yazılar

 

Türklüğün Genel Sorunları Üzerine

Şeytan Kalleş Değildir!

Stalin: Cahil Psikopat

Aydın Karasüleymanoğlu ve Düşüncesi

Ahlaksızsınız

Oyuz Biz

Dostoyevski “İstanbul Er veya Geç Bizim Olmalıdır”

Vatan Günü

Portreler

1984 Anti-Ütopyası Gerçek Oldu

Osmanlıcı – Cumhuriyetçi Safsatası

Ülkücü Hareket Üzerine Notlar

Savruk Düşünceler – 23

Savruk Düşünceler – 22

Savruk Düşünceler – 21

Savruk Düşünceler – 20

Savruk Düşünceler – 19

Savruk Düşünceler – 18

Savruk Düşünceler – 17

Savruk Düşünceler – 16

Savruk Düşünceler – 15

Savruk Düşünceler – 14

Savruk Düşünceler – 13

Savruk Düşünceler – 12

Savruk Düşünceler – 11

Savruk Düşünceler – 10

Savruk Düşünceler – 9

Savruk Düşünceler – 8

Savruk Düşünceler – 7

Savruk Düşünceler – 6

Savruk Düşünceler – 5

Savruk Düşünceler – 4

Savruk Düşünceler – 3

Savruk Düşünceler – 2

Savruk Düşünceler – 1

Başbakan Erdoğan Diyor ki

Atatürkçülüğün Güncelliği

Zulüm Edebiyatı ve Merhamet Avcılığı

Toplumsalı Oluşturmada Değişen Yaklaşımlar

Yönetime Nasıl Katılacağım?

Yanık Ceset Kokusu

Ergenekon nedir?

Farklı Düşünmenin Zenginliği

Türban Üzerine

Mervenûr Nasıl Giyinsin?

Birinci Vazifen…

Sarıkamış, Sarıkamış

Vatan, Millet…

Ordumuzun Önemi

“Şu Çılgın Türkler” Üzerine

“Galiyev Üzerine”nin Üzerine

Ütopya (şiir)

AB: Batı İle İlişkileri Yeniden Düşünmek!

Nereye Gidiyoruz?

Avrasya’nın Geleceği: Sultan Galiyev’i Anlamak

 

 

Atabek Yurdu

 

Ahıska Türkleri Bilgi Şöleninin Ardından

Komşu Ülke Gezintisi

Gürcistan – Ahıska Gezi Notları

Posof’ta Bayram: 19 Mayıs

Atabek Yurdunda Örgütlenme

Posof’un Kurtuluşu ve Gazileri

Siz Nerenin Axısxalisisız?

Kars, Kafkas…

Kafkas Jeopolitiği ve Ahıska-1

Kafkas Jeopolitiği ve Ahıska-2

Gürcistan’da Ahıskalıların Dönüşü İçin Yasa

 

 

Diğer bazı yazılar

 

Çınar, İkram. (2020). Educational results of an exile: The Ahiska Turks [Bir Sürgünün Eğitimsel Sonuçları: Ahıska Türkleri] International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(4). 1603-1633.

Çınar, İkram. (2019). An Examination of Student Club Activities from the Perspective of School Principals and Teachers. World Journal of Education. Vol 9, No 4. p, 123-132. https://doi.org/10.5430/wje.v9n4p123

Çınar, İkram. (2018). Mankurtlaştırma ve Etnopedagoji Kavramlarına Aytmatov Gibi Bakmak. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt 6, Sayı 13, s. 80-99. Mayıs, 2018.

Çınar, İkram. (2018). Atabek Yurdu Etnopedagojisi: Ahıska Örneği. Turkish Studies. Vol 13/4, Winter 2018, pp. 363-386.  http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13145

Çınar, İkram. (2016). “Şehriyar’ın Eğitim Anlayışı / Shahriar’s Approach to Education” Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic. ISSN 1308-2140. Volume 11/19 Fall 2016. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11219   p. 245-266.

Çınar, İkram. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖrneğiKastamonu Eğitim Dergisi. Cilt 24. Sayı 1. Ocak 2016. s. 317-334.

Çınar, İkram. 2010. Classroom Geography: Who Sit Where in the Traditional Classrooms? (Sınıf Coğrafyası: Geleneksel Derslikte Kim, Nerede Oturur?) The Journal of International Social Research. Volume 3/10, Winter 2010. pp. 200-212. [Türkçesi için tıklayınız]

Çınar, İkram. 2009. Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2 (1) s. 14-30.

Çınar, İkram. 2006. The Scale for Student Arrangement in Traditional Classrooms: Validity and Reliability Study (SSATC).Humanity & Social Sciences Journal. Vol. 1, No. 1. Sep-Dec, 2006.

Çınar, İkram. “Eğitim ve Otoriteye Bağlılık” Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 186. Mart 1993. s. 31-33.

Çınar, İkram. “Eğitim ve Şiddet” Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 254. s. 42-46. Mayıs 1999.

Çınar, İkram. “Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 11. Yaz 1997. s. 289-298.

Çınar, İkram. “Eğitim Yönetiminde Bilgi Haritalarının İşlevi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı: 8. Ağustos 2002.

Çınar, İkram. “Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma” İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt.5, sayı: 7, 2004.

Çınar, İkram. “Laiklik, Laik Eğitim ve Siyaset” İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt.6, sayı: 9, 2005.

Çınar, İkram. “İnsan Kaynağını Geliştirme Bağlamında Değişim Yönetimi” Ege Eğitim Dergisi. 2005 (6)1 (81-93)

Çınar, İkram. “Laiklik ve Laik Eğitim” Pir Sultan Abdal Dergisi. Haziran 2005.

Çınar, İkram. “Ahıska Türklerine Dönmeyin Yasası” Cumhuriyet Gazetesi, Strateji Eki. 24 Eylül 2007. Sayı. 169.

Kitaplar