Prof. Dr. İbrahim Ortaş’ın Yazıları

Prof. Ortaş 1960 doğumlu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Bölümü’nde mezun oldu.  Aynı yıl Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 1986 yılında Ceyhan-Adana’da tarım şirketinde sorumlu müdür olarak çalıştı. 1987 yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi, 1988 yılında Almanya Hohenheim Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. 1990-1994 yılları […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Zülal Kaya’nın Yazıları

Zülal Kaya Anne babası, kurtuluş savaşında göçe mecbur kalıp Çorum’da buluşan bir aile içinde doğdum. Çorum’da büyüdüm. Kız Meslek Lisesinin nakış dikiş bölümünü bitirdim. Bir süre dikiş kurs öğretmeni olarak çalıştım. Emekliyim Çocuklarım dolayısıyla, on senedir İstanbul’da yaşıyorum. Yayımlanmış yedi kitabım var:  Kardaki Ayak İzleri,  Savaşın Yarık Tabanlı Kadınları,  Sahipsiz Bedenler, Erzurum’dan Kan Damlıyordu, Tunaboyundan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doç. Dr. Minara Çınar’ın Yazıları

Doç. Dr. Minara Çınar Kazakistan’da doğdu. Orta öğrenimini Kazakistan’da Cambul şehrine bağlı Merke ilçesinde tamamladı. 1993-1994 öğretim yılında girdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1997 yılında bitirdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisans programını “Abdulhalük Uygur’un Şiirlerinin Dili” adlı tezle 1999 yılında, Doktora programını ise “Lobnor […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Rasim Bakırcıoğlu’nun Yazıları

Rasim Bakırcıoğlu’nun Yazıları ÖZGEÇMİŞ Rasim Bakırcıoğlu, 1937 yılında Artvin’e bağlı Ardanuç ilçesinin Aşağı Irmaklar köyünde doğdu. 1949’da Cılavuz Köy Enstitüsüne girdi; 1956’da Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulundan mezun oldu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Pedagoji ve Türkçe bölümlerini bitirdi. A. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Yüksek lisans öğrenimi gördü. Yedi yıl ilkokul öğretmenliğinde; sekiz yıl, İlköğretmen Okulu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Prof. Dr. Hasan Aydın’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ Hasan Aydın, 10  Mayıs  1971’de  Ordu,  Ünye’de  doğdu.  İlk  ve  orta  öğrenimini  Ünye’de,  yükseköğrenimini ise  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  (OMÜ)  İlahiyat  Fakültesi’nde  tamamladı.  Üniversiteyi bitirdiği  yıl,  aynı  üniversitenin  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü’ne  araştırma  görevlisi  olarak  atandı ve  1994-1996  yılları  arasında  yüksek  lisans  öğrenimini  tamamladı. 1996-2004  yılları arasında  çeşitli  özel  ve  devlet  okullarında  öğretmenlik  yaptı.  2001  yılında  […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bengül Biroğlu Şahbaz’ın Yazıları

Bengül BİROĞLU ŞAHBAZ Adana’da 1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da, liseyi Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe öğretmenliği […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Dr. Rıfat Oymak’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ 1960, Kars – Sarıkamış’ta dünyaya geldi. Kars Merkez Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Kars Ticaret Lisesi ve ODTÜ Tarih Bölümü’nde okudu Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Dilbilim  ABD, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Programında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Sırasıyla, ODTÜ, İnönü Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi çalıştı. National University of Modern […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Prof. Dr. Namık Kemal Şahbaz’ın Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ 9 Mart 1974 tarihinde İskenderun’da doğdu. İlköğrenimini Mut / Ballı Köyü İlkokulunda, lise öğrenimini Düziçi Öğretmen Lisesinde tamamladı. 1991 yılında girmiş olduğu İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden 1995′te mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında Türkçe öğretmenliği yaptı. 1997 (Aralık)-1999 yıllarında […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Prof. Dr. Tolga Yarman’ın Yazıları

ÖZGEÇMİŞ Tolga Yarman, Prof. Dr. 1963’te Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa’da gördü; 1967’de, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu’ndan, yüksek lisans düzeyinde mezun oldu. 1968’de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nükleer Enerji Enstitüsü’nde, ikinci yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Doktora çalışmasını ABD’de yaptı; 1972’de, Massachusetts Institute of Technology’den Nükleer Mühendislik alanında, Bilim Doktoru […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doç. Dr. İkram Çınar’ın Yazıları

  Doç. Dr. İkram Çınar İkram Çınar, eğitim bilimcidir. Posof Lisesi’nden sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programını bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Kahramanmaraş (Afşin) ve Malatya’da görev yaptı. Öğretmenlik yaparken İnönü Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi programını bitirdi ve İlköğretim Müfettişi olarak atandı. İnönü Üniversitesinde, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında bilim uzmanı oldu. Aynı alanda […]

Yazının devamı İçin tıklayınız