Ülkeyi Yıkıma Götüren Eğitim Sistemi

Sayı 8- Eğitim ve Yıkıcılık (Ekim 2004)

Eğitim yoluyla bir ülkenin yıkılması mümkün olduğu gibi yeniden yapılandırılması da mümkündür. Eğitim ile toplumlar genel kabul görmüş erdem ve değerleri, bilgi birikimlerini yetişen kuşaklara aktarırlar. Yeni nesillere verilecek olan eğitim toplumun yapısına, üretim ve yaşayışına göre biçimlenir. Oysa günümüzde filtresiz modernleşme ile  eğitim sistemimiz batılı eğitim sistemlerine yaklaştırılmakta ve kendi değerlerimizden, toplumsal üretim ve yaşayış tarzımızdan uzaklaştırılmaktadır. Böylece toplumumuz içinde nesiller arası kuşak çatışmaları yaşanmakta, çatışmaların meydana getirdiği kaos ortamları oluşmaktadır.


Uygarlıkların eğitim hedeflerine ve içeriklerine bakıldığında toplumların siyasal, ekonomik, coğrafi ve kültürel yapılara göre farklılaştığı görülür. Toplumların aralarındaki bu farklılıklara rağmen globalleşmeyle eğitimde tek bir sistemin getirilmeye çalışılması bazı toplumların değişime zorlanmasına yol açacak ve belki de toplum yapısında uyuşmazlıklardan doğan çözülmeler görülecektir.


Eğitim bir toplumun geleceği için vazgeçilmez bir olgudur. Toplumun en temel varlığı olan insanın geliştirilmesinde, yetiştirilmesinde eğitimin önemi herkesçe kabul edilmiştir. O halde gelişmişlik düzeyi ile bağının bu derece önemli olduğu bir meseleye gerekli hassasiyetin gösterilmemesi bir ülkenin geleceği için elbette yakıcı sonuçlar doğuracaktır.


Günümüzde hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu değişimlerden her alanın olduğu gibi eğitim alanının da etkilenmesi kaçınılmazdır. Eğitim kurumları kendilerini değişimlere uyarlamak zorundadır. Değişmelerin gerisinde kalan eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen işleri yerine getirmeleri olanaksızdır. 
Bilgi üretmenin, elde etmenin, yaymanın ve kullanmanın önemi giderek artmaktadır. Hatta bilgiye sahip olma en önemli zenginlik kaynaklarından sayılmaktadır. Tüm bunların yaşandığı bir toplumda eğitime gerekli önemin verilmemesi, eğitim kurumlarının bilişim toplumundaki rolünü üstlenmemesi bir ülkenin varlığını tehdit edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.