Kültür ve Eğitim

Sayı 8- Eğitim ve Yıkıcılık (Ekim 2004)

Bir devletin gelişebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için sağlam eğitim temelleri üzerine kurulması gerekir. Bu eğitim sistemi devletin oluştuğu toplum ya da toplumların kabul gören kültürüyle uyum içinde olmalıdır. Yani devletin yapısını koruyabilmesi için eğitime gerekli önemi vermesi gerekir. Aksi takdirde yok olmaya mahkumdur.Yani bizim için tehlike oluşturan bir devleti silah kullanmadan etkisiz hale getirmenin en kolay yolu eğitim sistemini bozmak ve de o toplumu kültürüne yabacılaştırmaktır. Bunu da şöyle yapabiliriz.


İlk önce bir komite oluşturulur ve o ülkede yaşayan toplulukların kültürleri teker teker öğretilir. Daha sonra bu ülkede bilim alanında eğitim verecek okullar açılır. Hazırlanan komite her kültürden zeki öğrenciler bulmaları için görevlendirilir. Öğrencileri çekmek için büyük burslarda verilebilir. Bu öğrencilere bu devlette kilit noktalara gelecek şekilde bir eğitim verilir. Öğrenciler kendi dallarında yetiştirilirken de kültürlerinden uzaklaştırıcı bir politika izlenir. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra devlette eğitildikleri dallarda görevlere getirilirler. Bize bağlı kaldıklarından dolayı devletin istediğimiz kademesini kısmen yönetebilecek bir konuma geliriz.


Devletin yönetimde olmayan yani halkını da kültürlerinden uzaklaştırarak istediğimiz yöne çekici politikalar da izleyebiliriz. Bunun için ilk önce o bölgede çeşitli basın yayın organları kurulur. Bu organlar yardımıyla o devlette yaşayan etnik grupları ön plana çıkarıcı politikalar izlenebilir.

Her kültürün pozitif tarafları üzerinde durularak bir kültür çatışması sağlanabilir. Ayrıca medya yardımıyla toplumun diline yaşam tarzına dolaylı olarak kendi kültürümüzden katabiliriz. Bu şekilde ülkede hem etnik çatışmalar hem de kültüründen kopmalar olacaktır. Devlet bunlarla uğraşırken hem maddi hem de manevi yönden zayıflayacaktır. Yıkılmasa bile bizim için tehlike olmaktan çıkacaktır.

Bir devleti ayakta tutan, umulmadık zamanlarda umulmadık başarılara götüren çok köklü bir kültür ve çok iyi eğitilmiş bireylerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir